allesfrans.com

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te  (...)

 • Brief bemiddelaar bankzaken

  Hoe stel je een brief op aan de bemiddelaar in verband met een geschil met de bank.

 • Hoe het mis kan gaan

  Wat in de ene taal een gewoon woord is, kan in de andere taal een lelijk woord zijn of heel iets anders betekenen. Een paar voorbeelden met de Franse  (...)

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

  
BeginpaginaNieuwsNieuwsberichtenLichtvervuiling: een decreet ter bescherming van de biodiversiteit

Uit de (Franse) media...

Lichtvervuiling: een decreet ter bescherming van de biodiversiteit

Het legt nieuwe tijdvensters op voor het uitschakelen van de verlichting, nieuwe technische normen en een controlemogelijkheid.

donderdag 10 januari 2019 , door Hanjo

In het Franse Publicatieblad is een nieuw decreet gepubliceerd om nachtelijke lichtvervuiling te beperken. Het legt nieuwe tijdvensters op voor het uitschakelen van de verlichting, nieuwe technische normen en een controlemogelijkheid.

Het vorige artikel in deze rubriek: Open brief president Macron - vertaald
Beoordeling:
Bezoeken: 52
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wie heeft niet in twijfel getrokken of nachtelijke verlichting enig nut heeft? In een in 2013 uitgevaardigd besluit over de nachtverlichting van niet-residentiële gebouwen heeft de wetgever al een tijdschema voor het uitschakelen van de nachtverlichting vastgelegd. De verlichting in de etalages en winkels en de verlichting van de gevels van de gebouwen moesten om 1 uur ’s morgens en die van de kantoren (binnen) 1 uur na het einde van de activiteit worden uitgeschakeld.

Het nieuwe decreet van 27 december 2018 vervangt en vervolledigt het decreet van 2013. Het neemt de bestaande tijd-slots over, maar specificeert een aantal specifieke gevallen:

 • De verlichting van erfgoed en de voor het publiek toegankelijke parken en tuinen moet uiterlijk om 1.00 uur ’s morgens of 1 uur na sluiting worden uitgeschakeld.
 • Parkeerterreinen bestemd voor een bepaalde activiteit moeten 2 uur na het einde van de activiteit worden uitgeschakeld.

Deze maatregelen (behalve de verlichting van werkzaamheden) kunnen worden aangepast als deze installaties worden gekoppeld aan apparatuur voor aanwezigheidsdetectie of aan een natuurlijk verlichtingssysteem.

Het decreet stelt ook technische normen vast (de verdeling van de lichtstroom op een bepaald oppervlak, kleurtemperatuur, enz.) die in en buiten stedelijke gebieden en in beschermde natuurgebieden moeten worden nageleefd. Het doel is om de lichtsterkte van de armaturen te verminderen door veiligheid en zichtbaarheid voor mensen te combineren en de impact op de biodiversiteit te beperken. Het decreet verbiedt ook verlichting naar boven. Wie hoger dan de straatlantaarn woont, hoeft dus niet langer last hebben van dit opdringerige licht.

Armaturen die na 1 januari 2020 worden geïnstalleerd, moeten aan alle voorschriften voldoen. Voor bestaande armaturen varieert de ingangsdatum afhankelijk van de indeling en het type armatuur. Lichtkanonnen zijn reeds verboden en de maatregelen in verband met de tijdslimieten worden van kracht op 1 januari 2021.

Ten slotte introduceert het decreet een controle-aspect: elke beheerder van een verlichtingsinstallatie moet over een aantal elementen beschikken om de conformiteit van de verlichtingsinstallaties te kunnen controleren (gegevens over de lichtsterkte, begindatum, elektrisch vermogen van de armatuur, enz.)

Parallel met dit eerste decreet werd ook een tweede decreet gepubliceerd in het Publicatieblad. Het bevat elf observatoria die binnen een straal van 10 kilometer beschermd moeten worden tegen nachtlicht.

Deze twee teksten zijn het resultaat van een uitgebreide samenwerking met verschillende belanghebbenden (verenigingen voor milieubescherming, lokale overheden en verlichtingsprofessionals). Het belangrijkste doel is om de lucht en de biodiversiteit elke nacht te beschermen tegen lichtvervuiling, ongeacht hun oorsprong. De vermindering van de lichtvervuiling is een van de hoofdlijnen van het in 2018 gepresenteerde Biodiversiteitsplan.

Het belang van dit soort maatregelen werd onder andere geleverd door het Ministerie van Ecologie en het Franse Agentschap voor Biodiversiteit, dat onlangs meldde dat 38% van de vleermuizen in grootstedelijk Frankrijk in 10 jaar tijd was verdwenen. Een daling die met name aan lichtvervuiling wordt geweten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |