allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingErfrechtNieuwe definitie van rechtsmisbruik
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Nieuwe definitie van rechtsmisbruik

vrijdag 28 december 2018 , door Hanjo

In een artikel dat in Le Figaro werd gepubliceerd, stelt een denktank de zojuist aangenomen financiële wet van 2019 aan de kaak. Het voorwerp van hun woede? Een veranderende kijk op de definitie van rechtsmisbruik in belastingzaken. Dit zou kunnen betekenen dat de donatie van onroerend goed in bloot eigendom op het spel staat.

Het vorige artikel in deze rubriek: Nalatenschappen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 79
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Stel je een persoon voor die beslist om een schenking van onroerend goed te doen, met behoud van het vruchtgebruik (d.w.z. het genot van het onroerend goed en de inkomsten die het genereert), terwijl hij het blote eigendom achterlaat. De schenkingsrechten worden dan berekend op de waarde die in bloot eigendom wordt overgedragen (die noodzakelijkerwijs lager is dan die van het volledige eigendom). Op het moment van overlijden hoeft er niets meer te worden betaald. Als deze persoon geen schenking had gedaan, zou het goed bij zijn overlijden op het moment van zijn opvolging zijn overgedragen en de belastingdienst zou dan de toepasselijke belasting over de totale waarde van het goed hebben berekend. Een zogenaamde "donation en nue-propriété" regeling maakt het dus mogelijk om aanzienlijke belastingbesparingen te realiseren.

Nieuwe definitie van "droit d’abus"

Tot nu toe was het alleen nodig om aan te tonen dat deze regeling ten minste één andere reden had dan de vermindering van de belastingdruk (zoals het beheer van het vermogen en de erfopvolging) om ze te valideren. De Franse belastingdienst kon de fiscale regeling van de belastingplichtigen slechts aanvechten indien zij geen andere reden hadden dan "om de fiscale lasten te vermijden of te verlichten die de betrokkene, indien deze handelingen niet zouden zijn verricht of aangenomen, normaal gesproken zou hebben gedragen in het licht van zijn werkelijke situatie of activiteiten", zoals bepaald in artikel L64 van het Livre des procédures fiscales.

Maar deze definitie van misbruik van recht verandert met de laatste financiële wet. Twee LREM-leden van de Assemblée hadden een amendement ingediend om het begrip "droit d’abus" uit te breiden tot transacties met een belangrijke fiscale motivatie.

Het amendement in kwestie is aangenomen en wordt via artikel 109 weerspiegeld in de definitieve versie van de begrotingswet 2019. "De overheid heeft het recht om, als niet afdwingbaar tegen haar, handelingen uit te sluiten die een letterlijke toepassing van de teksten of besluiten die strijdig zijn met de door de auteurs ervan nagestreefde doelstellingen, als voornaamste reden hebben om de fiscale lasten te vermijden of te verlichten die de betrokkene, indien deze handelingen niet zouden zijn begaan of uitgevoerd, normaal gezien zijn werkelijke situatie of activiteiten zou hebben gedragen", staat in de tekst.

Het wachten is op de Constitutionele Raad

Met deze nieuwe definitie van rechtsmisbruik zijn belastingplichtigen nu veel kwetsbaarder voor een rechtsmiddel, met name in het geval van een donatie van bloot eigendom. Met een risico op sancties (bovenop de aanvankelijk verschuldigde belastingen) van 40% bij opzettelijke misbruik, of zelfs 80% als het als een frauduleuze handeling wordt beschouwd. De wijziging moet vanaf 1 januari 2020 worden doorgevoerd.

Belastingoptimalisatieregelingen in termen van activa staan dus in de schijnwerpers. Als deze bepaling in werking treedt, zal de netelige vraag rijzen of het hoofddoel de transactie zelf of het belastingvoordeel ervan is. Het gaat om veel voorkomende juridische transacties, zowel in het bedrijfsleven als bij particulieren.

De maatregel zou echter kunnen worden herzien door de Conseil constitutionnel. Dit zou niet de eerste keer zijn, aangezien een soortgelijke bepaling al in 2013 door de raad werd verworpen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Splitsen van eigendom

  Het splitsen van eigendom is een rechtshandeling die bestaat uit het verdelen van volledige eigendom in bloot eigendom en vruchtgebruik.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention