allesfrans.com
 
BeginpaginaGeld en bankBetalingsverkeerBetalingsincident en consequenties
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Betalingsincident en consequenties

donderdag 21 februari 2019 , door Hanjo

Ongeoorloofd saldotekort bij een (automatische) overschrijving of weigeringen door de bank van uitbetaling cheques zijn betalingsincidenten. Ze genereren kosten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Algemeen
Beoordeling:
Bezoeken: 96
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een ongedekte cheque

Zodra je op de hoogte bent van het incident, moet je de situatie regulariseren:

 • ofwel door het aanvullen van de rekening en de cheque opnieuw indienen,
 • of door rechtstreekse betaling van de aan uw schuldeiser verschuldigde bedragen, op welke wijze dan ook.

Anders riskeer je een civiele rechtszaak en word je mogelijk voor 5 jaar uitgesloten van bankieren.

Kosten van het weigeren van een cheque

De totale provisies en commissies die door de bank worden geïnd, mogen een bepaalde limiet niet overschrijden, afhankelijk van het bedrag van de geweigerde cheque. We geven de bedragen in een apart artikel.

 • Een ongedekte cheque
  Een artikel in onze rubriek > Geld en bank > Betalingsverkeer > Cheque

  Wat is het risico van een ongedekte cheque en hoe ga je ermee om.

Weigering van een overmaking of automatische incasso

Zodra je op de hoogte bent van het incident, moet je de situatie regulariseren:

 • ofwel door na aanvulling van de rekening een nieuwe presentatie van de betalingsopdracht te doen,
 • of door rechtstreekse betaling van de aan uw schuldeiser verschuldigde bedragen, op welke wijze dan ook.

Anders riskeer je een civiele rechtszaak tegen de schuldeiser.

Kosten

Het bedrag van de bankkosten mag niet hoger zijn dan het bedrag van de geweigerde betalingsopdracht en mag niet hoger zijn dan € 20.

Bewaren van incidentgegevens

De informatie over een onopgelost betalingsincidenten mag worden bewaard:

 • in de privé-dossiers van de betrokken bank,
 • in het bestand van de FICP, in het geval van uitstaande betalingen in verband met krediettermijnen.

Na regularisatie kan de informatie alleen worden bewaard in de privé-bestanden van de bank.

Klantinformatie

De bank is niet verplicht om je vooraf in te lichten over haar voornemen om de overschrijving te weigeren of je een brief te sturen zodra de weigering heeft plaatsgevonden. Je wordt hiervan alleen op de hoogte gebracht door jouw rekeningoverzicht te raadplegen of door het de bank te vragen.

Informatie over de kosten

De bank moet je ten minste 14 dagen voordat de kosten van de rekening worden afgeschreven, op de hoogte brengen van het bedrag van de bankkosten in verband met het betalingsincident (informatiekosten, weigeringskosten, interventiekosten, enz.).

Ongeoorloofde kredietoverschrijding

Zodra je op de hoogte bent van het incident, moet je de situatie regulariseren:

 • ofwel door na aanvulling van de rekening,
 • of door rechtstreekse betaling van de aan uw schuldeiser verschuldigde bedragen.

Kosten van overschrijding van het toegestane debetbedrag

De bankinstelling kan een vergoeding in rekening brengen voor het overschrijden van de toegestane kredietlimiet, binnen de volgende grenzen:

 • bij een gezonde financiële situatie
  • maximaal € 8 per transactie;
  • maximaal € 80 per maand.
 • bij een kwetsbare situatie
  • maximaal € 4 per transactie;
  • maximaal € 20 per maand.
Personen die erkend zijn als personen met een te hoge schuldenlast of begunstigden van de basisbankdienst na een weigering om een bankrekening te openen, worden beschouwd als personen die zich in een kwetsbare financiële situatie bevinden.

Bewaren van incidentgegevens

De informatie over het betalingsincidenten kan worden opgeslagen in de privé-bestanden van de betreffende bank.

Klantinformatie

De bank is niet verplicht je te informeren over de ongeoorloofde kredietoverschrijding. Maar de meeste banken sturen een informatiebrief, vaak met een rekening.

Informatie over de kosten

De bank moet je ten minste 14 dagen voordat de kosten van de rekening worden afgeschreven, op de hoogte brengen van het bedrag van de bankkosten in verband met het betalingsincident (informatiekosten, weigeringskosten, interventiekosten, enz.).

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Betalingsincident en consequenties 1 maart 2019 10:56, door Hans

  Taxe d’habitation -
  Contribution à l’audiovisuel 17/12/2018 1 044,00 €
  Omdat een vorige automatische betaling Foncieres mislukte heb ik deze + gelijk maar de Habitation met mijn pasje betaald bij de Finances Publique. Dit kantoor inmiddels gesloten. Helaas blijven ze aanmaningen sturen met dreigementen.
  Je stuurt ze wel telkens een brief met kopie van de betaling, ook aangetekend met A.R. maar dat komt blijkbaar op een stapel terecht. Ik wil niet 2x betalen. Om verdere problemen te voorkomen heb ik mijn Franse bankrekening opgezegd.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention