allesfrans.com

 • Sociale lasten over pensioenen

  Een belangrijk deel van de sociale heffingen over pensioenen is afhankelijk van het inkomen.

 • De verschillende betekenissen van het woordje "plus"

  Het Franse woord dat zowel "meer", als "niet meer" kan betekenen.

 • De warmtepomp

  De prijs voor het installeren van een warmtepomp zal variëren afhankelijk van het type warmtepomp dat moet worden geïnstalleerd en de mogelijke installatieproblemen.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaBouwen en verbouwenAfvalwaterIndividuele Behandeling van Afvalwater (IBA)IBA: Het onderhoud van een "fosse"

IBA: Het onderhoud van een "fosse"

maandag 11 februari 2019 , door Hanjo

Het behandelingssysteem voor afvalwater vereist een regelmatige controle en geregeld onderhoud. Dit zijn de belangrijkste punten van aandacht.

Het vorige artikel in deze rubriek: IBA: Details over de septic tank
Beoordeling:
Bezoeken: 63
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De fosse toutes eaux moet ten minste om de vier jaar worden geleegd. Het legen van de tank moet met zorg worden gedaan.
Een goed uitgevoerde operatie zal zorgen voor de afvoer van drijvend afval, slib en zwevende stoffen, met inachtneming van de uitrusting van het apparaat. Het is goed om een klein deel van het slib achter te laten om het heropstarten van de gistingen te vergemakkelijken.

Zorg ervoor dat de inlaat- en uitlaatpijpen vrij zijn bij het legen (bijvoorbeeld door middel van doorspoelen).

Bij het ledigen mogen geen reinigingsmiddelen worden gebruikt om de wanden van het apparaat te reinigen. De fosse toutes eaux moet met water worden gevuld voordat deze weer in gebruik wordt genomen.

Wanneer de lediging niet door de gemeentelijke dienst is uitgevoerd, moet de gebruiker een factuur ontvangen met de datum en de aard van de uitgevoerde werkzaamheden (geleegd volume en bestemming van de geleegde materialen).

De toevoeging van micro-organismen kan helpen om de fermentatie weer op te starten, vooral nadat het systeem buiten gebruikt is geweest (gedurende enkele weken of maanden).

De verstoppings- of bedrijfsindicator (indicateur de colmatage)

Dit onderdeel wordt ook wel bac décolloïdeur of indicateur de fonctionnement genoemd en is ontworpen om het behandelingssysteem te beschermen door het vasthouden van zwevend slib dat uit de fosse toutes eaux komt. Een regelmatige inspectie (meerdere keren per jaar) is daarom noodzakelijk. Als er zich in het bekledingsmateriaal (pozzolana) aanzienlijke slibafzetting bevindt, bestaat er een risico op verstopping, waardoor de stroom naar het behandelingssysteem (verspreiding van sleuven, zandfilters....) wordt verhinderd. Deze verstopping moet een waarschuwing zijn voor de gebruiker en is een teken van de urgentie van het legen van de fosse toutes eaux. Indien er sprake is van aanzienlijke slibafzettingen is het noodzakelijk om het materiaal te reinigen met een hogedrukstraal of het te vervangen.

Een fosse toutes eaux is vaak aan de ingang uitgerust met een ingebouwd polyethyleen voorfilter. Deze oplossing vereenvoudigt de installatie door de aansluiting op de behandelingssystemen te vergemakkelijken en verbetert de controle en het latere onderhoud. Dit voorfilter bestaat uit een vast bovenstuk en een hijskorf met daarin het filtermateriaal.

Het volstaat om deze korf met de daarvoor bestemde handgreep op te tillen, het slibgehalte te controleren en de korf na reiniging eventueel te vervangen door helder water en, in geval van verzadiging van de materialen, te zorgen voor de vervanging ervan.

Ontvetter-scheidingstank (bac dégraisseur-séparateur)

Dit onderdeel van de installatie beschermt uw leidingen door zwaar afval op te vangen en drijvend vet vast te houden. Het is soms opgenomen in de fosse en bereikbaar via de inspectie-opening aan de aanvoerzijde.
Verwijder regelmatig de vaste materialen van het bovenstuk met behulp van een gegalvaniseerde metalen korf die je onderdompelt in het apparaat. Reinig de bak ten minste eens per vier maanden grondig.
Het gebruik van behandelingsmicro-organismen versnelt de biologische afbraak, neutraliseert geuren en conserveert de leidingen.

Ondergrondse verspreiding (épandage souterrain)

Deze kan worden gecontroleerd door de distributieput (regard de répartition) en de controleput (regard de bouclage of regard de contrôle) in het uitstroomstelsel. Het is van essentieel belang dat deze onderdelen toegankelijk zijn.
Het regelmatig legen van de fosse toutes eaux (minstens om de 4 jaar) en de periodieke inspectie van het voorfilter moeten normaal gesproken de behandeling en het dispersiesysteem in stand houden.

Indien nodig kan de reiniging van bepaalde delen van het netwerk worden uitgevoerd door vanuit de distributieput water onder druk te leveren aan de uitstroompijpen. Indien er een strooiveld aanwezig is dat groter is dan het door de overheid voorgeschreven minimum, mag het gedeelte waar de overmatige verstopping begint, voor een korte periode buiten bedrijf worden gesteld. Deze rustperiode is over het algemeen voldoende om de infiltratiecapaciteit te herstellen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 68


Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |