allesfrans.com

 • Grote verschillen bankkosten per regio

  Gemiddeld is er een verschil van 23% tussen de meest en minst dure regio.

 • e-Ticket Parijs openbaar vervoer

  De aankoop en validatie van het ticket zal mogelijk zijn vanaf elke compatibele mobiele telefoon.
 • Al 49 departementen willen terug naar 90 km/uur

  Veel voorzitters van Franse departementale raden zeggen voorstander te zijn van een aanpassing van bepaalde wegen naar 90 km/uur.
 • Grote verschillen bankkosten per regio

  Gemiddeld is er een verschil van 23% tussen de meest en minst dure regio.

 • e-Ticket Parijs openbaar vervoer

  De aankoop en validatie van het ticket zal mogelijk zijn vanaf elke compatibele mobiele telefoon.
  
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsEen stacaravan op privéterrein

Een stacaravan op privéterrein

dinsdag 12 maart 2019 , door Hanjo

Lichte huisvesting (habitat léger) betreft ongeveer 100.000 mensen in Frankrijk. Vóór de goedkeuring van wet Alur in 2014 werd lichte huisvesting niet erkend door de wetgever. Pas in het uitvoeringsdecreet van 2015 werd het beschouwd als een vorm van huisvesting die verder gaat dan vrijetijdsbesteding.

Het vorige artikel in deze rubriek: De oppervlakte van een woning (2)
Beoordeling:
Bezoeken: 26
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Hoewel het nu mogelijk is om het hele jaar door in een habitat léger te wonen, is de installatie van een stacaravan (in goed Frans mobil-home) op privéterrein alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk, omdat de wettelijke kwalificatie van een stacaravan varieert naargelang het echt mobiel is of niet.

Kenmerken van een stacaravan

Een mobiel vrijetijdsverblijf
Een stacaravan is groter dan een caravan, meestal tussen de 20 en 40m². Het is een soort klein huisje op wielen, gemaakt van lichtgewicht materialen, dat geen funderingen heeft en niet aan de grond verankerd is.

De kenmerken van een stacaravan staan vermeld in artikel R111-41 van de code de l’urbanisme. Het is een mobiel vrijetijdsverblijf (résidence mobile de loisirs) van maximaal 40m², bedoeld voor een specifiek verblijf (tijdelijk of seizoensgebonden), die getrokken wordt verplaatst, omdat de Franse Code de la route het rijden op de weg verbiedt.

Een stacaravan als woning

Het decreet van 27 april 2015 erkent voor het eerst lichte en mobiele woningen. Tot dan toe was wonen daar het hele jaar door verboden, omdat het geen huis kon zijn.

In artikel R111-51 van de code de l’urbanisme wordt elke installatie zonder funderingen, zelfstandig ten opzichte van de openbare netwerken, met binnen- en buitenvoorzieningen, beschouwd als een demontabele woning die de vaste habitat vormt van de gebruikers die er meer dan acht maanden per jaar wonen.

In artikel 1013 van de Code général des impôts (CGI) is zelfs een jaarlijkse belasting ingevoerd voor het bezit van (onder andere) een stacaravan als hoofdverblijfplaats van de bewoners. De begrotingswet van 28 december 2018 nr. 2018-1317 voor 2019 heeft deze belasting afgeschaft.

Speciaal voor stacaravans ingerichte terreinen

In overeenstemming met artikel R111-42 van de code de l’urbanisme moeten stacaravans worden geïnstalleerd in woonparken, vakantiedorpen of aangepaste campings.

Artikel R111-38 van dezelfde wet bepaalt dat lichte recreatiewoningen (zonder aandrijving) op dezelfde grond en bovendien bij erkende gezinswoningen mogen worden geparkeerd.

Installatie van een stacaravan op privéterrein

Wanneer een stacaravan geen wielen heeft en het onmogelijk is om hem te slepen, wordt deze heringedeeld als een lichte vrijetijdsaccommodatie omdat hij zijn mobiliteit is kwijtgeraakt. Het wordt dan beschouwd als een lichte constructie en is onderworpen aan het bouwrecht.

Installatie minder dan drie maanden per jaar
Een tijdelijke plaatsing op privéterreinen vereist dus geen formaliteiten. De code de l’urbanisme staat de installatie van een stacaravan op het privé-terrein toe zonder enige handeling of toestemming indien de installatie minder dan drie maanden per jaar (al dan niet opeenvolgend) duurt.

In dit geval is het niet toegestaan om in de stacaravan te verblijven. Gemakkelijk te verwijderen luifels en terrassen zijn niet onderworpen aan een vergunning. De stacaravan moet zijn tractiemiddelen behouden.

Installatie meer dan drie maanden per jaar
Er zijn twee gevallen te onderscheiden, afhankelijk van het feit of het vloeroppervlak meer of minder dan 20 m² bedraagt.

Voor een vloeroppervlak van minder dan 20 m²

Artikel R421-23 van de code de l’urbanisme bepaalt dat er een voorafgaande aangifte (déclaration préalable) moet worden ingediend bij het gemeentehuis met bewijsstukken. Binnen één maand mag je een reactie verwachten.

Voor een vloeroppervlakte van meer dan 20 m²

Artikel R421-14 van de code de l’urbanisme schrijft voor dat voor elk gebouw met een oppervlakte van meer dan 20 m² een bouwvergunning moet worden aangevraagd in het gemeentehuis.

Ontwikkelen van een eigen familieperceel voor stacaravans

Sinds de wet Alur is het mogelijk om een familiebezit te ontwikkelen voor het plaatsen van verwijderbare woningen (zoals (sta-)caravans) om ze te bewonen of te verhuren. Artikel L444-1 van de code de l’urbanisme bepaalt dat deze installaties onderworpen zijn aan een permis d’aménager of een déclaration préalable, al naar gelang het geval.

Voor terreinen met meerdere woningen van minder dan 40 m² geldt een déclaration préalable.

Artikel R421-19 van dezelfde code bepaalt dat voor grond waarop ten minste twee demontabele woningen met een oppervlakte van meer dan 40 m² zijn geïnstalleerd, een permis d’aménager vereist is.

Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten werkzaamheden zijn uitgevoerd om de watervoorziening, sanering en elektriciteitsvoorziening mogelijk te maken. De keuze van de grond is niet vrij, het moet erkend worden als bebouwbaar in het lokale stedenbouwkundige plan.

Indien de installaties niet zijn onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, verbiedt artikel L111-12 van de code de l’urbanisme hun aansluiting op de water- en elektriciteitsnetten, vandaar het belang van de uitvoering van de procedures.

Op deze site

 • Permis d’aménager
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Regels > Vergunningen

  Deze vergunning heb je nodig voor bepaalde werkzaamheden rond de (her-)indeling van een terrein.

 • Déclaration préalable
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Regels > Vergunningen

  Voor diverse kleinere bouwprojecten is geen vergunning nodig en heb je alleen een meldingsplicht.

 • Permis de construire
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Regels > Vergunningen

  Voor een nieuw huis en voor bouwwerkzaamheden die de netto oppervlakte met meer dan 40m² vergroten, heb je een "permis de construire" nodig.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Garantie na oplevering

  Indien na de oplevering van bouwwerkzaamheden constructiefouten worden ontdekt, kan de bouwer of aannemer verantwoordelijk worden gesteld.

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |