allesfrans.com

 • Aan elkaar

  In de spreektaal worden bepaalde combinaties van woorden met elkaar verbonden.

 • Is "dimanche" het begin of het eind van de week?

  In België en Nederland geldt tegenwoordig volgens ISO 8601 en NEN 2772 officieel de maandag als de eerste dag. Hoe zit dat in Frankrijk?

 • Aeras-overeenkomst: geld lenen bij gezondheidsklachten

  De overeenkomst biedt een persoon met een ernstig gezondheidsprobleem (of iemand die in het verleden gezondheidsproblemen had) gemakkelijker toegang tot een  (...)

 • Flexfuel (E85 brandstof)

  Binnenkort kun je voor € 0,67 per liter tanken! Superethanol-E85, de goedkoopste brandstof, wordt toegankelijker.

 • Aeras-overeenkomst: geld lenen bij gezondheidsklachten

  De overeenkomst biedt een persoon met een ernstig gezondheidsprobleem (of iemand die in het verleden gezondheidsproblemen had) gemakkelijker toegang tot een  (...)

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenAfvalwaterIndividuele Behandeling van Afvalwater (IBA)Ecologische afvalwaterverwerking

Ecologische afvalwaterverwerking

zondag 10 februari 2019 , door Hanjo

Afvalwater wordt in het algemeen behandeld door verspreiding of zandfiltratie in het geval van individuele sanering. Maar er zijn ook oplossingen die verder gaat in de richting van duurzame ontwikkeling. Vandaag de dag zijn er verschillende alternatieven beschikbaar voor iedereen die wil kiezen voor ecologische sanering, meer natuurlijk en bijdragend aan de bescherming van het milieu.

Het vorige artikel in deze rubriek: De "SPANC"
Beoordeling:
Bezoeken: 42
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
LET OP: Niet alle beschreven technieken zijn op het moment van schrijven van dit artikel in Frankrijk toegelaten. Ook lijken er per departement verschillende visies te bestaan over het gebruik van deze technieken!

Wat wordt verstaan onder "assainissement écologique"?

Saneren betekent gezond maken. Sanering wordt als "ecologisch" beschouwd wanneer het afvalwater wordt gezuiverd, onafhankelijk van de methodes die in de conventionele sanering worden gebruikt, zoals een uitstroomveld of een zandfilter.

Het principe van ecologische sanering is eenvoudig. Het bestaat uit het behandelen en zuiveren van huishoudelijk afvalwater met behulp van volledig "natuurlijke" energieën, met behulp van de fytosanitaire techniek, ofwel "door planten". Dit systeem kan nu worden toegepast in de fosse toutes eaux van een individueel sanitair systeem, een septic tank die zowel grijs als zwart afvalwater verwerkt.

Fytosanitaire zuivering

Eenvoudiger gezegd bestaat fytosanitaire zuivering uit het voorbehandelen en behandelen van huishoudelijk afvalwater met planten waarvan de wortels in staat zijn om alle aanwezige vervuilende lasten te absorberen en te elimineren.

Wat zijn de mogelijke ecologische saneringsoplossingen?

Er zijn 5 mogelijke ecologische saneringsoplossingen:

Beplante filters ("filtres plantés")

Beplante filters blijken een praktische, ecologische en economische saneringsoplossing te zijn. Ze zijn sinds 2012 goedgekeurd en maken gebruik van grind- en zandfiltratie en behoren tot de "twee-in-een"-systemen, omdat ze zowel de voorbehandeling als de secundaire afvalwaterzuivering aankunnen.

Het afvalwater gaat eerst door een voorfilter (een rooster) om het grove afval terug te winnen.
Bassins gevuld met grind van verschillende granulometrieën (grof, middelmatig en fijn) worden afgesloten met een geomembraan.
Er zijn meestal twee bassins, het ene boven het andere. Het water van de eerste wordt van de bodem naar de tweede afgevoerd.

 • In het eerste bassin wordt voornamelijk riet (roseaux) gebruikt.
 • In de tweede bevinden zich planten als waterhyacinten (jacinthes d’eau), biezen (scirpes of joncs), watermunt of moerasspirea.

Onder goede omstandigheden biedt deze saneringsoplossing een zeer hoog zuiveringsrendement op organisch materiaal: tot 95%. De eliminatie van stikstof- en fosforverontreiniging kan oplopen tot 70%.

Opmerking:

Er is een ander systeem dat macrophyte planten gebruikt, genaamd "horizontaal filter" (filtre horizontal). Een bassin wordt gevuld met grind en afgesloten door een geomembraan. Er wordt een waterniveau tot 5 cm onder het oppervlak gehandhaafd. Dit proces wordt echter alleen uitgevoerd na een voorbehandeling in een volledig waterreservoir, waardoor het belang ervan sterk afneemt. Daarnaast is zuivering in een zuurstofarme omgeving minder effectief.

Droogtoiletten of waterloze toiletten (toilettes seches)

Deze techniek bestaat, zoals de naam al doet vermoeden, uit het creëren van toiletten waarvoor geen water nodig is. Ze bestaan dus uit een toiletzitting waaronder een bakje is plaatst om de uitwerpselen op te vangen. Het bakje is bedekt met spaanders om de geuruitstoot te voorkomen.

Een droogtoilet buiten
Een droogtoilet buiten

Droogtoiletten behoren tot de ecologische sanitatiesystemen en zijn goedgekeurd. Sinds een decreet van 7 maart 2012 kunnen ze echter niet meer individueel worden gebruikt, maar met een traditioneel of goedgekeurd behandelingssysteem als aanvulling.

 • Droog toilet is nu officieel toegelaten
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Ecologisch

  De droge toiletten worden voortaan toegestaan, meldt een besluit in het Franse Publikatieblad op 9 oktober 2009.

Sanitair bamboe

Bij deze techniek wordt enorme bamboe gebruikt als zuiverende plant. Het principe is hetzelfde als dat van de beplante filters, met het verschil dat het hier bestaat uit het vervangen van de inhoud van een microbehandelingsinstallatie door een kleine plantage van bamboehout. Om hun snelle groei te verzekeren, hebben deze planten grote hoeveelheden water en voedingsstoffen nodig.

Waarom bamboe? Om twee redenen:

 • De wortels van deze plant bevorderen de werking van zuiverende bacteriën.
 • Bamboe absorbeert kooldioxide goed en zorgt voor een goede oxygenatie van de bodem.

De teelt van bamboe vereist grote oppervlakten. Voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater wordt een nuttige oppervlakte van 10 m² per inwoner aanbevolen. Vanwege die relatief grote omvang is deze saneringstechniek aan te bevelen voor semi-collectieve sanitatie (met meer dan 15 of 20 inwoners). Voor een enkel huishouden is het beter om te kiezen voor een rietfilter.

Merk op dat het gebruik van uitsluitend sanitaire bamboe niet is goedgekeurd. Daarom moet het voor de zuivering van afvalwater eerst door een volledig waterreservoir, voordat het in de bamboe wordt behandeld.

Moerasfilter of helofytenfilter (lagunage)

Moerasfiltering is een techniek van zuivering in open water en door middel van helofyten. Het bestaat uit het aanleveren van het afvalwater aan verschillende lagunes met kleine planten die rijk zijn aan zuiverende bacteriën zoals algen, waterplanten en fytoplankton.

Om de afvalwaterzuivering te garanderen, moeten de lagunes in verschillende delen worden verdeeld. De oppervlakte van elke serie wordt bepaald op basis van het aantal inwoners: 6 m² per persoon voor het eerste bekken en 3 m² per persoon voor de rest. Afhankelijk van deze oppervlakte en de behoeften van het huis, kunnen er meer dan 3 bekkens benodigd zijn.

De techniek wordt voornamelijk gebruikt voor semi-collectieve sanering en is in Frankrijk nog niet goedgekeurd.

Kokosfilters

Het kokosfilter bestaat uit het vervangen van het traditionele secundaire waterzuiveringssysteem door een compact filter dat, zoals de naam al aangeeft, voornamelijk bestaat uit kokosnoot-chips.

Waarom de kokosnoot? Simpelweg omdat de chips rijk zijn aan aërobe bacteriën.

Het kokosfilter is een goedgekeurd proces. De waterbehandeling wordt als volgt uitgevoerd:

 • Afvalwater wordt voorbehandeld in een volledig waterreservoir
 • Vervolgens worden ze naar het secundaire behandelingsapparaat gestuurd, waar een kantelbare emmer ze over het gehele oppervlak van het kokosfilter verspreidt.
 • Na de behandeling komt het vrij in de bodem of in de natuur.

Het kokosfilter heeft drie nadelen:

 • het kan niet werken zonder voorbehandeling in een fosse-toutes-eaux;
 • een helling van ten minste één meter is vereist;
 • een vrij hoge prijs: minimaal ongeveer € 5.000 voor het filter;
  • vervanging van filtermateriaal om de 10 jaar (€ 1.400).

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Huidige bezoekers: 42


Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |