allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenSociale heffingenSociale lasten - een overzicht
 

Sociale lasten - een overzicht

vrijdag 21 december 2018 , door Hanjo

De algemene sociale bijdrage (CSG) en de bijdrage aan de terugbetaling van de sociale schuld (CRDS) worden niet alleen geheven op het inkomen uit arbeid, maar ook op het vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, enz.).

Het vorige artikel in deze rubriek: Sociale heffingen op inkomsten uit kapitaal
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 425
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Sociale lasten worden niet alleen geheven over inkomsten uit arbeid, pensioenen en uitkeringen, maar ook over spaarrentes, overwaardes en inkomsten uit kapitaal of vastgoed. Je leest hierover in aparte artikelen in deze rubriek.

De tarieven variëren afhankelijk van de verschillende soorten inkomen. Bovendien genieten personen met een inkomen onder bepaalde maxima een verlaagd tarief of vrijstelling. Daarnaast zijn sommige inkomsten vrijgesteld.

Salarissen en andere inkomsten uit arbeid

De CSG en de CRDS worden afgetrokken van het brutobedrag van de al dan niet bezoldigde inkomsten:

 • Lonen en salarissen;
 • Diverse bonussen en vergoedingen;
 • Voordelen in natura of in geld (als de vergoeding uitsluitend bestaat uit voordelen in natura, is deze vrijgesteld van CSG en CRDS);
 • Industriële en commerciële voordelen
 • Agrarische voordelen, enz.
 
De werkgeversbijdragen aan de verplichte onderlinge verzekering en pensioenvoorziening van de onderneming kunnen worden behandeld als uitkeringen in geld en worden opgenomen in de berekeningsgrondslag van de CSG en CRDS.
 
Standaardtarief
Aard van de inkomsten Totale CSG Aftrekbare CSG[1] CRDS Assiette (berekeningsbasis)
Inkomsten uit arbeid in loondienst 9,2% 6,8% 0,50% 98,25% van het bruto-inkomen indien het bedrag niet hoger is dan € 158.928
100% daarboven
Salarisaanvullingen (voorbeeld: bedragen gerelateerd aan winstdeling) 9,2% 6,8% 0,50% 100% van het bruto salaris

Vrijstellingen

Door studenten en leerlingen geïnde bedragen
De volgende bedragen zijn vrijgesteld van CSG en CRDS:
 • Bezoldiging van een leerling
 • Beurs betaald aan studenten op basis van een middelentoets;
 • Bezoldiging van de stagiair die werk zoekt in het kader van een beroepsopleiding.
Bedragen ontvangen via vrijwilligerswerk of samenwerking
De volgende bedragen zijn vrijgesteld van CSG en CRDS:
 • Maandelijkse toelage en aanvullende toelage in het kader van internationaal vrijwilligerswerk (in bedrijven of in de ambtenarij);
 • Vergoeding en bonus betaald in het kader van het vrijwillige integratiecontract;
 • Schadeloosstelling in het kader van een internationaal vrijwilligerscontract voor solidariteit (VSI| volontariat de solidarité internationale]);
 • Schadeloosstelling betaald in het kader van een verenigingscontract en een educatieve verbintenis;
 • Uitkeringen en vaste onderhoudsuitkeringen voor actieve nationale diensten in het kader van de samenwerking of technische bijstand.
Beroepskosten
De volgende bedragen zijn vrijgesteld van CSG en CRDS:
 • Bijdrage van de werkgever aan het maaltijdticket, binnen bepaalde grenzen;
 • Bijdrage van de werkgever in de vergoeding van de vervoerskosten, binnen bepaalde grenzen;
 • Vrijwilligers maaltijdcheque.

Ouderdomspensioen

Standaardtarief
Aard van de inkomsten Totale CSG Aftrekbare CSG[1] CRDS Assiette (berekeningsbasis)
Ouderdomspensioen 8,3% 5,9% 0,50% 100% van de inkomsten
Uitkering vroegpensioen 9,2% 6,8% 0,50% 100% van de inkomsten
Vervroegde-uittredingsvergoedingen, indien de vervroegde uittreding of de vervroegde beëindiging van de activiteit inging vóór 11 oktober 2007 8,3% 5,9% 0,50% 100% van de inkomsten
Bovenstaande inkomsten zijn ook onderhevig aan de contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa)

Verlaagd tarief

Het verlaagde CSG-tarief, vastgesteld op 3,8%, is van toepassing op het ouderdomspensioen en de uitkering vervroegd pensioen.

Het is van toepassing als je referentie-inkomen in het voorlaatste jaar tussen een minimum- en een maximumbedrag ligt, afhankelijk van het aantal familiequotiënten waarop je recht hebt. Onder het minimumbedrag ben je vrijgesteld.

De tabel vind je onderaan dit artikel.

Werkloosheidsuitkering

Standaardtarief
Aard van de inkomsten Totale CSG Aftrekbare CSG[1] CRDS Assiette (berekeningsbasis)
allocations chômage 6,2% 3,8% 0,50% 98,25% van het brutobedrag indien dit niet hoger is dan € 158.928
100% daarboven

Verlaagd tarief

Het verlaagde CSG-tarief, vastgesteld op 3,8%, is van toepassing op de werkloosheidsuitkering, daarbij inbegrepen de indemnité d’activité partielle (deelvergoeding).

Het is van toepassing als je referentie-inkomen in het voorlaatste jaar tussen een minimum- en een maximumbedrag ligt, afhankelijk van het aantal familiequotiënten waarop je recht hebt. Onder het minimumbedrag ben je vrijgesteld.

De tabel vind je onderaan dit artikel.

Vrijstelling

In twee gevallen is de werkloosheidsuitkering vrijgesteld van CSG en CRDS:

 • de twee heffingen doen het netto uitkeringsbedrag zakken onder het bruto minimumloon (SMIC);
 • Het referentie-inkomen van de begunstigde ligt onder een bepaald bedrag.
  De tabel vindt je onderaan dit artikel.

Invaliditeitspensioen

Standaardtarief
Aard van de inkomsten Totale CSG Aftrekbare CSG[1] CRDS Assiette (berekeningsbasis)
Pensions d’invalidité 8,3% 5,9% 0,50% 100% van de inkomsten
Bovenstaande inkomsten zijn ook onderhevig aan de contribution de solidarité pour l’autonomie (Casa)

Verlaagd tarief

Het verlaagde CSG-tarief, vastgesteld op 3,8%, is van toepassing als je referentie-inkomen in het voorlaatste jaar tussen een minimum- en een maximumbedrag ligt, afhankelijk van het aantal familiequotiënten waarop je recht hebt. Onder het minimumbedrag ben je vrijgesteld.

De tabel vind je onderaan dit artikel.

Vrijstelling

In twee gevallen is het invaliditeitspensioen vrijgesteld van CSG en CRDS:

 • de uitkeringsgerechtigde geniet van een niet-belastbare uitkering;
 • Het referentie-inkomen van de begunstigde ligt onder een bepaald bedrag.
  De tabel vind je onderaan dit artikel.

Daguitkeringen van de Sécurité sociale

Standaardtarief
Aard van de inkomsten Totale CSG Aftrekbare CSG[1] CRDS Assiette (berekeningsbasis)
Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) 6,2% 3,8% 0,50% 100% van de uitkering

Er geldt geen gereduceerd tarief of vrijstelling.

Diverse uitkeringen

Sommige uitkeringen zijn vrijgesteld van zowel de CSG als de CRDS, andere zijn alleen vrijgesteld van de CSG.

Gezinsuitkeringen

Soort inkomsten Vrijstelling CSG Vrijstelling CRDS
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) Ja Ja
Allocations familiales Ja Nee
Allocation journalière de présence parentale (AJPP) Ja Nee
Allocation de soutien familial (ASF) Ja Nee
Allocation de rentrée scolaire (ARS) Ja Nee
Complément familial Ja Nee
Pension alimentaire Ja Ja
Prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) Ja Nee

Sociale uitkeringen

Soort inkomsten Vrijstelling CSG Vrijstelling CRDS
Allocation de solidarité spécifique (ASS) Ja Ja
Allocation temporaire d’attente (Ata) Ja Ja
Allocation aux adultes handicapés (AAH) Ja Ja
Allocation personnalisée d’autonomie (Apa) Ja Ja
Revenu de solidarité active (RSA) Ja Ja
Prime d’activité Ja Nee

Uitkeringen voor de huisvesting

Soort inkomsten Vrijstelling CSG Vrijstelling CRDS
Allocation de logement sociale (ALS) Ja Nee
Allocation de logement familiale (ALF) Ja Nee
Aide personnalisée au logement (APL) Ja Nee

Bijlagen - naar deze tabellen wordt in bovenstaande blokken verwezen

Tabel verlaagd tarief
Quotient familial Revenu fiscal de référence
  Ondergrens Bovengrens
1 part € 11.018 € 14.404
1,5 parts € 13.960 € 18.250
2 parts € 16.902 € 22.096
2,5 parts € 19.844 € 25.942
3 parts € 22.786 € 29.788
3,5 parts € 25.728 € 33.634
4 parts € 28.670 € 37.480
elk volgende kwart € 1.471 € 1.923
Tabel vrijstelling in 2018 (over inkomsten uit 2017)
Quotient familial Referentie-inkomen 2016 (aanslag 2017)
1 part € 11.018
1,5 part € 13.960
2 parts € 16.902
elk volgende kwart € 1.471

Voetnoten:

[1aftrekbaar van inkomstenbelasting

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 36

Dit artikel staat in rubriek:
 • Sociale heffingen

  Frankrijk kent ook sociale inhouding, niet alleen over inkomsten, zoals loon en uitkeringen (Contribution Sociale Generalisée - CSG en de Contribution au Remboursement de la Dette Sociale - CRDS) of verhuur (CSG), maar ook over inkomsten uit sparen (Prélèvement Sociale - PS).

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention