allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenAfvalwaterIndividuele Behandeling van Afvalwater (IBA)IBA: Het onderhoud van een "fosse"
 

IBA: Het onderhoud van een "fosse"

maandag 11 februari 2019 , door Hanjo

Het behandelingssysteem voor afvalwater vereist een regelmatige controle en geregeld onderhoud. Dit zijn de belangrijkste punten van aandacht.

Het vorige artikel in deze rubriek: IBA: Details over de septic tank
Beoordeling:
Bezoeken: 119
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De fosse toutes eaux moet ten minste om de vier jaar worden geleegd. Het legen van de tank moet met zorg worden gedaan.
Een goed uitgevoerde operatie zal zorgen voor de afvoer van drijvend afval, slib en zwevende stoffen, met inachtneming van de uitrusting van het apparaat. Het is goed om een klein deel van het slib achter te laten om het heropstarten van de gistingen te vergemakkelijken.

Zorg ervoor dat de inlaat- en uitlaatpijpen vrij zijn bij het legen (bijvoorbeeld door middel van doorspoelen).

Bij het ledigen mogen geen reinigingsmiddelen worden gebruikt om de wanden van het apparaat te reinigen. De fosse toutes eaux moet met water worden gevuld voordat deze weer in gebruik wordt genomen.

Wanneer de lediging niet door de gemeentelijke dienst is uitgevoerd, moet de gebruiker een factuur ontvangen met de datum en de aard van de uitgevoerde werkzaamheden (geleegd volume en bestemming van de geleegde materialen).

De toevoeging van micro-organismen kan helpen om de fermentatie weer op te starten, vooral nadat het systeem buiten gebruikt is geweest (gedurende enkele weken of maanden).

De verstoppings- of bedrijfsindicator (indicateur de colmatage)

Dit onderdeel wordt ook wel bac décolloïdeur of indicateur de fonctionnement genoemd en is ontworpen om het behandelingssysteem te beschermen door het vasthouden van zwevend slib dat uit de fosse toutes eaux komt. Een regelmatige inspectie (meerdere keren per jaar) is daarom noodzakelijk. Als er zich in het bekledingsmateriaal (pozzolana) aanzienlijke slibafzetting bevindt, bestaat er een risico op verstopping, waardoor de stroom naar het behandelingssysteem (verspreiding van sleuven, zandfilters....) wordt verhinderd. Deze verstopping moet een waarschuwing zijn voor de gebruiker en is een teken van de urgentie van het legen van de fosse toutes eaux. Indien er sprake is van aanzienlijke slibafzettingen is het noodzakelijk om het materiaal te reinigen met een hogedrukstraal of het te vervangen.

Een fosse toutes eaux is vaak aan de ingang uitgerust met een ingebouwd polyethyleen voorfilter. Deze oplossing vereenvoudigt de installatie door de aansluiting op de behandelingssystemen te vergemakkelijken en verbetert de controle en het latere onderhoud. Dit voorfilter bestaat uit een vast bovenstuk en een hijskorf met daarin het filtermateriaal.

Het volstaat om deze korf met de daarvoor bestemde handgreep op te tillen, het slibgehalte te controleren en de korf na reiniging eventueel te vervangen door helder water en, in geval van verzadiging van de materialen, te zorgen voor de vervanging ervan.

Ontvetter-scheidingstank (bac dégraisseur-séparateur)

Dit onderdeel van de installatie beschermt uw leidingen door zwaar afval op te vangen en drijvend vet vast te houden. Het is soms opgenomen in de fosse en bereikbaar via de inspectie-opening aan de aanvoerzijde.
Verwijder regelmatig de vaste materialen van het bovenstuk met behulp van een gegalvaniseerde metalen korf die je onderdompelt in het apparaat. Reinig de bak ten minste eens per vier maanden grondig.
Het gebruik van behandelingsmicro-organismen versnelt de biologische afbraak, neutraliseert geuren en conserveert de leidingen.

Ondergrondse verspreiding (épandage souterrain)

Deze kan worden gecontroleerd door de distributieput (regard de répartition) en de controleput (regard de bouclage of regard de contrôle) in het uitstroomstelsel. Het is van essentieel belang dat deze onderdelen toegankelijk zijn.
Het regelmatig legen van de fosse toutes eaux (minstens om de 4 jaar) en de periodieke inspectie van het voorfilter moeten normaal gesproken de behandeling en het dispersiesysteem in stand houden.

Indien nodig kan de reiniging van bepaalde delen van het netwerk worden uitgevoerd door vanuit de distributieput water onder druk te leveren aan de uitstroompijpen. Indien er een strooiveld aanwezig is dat groter is dan het door de overheid voorgeschreven minimum, mag het gedeelte waar de overmatige verstopping begint, voor een korte periode buiten bedrijf worden gesteld. Deze rustperiode is over het algemeen voldoende om de infiltratiecapaciteit te herstellen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention