allesfrans.com

 • Een leiding onder de openbare weg door

  Mag je nou wel of niet een elektriciteitskabel of waterleiding onder de openbare weg (laten) trekken?

 • Eerste péage zonder hefbomen

  De A4 tussen Metz en Straatsburg is een van de eerste 100% barrièrevrije tolwegen van Frankrijk.
 • Carnaval in Frankrijk

  Anders dan bijvoorbeeld in Nederland wordt carnaval niet overal op de zondag, maandag en dinsdag direct voorafgaand aan de vastentijd gevierd.

 • Een leiding onder de openbare weg door

  Mag je nou wel of niet een elektriciteitskabel of waterleiding onder de openbare weg (laten) trekken?

 • Eerste péage zonder hefbomen

  De A4 tussen Metz en Straatsburg is een van de eerste 100% barrièrevrije tolwegen van Frankrijk.
  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenInkomstenbelastingBelastingvoordeel voor 65-plussers en gehandicapten

Belastingvoordeel voor 65-plussers en gehandicapten

woensdag 13 maart 2019, door Hanjo

Voor de belasting van de in 2018 ontvangen bedragen genieten personen ouder dan 65 jaar en personen met een handicap een belastingaftrek indien hun totale netto-inkomen niet meer dan € 24.390 bedraagt.

Het vorige artikel in deze rubriek: Belastingvoordeel en Eco-PTZ
Beoordeling:
Bezoeken: 2
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Belastingplichtigen ouder dan 65 jaar en personen met een handicap met bescheiden middelen kunnen voor de berekening van de inkomstenbelasting profiteren van een aftrek van hun belastbaar inkomen. De belastingdienst heeft de bedragen van de belastingaftrek voor de belasting van de in 2018 ontvangen bedragen en de inkomensdrempels voor het genieten ervan opnieuw geëvalueerd in een nota die op 18 februari in het Staatsblad van de overheidsfinanciën is gepubliceerd.

De voorwaarden om ervan te profiteren

Om in 2019 van deze fiscale boost te kunnen profiteren, moet je:

 • op 31 december 2018 ouder zijn dan 65 jaar;
 • hetzij in het bezit zijn van een mobiliteitskaart met de vermelding "handicap" of van een militair of arbeidsongevallenpensioen voor een handicap van ten minste 40%.
Gehandicapten kunnen genieten van de tegemoetkoming in de inkomstenbelasting voor het jaar waarin zij de mobiliteitskaart met vermelding "handicap" hebben aangevraagd op het gemeentehuis van hun woonplaats. Als uit het onderzoek van de inkomstenbelastingaangifte van het volgende jaar blijkt dat de kaartaanvraag niet is goedgekeurd, moet de oorspronkelijke belastingheffing worden geregulariseerd.

De verschillende bedragen van de vergoeding

De hoogte van de tegemoetkoming voor 2019 is afhankelijk van het totale netto-inkomen in 2018 van de gehele fiscale huishouding. Het wordt verkregen na aftrek van de verliezen en aftrekbare kosten van voorgaande jaren. Er wordt echter geen rekening gehouden met vermogenswinsten die tegen een proportioneel tarief worden belast, noch met inkomsten die aan een bronbelasting zijn onderworpen.

>Voor een totaal netto-inkomen van minder dan € 15.140 bedraagt de vergoeding:
 • € 2.416, indien de belastingplichtige of slechts één van de leden van het gemeenschappelijk belastingplichtige paar ouder is dan 65 jaar of gehandicapt is;
 • € 4.832, indien de twee leden van het koppel dat onderworpen is aan de gezamenlijke belastingheffing, voldoen aan de voorwaarden van leeftijd of handicap.
Voor een totaal netto-inkomen tussen € 15.140 en € 24.390 bedraagt de vergoeding:
 • € 1.208, indien de belastingplichtige of slechts één van de leden van het koppel dat aan de gezamenlijke belasting is onderworpen, ouder is dan 65 jaar of gehandicapt is;
 • € 2.416, indien de twee leden van het koppel dat onderworpen is aan de gezamenlijke belastingheffing, voldoen aan de voorwaarden van leeftijd of handicap.
Boven € 24.390 aan totale netto-inkomsten wordt geen vergoeding toegekend.

De vergoeding wordt rechtstreeks in mindering gebracht op het totale netto-inkomen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |