allesfrans.com
 
BeginpaginaVerzekeringenVoertuigverzekeringEen verzekering voor je voertuig
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een verzekering voor je voertuig

vrijdag 15 maart 2019 , door Hanjo

Ben je in het bezit van een auto, motorfiets of een ander landvoertuig dat je daadwerkelijk gebruikt? Dan heb je de wettelijke verplichting om dat voertuig te verzekeren. Maar wat zijn de verschillende Franse categorieën van verzekeringen? En ben je wel goed gedekt voor alle risico’s?

Het vorige artikel in deze rubriek: E-Constat, elektronisch schadeformulier
Beoordeling:
Bezoeken: 233
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Verzekering is verplicht voor het gebruik van een motorrijtuig

Net zoals je over een rijbewijs moet beschikken om een auto te mogen besturen, is het verzekeren van jouw voertuig een wettelijke verplichting. Het niet verzekeren ervan is een strafbaar feit wat je een boete van maximaal € 3.750,- kan kosten, eventueel vergezeld van een schorsing van het rijbewijs gedurende drie jaar, of met inbeslagname van het voertuig en andere bijkomende straffen zoals de verplichting om op jouw kosten een verkeersveiligheidscursus te volgen.

Deze verplichting geldt voor "elk motorvoertuig te land", dus voor elk motorvoertuig dat bestemd is om op de grond te rijden en dat door mechanische kracht kan worden aangedreven zonder op een spoorbaan te zijn aangesloten, alsmede elke aanhangwagen, zelfs indien niet gekoppeld (Artikel L211-1 van de Code des assurances).

Meer in het bijzonder is verzekering verplicht voor:

 • auto’s (personenauto’s, commerciële of niet-vergunde auto’s), tractoren en landbouwmachines;
 • 2- of 3-wielers (motorfietsen of scooters) en quads, ook indien niet goedgekeurd (zoals bijvoorbeeld mini-motoren);
 • zitmaaiers, uitgerust met een stoel die de bestuurder in staat stelt de machine te manoeuvreren.
Let op!Naast boetes en andere sancties, vereist het "niet afsluiten van een verzekering" dat je het slachtoffer schadeloos stelt in geval van een ongeval, wat, afhankelijk van het geval, kan leiden tot zeer grote bedragen. Daarnaast is er de verplichting om ook voertuigen te verzekeren die slechts incidenteel of zeer incidenteel in omloop zijn: als een voertuig dat niet meer over de openbare weg naar een sloopcentrum wordt gesleept, moet het verzekerd zijn voor een specifieke operatie.

Welke assurance véhicule kies je?

Verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

De verplichte (assurance obligatoire) die ook wel assurance aux tiers genoemd wordt, dekt de wettelijke aansprakelijkheid (responsabilité civile) van de verzekerde en zijn kinderen voor schade veroorzaakt aan een derde partij tijdens het rijden of parkeren van het voertuig.
Meer specifiek:

 • de verzekering de schade (materieel, immaterieel en fysiek) die de bestuurder met zijn voertuig kan toebrengen aan andere personen (derden), alsmede aan hun voertuig of andere goederen.
 • de verzekering dekt geen lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaakt aan de bestuurder zelf of aan zijn familie. Wanneer jij verantwoordelijk bent voor het ongeval, ben jij verantwoordelijk voor de terugbetaling van de kosten. Indien een derde daarentegen aansprakelijk is, valt de schade onder de verantwoordelijkheid van zijn verzekering.

Wat te doen als u een verzekering wordt geweigerd?

Als je het slachtoffer bent van een "refus d’assurance" (weigering van verzekeraars om jou te verzekeren), kun je een klacht indienen bij het Bureau central de tarification (BCT).

Multi- of all-risk verzekering

Naast de dekking die door de verplichte verzekering wordt gegarandeerd, kun je kiezen voor een uitgebreidere dekking van de risico’s die door het contract worden gedekt, in het bijzonder voor lichamelijk letsel en materiële schade die je kunt lijden in geval van een ongeval waarvoor jij aansprakelijk bent. Dit is wat de zogenaamde assurance multirisques en assurance tous risques bieden.

Dit type verzekering biedt de verzekerde de mogelijkheid om te profiteren van:

 • de behandeling van alle gevallen van schade (aan hemzelf en anderen), ongeacht zijn verantwoordelijkheid bij het ongeval en zelfs indien de aansprakelijke persoon niet wordt geïdentificeerd;
 • dekking van schade aan jouw voertuig veroorzaakt door natuurrampen en aanvallen.

Maar let op voor uitsluitingsclausules!

Een assurance multirisques heeft geen onbeperkt toepassingsgebied. Je dient de details van de dekkingen, eigen risico en uitsluitingsclausules te controleren voordat je tot aankoop overgaat.

Garanties gelden immers niet in alle omstandigheden. In veel contracten is bijvoorbeeld bepaald dat de bestuurder niet zal worden vergoed als het ongeval plaatsvond tijdens het rijden zonder geldig rijbewijs of onder invloed van alcohol of verdovende middelen.

Optionele garanties

Naast de verplichte wettelijke aansprakelijkheid (dekking van derden) of multi-risk dekking is het mogelijk om te kiezen voor een facultatieve dekking die is aangepast aan specifieke situaties, met name wanneer de schade niet is veroorzaakt tijdens een periode van rijden of parkeren. Hier zijn enkele voorbeelden van facultatieve voordelen:

 • garantie des dommages matériels: de verzekerde wordt vergoed voor schade aan zijn voertuig in geval van een verantwoordelijk ongeval, d.w.z. een ongeval op eigen risico. Indien de schade te wijten is aan een derde partij, dekt de bestuurdersverzekeraar alle schadevergoedingskosten.
 • garantie du conducteur: de dekking dekt lichamelijk letsel en medische kosten van de bestuurder (gewoonlijk of incidenteel) bij een ongeval.
 • garantie dommages « tous accidents »: optie die je de mogelijkheid biedt om elke keer dat de auto van de verzekerde beschadigd is en ongeacht de oorzaak (parkeerongeval, parkeerongeval, vandalisme....) vergoed te worden.
 • garantie « bris de glace »: maakt het mogelijk de voorruit, achterruit en zijruiten te repareren of te vervangen.
 • garantie vol: vergoeding in geval van diefstal van het voertuig (op voorwaarde dat je de diefstal kunt bewijzen).
 • garantie « incendie et explosion »: omvat alle soorten claims (brand, explosie, blikseminslag), tenzij deze het gevolg zijn van slecht onderhoud van de auto (conventionele uitsluiting).
 • garantie « protection juridique »: laat toe dat de verzekerde in zijn wettelijke procedures wordt bijgestaan door de verzekeraar in geval van een geschil met betrekking tot het voertuig.

Hoeveel gaat het kosten?

De kosten van de verzekering zijn afhankelijk van het type contract en de gekozen dekking. Ook andere parameters kunnen een rol spelen, zoals het profiel van de hoofdbestuurder, eventuele claims uit het verleden (bonus-malus), de kenmerken van de auto, het belangrijkste gebruik van het voertuig, enz.

Wees voorzichtig met de franchise

De meeste verzekeringscontracten hebben een eigen risico (franchise). Dit is het bedrag dat na een schadegeval door de verzekerde verschuldigd blijft en dus niet door de verzekeraar wordt vergoed. De meeste verzekeringscontracten hebben ze en moeten voor elke situatie specificeren hoe het eigen risico wordt berekend en wat voor soort risico het is.

De berekeningsmethode is variabel. Dit kan bijvoorbeeld omvatten:

 • ofwel een vast bedrag, in euro’s (bijvoorbeeld € 200);
 • een percentage van het bedrag van de vergoeding;
 • of een combinatie van een vast bedrag en een percentage (bijvoorbeeld 10% van de vergoeding met een maximum van € 300).

 Het verzekeringscontract moet voor elke situatie aangeven hoe het eigen risico wordt berekend en wat voor soort eigen risico het is.

Enkele tips bij het afsluiten van een voertuigverzekering

Controleer de informatie die de verzekeraar je moet verstrekken voordat je de verzekering aangaat.
De verzekeraar is verplicht je een contractvoorstel te doen met daarin opgenomen:
 • een informatieblad over prijzen en garanties;
 • een kopie van het ontwerpcontract en de bijlagen of een gedetailleerde aankondiging van opdracht.

 Deze documenten moeten duidelijk en begrijpelijk zijn. Vraag om opheldering indien nodig.

Controleer zorgvuldig de informatie in het contract zelf
Het contract moet je zeer nauwkeurige en begrijpelijke informatie verschaffen over de volgende punten:
 • beperkingen van garanties en uitsluitingsclausules: ze moeten afgezonderd, formeel en in zeer duidelijke letters zijn geschreven, d.w.z. op een zodanige wijze dat ze afwijken van de rest van de tekst;
 • de aftrekbare bedragen;
 • het recht dat van toepassing is op het contract en de bevoegde autoriteiten in geval van een geschil.
Controleer de ingangsdatum van het contract
De ingangsdatum is de datum waarop de garanties van kracht worden. Aangezien het kan verschillen van de datum van ondertekening van het contract, is het essentieel om dit te controleren om perioden zonder verzekering te vermijden.
Vraag na of je een eventuele tweede bestuurder in het contract moet laten vermelden
Sommige verzekeraars eisen dat een eventuele andere bestuurder van het voertuig apart op de polis wordt vermeld, tenzij het over uitzonderlijk gebruik gaat.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention