allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsBouwvergunning geweigerd - Wat kun je doen?
 

Bouwvergunning geweigerd - Wat kun je doen?

donderdag 24 januari 2019 , door Hanjo

Je aanvraag voor een bouwvergunning is zojuist geweigerd. Maak je niet direct zorgen, want dit betekent niet dat het bouwproject van de baan is. Afhankelijk van de reden van de weigering kun je een administratief beroep aangaan - door de aanvraag te herzien of een verzoek tot herziening van het dossier te doen - of door middel van een rechtszaak.

Het vorige artikel in deze rubriek: Bouwvergunning - Wie beslist?
Beoordeling:
Bezoeken: 133
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wat je in de eerste plaats moet weten

Bij het aanvragen van een bouwvergunning moet er rekening mee worden gehouden dat de verwerkingstijd twee maanden bedraagt voor een vrijstaande woning en de bijgebouwen, en drie maanden voor andere soorten werkzaamheden. In sommige gevallen kan het echter langer duren (het project ligt in een beschermd gebied, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een historisch monument). Het gemeentehuis informeert de aanvrager vervolgens binnen de 15 dagen na de aanvraag.

Indien je aan het einde van de onderzoeksperiode geen antwoord van het gemeentehuis hebt ontvangen, is de aanvraag aanvaard. In de praktijk betekent het dat je een stilzwijgende overeenkomst (een accord tacite) hebt. Desalniettemin verdient het de voorkeur om het gemeentehuis om een certificaat te vragen waaruit blijkt dat er geen bezwaar was. Dit kan bijvoorbeeld zinvol zijn bij een latere verkoop.

Als je aan het einde van de onderzoeksperiode een weigering ontvangt, moet de burgemeester deze beslissing motiveren, d.w.z. jou de reden(en) geven die hem ertoe hebben gebracht je de bouwvergunning te weigeren. Enkele van de redenen die naar voren kunnen worden gebracht zijn: het niet naleven van de geldende regelgeving, de slechte ligging van de toekomstige bouw op het bouwterrein, enz.

Je moet de reden(en) voor de weigering zorgvuldig analyseren om de meest geschikte actie te ondernemen.

Je hebt niet alle stedenbouwkundige regels gerespecteerd

Als de reden voor de weigering is gebaseerd op het niet naleven van een stedenbouwkundige regel (bijvoorbeeld, de afstand tot naburige gebouwen is niet in overeenstemming met de PLU of POS), pas jouw project dan aan zodat het voldoet aan de geldende normen.

Om te vermijden dat je het risico loopt op een nieuwe weigering, maak je een afspraak met de persoon die het bericht van weigering heeft ondertekend en presenteer je de wijzigingen die je van plan bent aan te brengen in het oorspronkelijke project.
Ook kun je advies vragen over wat wel en wat niet mogelijk is.

Je bent het niet eens met de reden van weigering

Wanneer je twijfelt aan de redenen voor de weigering, dien je binnen twee maanden na kennisgeving van de beslissing een ad hoc beroep (recours gracieux) in. Stuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar de persoon die het bericht van weigering van de vergunning heeft ondertekend en vraag hem of haar de beslissing te heroverwegen. Uiteraard moet je je verzoek ondersteunen en uitleggen waarom je naar jouw mening recht hebt op een bouwvergunning. Wanneer je geen antwoord ontvangt, mag je aannemen dat je verzoek werd ingewilligd.

De weigering wordt gehandhaafd

Denk niet dat nu alles verloren is! Je hebt nog twee maanden de tijd om bij de administratieve rechtbank (tribunal administratif) een verzoek tot nietigverklaring van de weigeringsbeslissing in te dienen.

Het is niet uitzonderlijk dat bouwvergunningen worden herzien voordat ze uiteindelijk worden aanvaard.

Sommige aanvragers kregen hun gelijk na een eerste weigering van het gemeentehuis op grond van het feit dat een aansluiting op de riolering onmogelijk was. De rechtbank gaf de oplossing: de installatie van een privé afvalwaterbehandelingssysteem.

In een ander geval had de gemeente aangegeven dat de openbare weg die het terrein bedient onbegaanbaar was voor de brandweer. Door het aanleggen van een privéweg werd deze toegang wel mogelijk gemaakt.

Of dit voorbeeld, waarbij de voorgestelde constructie aan de voet van een klif werd uitgevoerd, werd het volgens de gemeente blootgesteld aan het risico van vallende rotsen. Na bestudering van het terrein oordeelde de rechter dat de burgemeester een beoordelingsfout had gemaakt en de weigering van de vergunning had geannuleerd.

Maar de burger is natuurlijk niet altijd de winnaar en sommigen moesten uiteindelijk hun project opgeven. Een bekend voorbeeld is het bewezen risico van instorting van de grond.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Bouwvergunningen, enz.

  Bouwen en verbouwen gaat meestal niet zonder de nodige vergunningen. Hier vind je er meer informatie over.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention