allesfrans.com

 • Het Viaduc des Fades ontvangt 500.000 euro

  Het geld zal worden gebruikt voor verschillende renovaties.

 • CPAM: het basiszorgverzekeringsfonds

  Haar belangrijkste taak is het beheer van rechten op de ziektekostenverzekering.

 • Gewond door een ongeval: meld het de Assurance Maladie

  Ook wanneer dit ongeval zich buiten Frankrijk voordoet.

 • Het Viaduc des Fades ontvangt 500.000 euro

  Het geld zal worden gebruikt voor verschillende renovaties.

 • CPAM: het basiszorgverzekeringsfonds

  Haar belangrijkste taak is het beheer van rechten op de ziektekostenverzekering.

  
BeginpaginaEnergieAlgemene energie informatieEen andere elektriciteitsleverancier. Goed idee?

Een andere elektriciteitsleverancier. Goed idee?

maandag 25 februari 2019 , door Hanjo

Ongeveer dertig leveranciers concurreren momenteel op de Franse elektriciteitsmarkt. Goedkopere rekening, groenere energie... Maar wat win je echt als je van het Tarif Bleu van EDF afstapt?

Het vorige artikel in deze rubriek: CSPE
Beoordeling:
Bezoeken: 20
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

10 jaar na het voor concurrentie openstellen van de Franse energiemarkt heeft slechts 20% van de consumenten gekozen voor een ander elektriciteitsaanbod dan het traditionele Tarif Blue, het door de overheid vastgestelde gereguleerde verkooptarief (TRV) dat uitsluitend door EDF wordt aangeboden.

Het is een terughoudendheid die vele verklaringen heeft: misverstand over de markt (want EDF verkoopt ook elektriciteit tegen vrije prijzen), gebrek aan belangstelling, gebrek aan besef van de voordelen van verandering, angst voor complicaties...

Garandeert het veranderen van leverancier een lagere factuur?

Om nieuwe klanten aan te trekken, bieden leveranciers kortingen aan tot -15% op de prijs per kilowattuur (kWh) exclusief belasting ten opzichte van het Tarif Blue.

Maar het is heel belangrijk om aanbiedingen te vergelijken, want niet alle leveranciers factureren minder dan de gereguleerde tarieven. Het is onverstandig om op aanbiedingen te reageren die tot x% korting beloven op de prijs per kWh, zonder referentieprijs. Het betekent dat de prijs afhangt van het verbruiksprofiel en dat je dus mogelijk minder bespaart.

Met name kleine elektriciteitsverbruikers zullen de beloofde voordelen niet altijd waarnemen op hun energierekening.

Verbinden leveranciers zich ertoe om hun prijzen voor een lange tijd te handhaven?

Niet allemaal. Iedereen kan een andere methode van prijsontwikkeling toepassen. Sommige leveranciers tonen prijzen die geïndexeerd zijn op gereguleerde tarieven: wanneer deze één of twee keer per jaar stijgen of dalen, volgen de prijzen de trend. Leveranciers kunnen zich er echter toe verbinden om de prijzen gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld het eerste jaar, te handhaven en vervolgens te verhogen. Er zijn ook vaste prijsaanbiedingen, waarbij de leverancier zich ertoe verbindt de prijs per kWh gedurende 1 tot 3 jaar vanaf de datum van inschrijving vast te leggen.

Contracten met vaste prijzen die naar beneden kunnen worden bijgesteld zijn zeldzaam. Engie Elec Ajust 3 ans en Eni Astucio Planète 3 ans stellen hun klanten in staat te profiteren van marktcorrecties wanneer die in hun voordeel zijn, zoals bijvoorbeeld in augustus 2018 toen de TRV met 0,5% daalde, zonder dat dit gevolgen had toen de TRV in februari 2018 steeg met 0,7%.

Zullen de gereguleerde tarieven binnenkort verdwijnen?

Nee. In tegenstelling tot die voor het gas, die in 2023 zullen worden afgeschaft omdat ze in strijd worden geacht met het Europese mededingingsrecht, blijft de TRV van kracht voor elektriciteit.

Is het verlaten van het Tarif Bleu van EDF definitief?

Helemaal niet. Sinds 2010 is het mogelijk om op elk moment terug te keren naar gereguleerde tarieven of van aanbieding te veranderen, zelfs wanneer een contract een vaste prijs heeft en de leverancier zich ertoe verbindt om de prijzen gedurende 1 jaar, 3 jaar of langer te handhaven. Net als bij niet-bindende mobiele pakketten is het de provider die de verbintenis aangaat. De consument kan te allen tijde, zonder vertraging en zonder kosten overstappen.

Zijn er werkzaamheden werk nodig om te veranderen?

Nee. Er zijn geen werkzaamheden of technische ingrepen nodig. En er is geen risico op onderbreking of verstoring van de dienstverlening. De distributie van elektriciteit wordt verzorgd door de netbeheerder Enedis (voorheen ERDF), voor alle huishoudens en voor alle leveranciers.

Zijn de nieuwe leveranciers te vertrouwen?

Wat de kwaliteit van de elektriciteit betreft, is er geen verschil omdat het altijd hetzelfde is dat je via hetzelfde net en dezelfde meter bereikt. Alle leveranciers, inclusief de nieuwste, zoals Cdiscount Énergie of Énergies E.Leclerc, zijn gecertificeerd door het Ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie.

Wel hebben deze leveranciers hun eigen klantendiensten en informatiesystemen, met name voor facturering. En kleine leveranciers zoals ekWateur of Plüm Energy zijn vrij innovatief. Het verschil is met name te vinden in de tools om te helpen energie te besparen.

Verbruik van duurzame en lokale elektriciteit. Is dat mogelijk?

Ja, maar niet alle groene stroomaanbiedingen zijn gelijkwaardig. Leveranciers die hun elektriciteit betrekken uit hernieuwbare bronnen (hydro-elektrische, zonne- en windenergie) en lokale energieproducenten bestaan, maar zijn uitzondering: Ilek, Enercoop, ekWateur, Énergie d’ici...

Veranderen van elektriciteitsleverancier. Zo doe je dat!

 1. Sorteer het aanbod dankzij de vergelijker van de Nationale Energieombudsman die de prijzen en productiebronnen van de leveranciers in detail beschrijft: Comparator-offres.energie-info.fr.
 2. Abonneer je op uw toekomstige leverancier zonder het huidige contract te beëindigen. Vermeld het nummer van het leveringspunt (point de livraison of PDL) dat je op de laatste elektriciteitsrekening vindt en de door jezelf opgenomen meterstanden.
 3. Bepaal de ingangsdatum van het nieuwe contract. De beëindiging van de oude wordt uitgevoerd door de nieuwe leverancier. Er kunnen geen beëindigings- of inbedrijfstellingsvergoedingen worden gevorderd. De omschakeling vindt plaats zonder dat je er iets van merkt.
 4. Jouw voormalige leverancier stuurt je een eindafrekening om het verbruik tot de einddatum van het contract af te wikkelen.
 5. Alle energieaanbiedingen, zelfs die tegen vaste prijzen voor 3 jaar, zijn vrijblijvend. Als jouw nieuwe leverancier je niet past, kun je te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving vertrekken.

Twee voorbeelden

Bron: comparateur du médiateur de l’énergie - nov’18

4 personen in appartement van 80m² in Nantes

Het appartement heeft een middelmatige isolatie en alles werkt op elektriciteit, met veel witgoed. Abonnement 9kVA (option Base) met een jaarverbruik van 12.000 kWh.

Contracttype gereglementeerd tarief Goedkoopst 100% online Vast tarief Groene Franse elektriciteit
Leverancier en aanbod EDF - Tarif Bleu Vattenfall - Ëlectricité Eco (geïndexeerd) Mint Energie - Online & Green (marktprijs) Total Spring (1 jaar vast) Plüm Energie (geïndexeerd)
Jaarlijkse kosten (incl. verbruik, abonnement en belasting) € 1.891 € 1.734 € 1.735 € 1.758 € 1.839
Besparing (t.o.v. gereglementeerd tarief) € -157 € -156 € -133 € -52

2 gepensioneerden in woning van 120m² in Arras

De woning is slecht geïsoleerd en alles is elektrisch. Abonnement 9kVA, optie HP/HC (daltarief), met een jaarverbruik van 11.250 kWh (piek) en 3.750 kWh (dal).

Contracttype gereglementeerd tarief Goedkoopst 100% online Vast tarief Groene Franse elektriciteit
Leverancier en aanbod EDF - Tarif Bleu Vattenfall - Ëlectricité Eco (geïndexeerd) Mint Energie - Online & Green (marktprijs) Total Spring (1 jaar vast) Alterna - Idea Vert (marktprijs)
Jaarlijkse kosten (incl. verbruik, abonnement en belasting) € 2.309 € 2.118 € 2.120 € 2.148* € 2.166
Besparing (t.o.v. gereglementeerd tarief € -191 € -189 € -161 € -143

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Een andere energieleverancier kiezen

  Sinds de liberalisering van de Franse energiemarkt in 2007 kun je je elektriciteits- en/of gasleverancier kiezen. Het biedt je de mogelijkheid de beste tarieven te vinden, aangepast aan jouw behoeften.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |