allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenInkomstenbelastingDe verschillende soorten "revenu"
 

De verschillende soorten "revenu"

maandag 28 januari 2019 , door Hanjo

In belastingtermen wordt in Frankrijk over meerdere soorten van inkomen gesproken: revenu brut global, revenu net global, revenu net imposable en revenu fiscal de référence. Wat is wat?

Het vorige artikel in deze rubriek: Belastingvoordeel werkzaamheden woning
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 263
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De drie inkomens zijn allemaal van elkaar afgeleid. De eerste stap is het berekenen van het totale bruto-inkomen: revenu brut global.

Revenu brut global

Het totale bruto-inkomen is gelijk aan de som van de inkomsten, voordelen en winsten die je over een kalenderjaar hebt ontvangen (bijvoorbeeld: salarissen, ouderdomspensioenen, landinkomen, enz.). Op het verkregen bedrag moeten bepaalde inhoudingen worden toegepast, zoals 10% aan beroepskosten voor salarissen en pensioenen.

Revenu net global

Om het totale netto-inkomen te verkrijgen moet je de uitgaven die in het bulletin officiel des Finances publiques zijn vermeld, aftrekken van het totale bruto-inkomen. Bijvoorbeeld, indien van toepassing:

 • het jaarlijkse bedrag aan pensioenbijdragen dat je hebt betaald;
 • het bedrag dat je hebt bijgedragen aan een pensioenspaarplan;
 • een deel van de sociale lasten (CSG) dat betrekking heeft op inkomsten uit activa en investeringen.

Revenu net imposable

Zodra je het totale netto-inkomen (revenu net global) hebt verkregen, moet je in bepaalde bijzondere situaties de bijzondere vergoedingen aftrekken om het netto belastbaar inkomen te berekenen.

De bijzondere toelagen zijn van toepassing op ouderen, gehandicapten en kinderen ten laste die een apart huishouden hebben opgezet en getrouwd zijn, in een PACS of via een familielid dat aan jouw huishouden is verbonden. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de hoogte van het totale netto-inkomen.

Netto belastbaar inkomen en progressieve schaal

Het netto belastbaar inkomen is het inkomen dat onderworpen is aan de progressieve schaal van de inkomstenbelasting.

De forfaitair belaste inkomsten (bv. de PFU of de prélèvement forfaitaire libératoire) zijn niet inbegrepen in het netto belastbaar inkomen. De forfaitaire belasting wordt opgeteld bij de belasting die voortvloeit uit de progressieve schaal.

Bedrag van de aftrekbare vergoeding bij de berekening van het netto belastbaar inkomen

Voor de belasting op de inkomsten uit 2017, waarbij de totale netto-inkomsten niet meer dan € 14.900 bedragen, is het bedrag van de korting:

 • € 2.376, indien de belastingplichtige of slechts één van de leden van het koppel dat aan de gezamenlijke belasting is onderworpen, ouder is dan 65 jaar of is gehandicapt;
 • € 4.752 voor huishoudens waarbij elk van de leden van het koppel dat aan de gezamenlijke belastingheffing is onderworpen, aan dezelfde voorwaarden voldoet

Wanneer dit totale netto-inkomen tussen de € 14.900 en € 24.000 ligt, bedraagt de korting:

 • € 1.188, indien de belastingplichtige of slechts één van de leden van het koppel dat aan de gezamenlijke belasting is onderworpen, ouder is dan 65 jaar of is gehandicapt;
 • € 2.376, indien de twee leden van het koppel dat aan de gezamenlijke belastingheffing is onderworpen, voldoen aan de voorwaarden van leeftijd of handicap.

Boven € 24.000 aan totaal netto-inkomen wordt geen korting toegekend.

Voorbeeld

In 2017 ontvingen Paul en Alice, ouder dan 65 jaar, een ouderdomspensioen van € 2400 netto per maand.

Hun totale bruto inkomen is (2.400 x 12) - (10 % voor beroepskosten) = € 25.920.

Het echtpaar betaalt een onderhoudsvergoeding van € 400 per maand en kan dus 400 x 12 = € 4.800 van het totale bruto-inkomen aftrekken. Het totale netto-inkomen is dus 25.920 - 4.800 = € 21.120.

Het totale netto-inkomen van Paul en Alice in 2017 ligt tussen de € 14.900 en € 24.000, zodat ze kunnen profiteren van een aftrek van € 2.376 omdat ze beiden ouder zijn dan 65 jaar.

Hun netto belastbaar inkomen bedraagt dus 21.120 - 2.376 = € 18.744.

Revenu fiscal de référence (RFR)

De referentie-inkomsten vind je op de voorpagina van jouw belastingaangifte. Het wordt met name gebruikt om bepaalde sociale voordelen (bv. studiebeurzen) en vrijstellingen (bv. van lokale belastingen, zoals onroerende voorheffing) te verkrijgen.

De RFR wordt berekend op basis van de netto belastbare inkomsten en de forfaitair belaste inkomsten en vermogenswinsten, maar houdt ook rekening met andere inkomsten:

 • inkomsten uit roerend kapitaal die onderworpen zijn aan een roerende voorheffing (in het bijzonder interesten op levensverzekeringen);
 • bepaalde vrijgestelde inkomsten (inkomsten uit zelfstandige arbeid in bepaalde delen van het grondgebied of inkomsten die in het buitenland worden ontvangen)
 • spaarbijdragen die op de totale inkomsten worden ingehouden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention