allesfrans.com

 • Steun voor huisvesting: 3 nieuwe regelingen voor lage inkomens

  Sinds 19 september 2019 zijn drie nieuwe subsidies beschikbaar om de koopkracht te ondersteunen, de mobiliteit te bevorderen en de levensomstandigheden van de werknemers te  (...)

 • Het Viaduc des Fades ontvangt 500.000 euro

  Het geld zal worden gebruikt voor verschillende renovaties.

 • CPAM: het basiszorgverzekeringsfonds

  Haar belangrijkste taak is het beheer van rechten op de ziektekostenverzekering.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenVraag en antwoordHoeveel belasting betaal ik?

Veel gestelde vragen over de Franse belastingen en hun beantwoording.

Hoeveel belasting betaal ik?

vrijdag 12 april 2019 , door Hanjo

Een van onze lezers vroeg om een rekenvoorbeeld voor de belasting.

Voor alle zekerheid verwijzen wij hierbij specifiek naar onze Mentions.
Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe voorkom ik dat ik tweemaal belasting betaal?
Beoordeling:
Bezoeken: 193
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De situatie

Een echtpaar, beiden 60 jaar, leven van een vroegpensioen uit Nederland en het verhuren van een chambre d’hôte. In 2019 zijn de inkomsten:

 • vroegpensioen: € 18.000
 • verhuur: € 8.000

Voor het vroegpensioen is in Nederland vrijstelling van heffingen aangevraagd en verkregen.

1. Berekening bruto inkomsten

We gaan er vanuit dat er verder geen inkomsten uit beleggingen ed. zijn. Van deze bruto bedragen mogen kosten worden afgetrokken.

 • Op het vroegpensioen mag, net als bij loon 10% aan kosten worden ingehouden (tenzij aantoonbaar hogere kosten worden gemaakt). In dit geval dus 10% van € 18.000, ofwel € 1.800.
 • Bij het verhuren van een gemeubileerd verblijf gelden afhankelijk van de inkomsten verschillende regelingen. In dit geval valt het bedrag binnen de categorie van Micro-BIC, waarbij de keuze bestaat om ofwel de werkelijke kosten in mindering te brengen of 50%. Omdat dit laatste meestal het meest gunstige is, halveren we dus het bedrag aan huurinkomsten.

De bruto inkomsten zijn in dit geval dus (18.000 - 1.800) + (8.000 - 4.000) = € 20.200.

2. Berekening totaal netto inkomen

Van het bij punt 1 verkregen bedrag mogen bepaalde kosten worden afgetrokken. In dit geval zal dat een deel zijn van de sociale lasten (om meer precies te zijn van de CSG). De hoogte is mede afhankelijk van de RFR van het voorafgaande jaar. Voor dit voorbeeld is het bedrag echter niet relevant.

3. Berekening belastbaar inkomen

Het netto belastbaar inkomen is gelijk aan het totale netto-inkomen waarop bepaalde aftrekposten in mindering moeten worden gebracht, zoals bijzondere uitkering voor ouderen of gehandicapten of aftrek voor ten laste komende kinderen.
In dit geval is er geen aftrek, dus het belastbaar inkomen is € 20.200.

4. De gezinssituatie en de "parts"

Wanneer je gehuwd bent en een gezamenlijke aangifte doet, profiteer je van 2 parts.

5. Het gezinsquotiënt

Het beginsel van het gezinsquotiënt (quotient familial) is dat het bedrag van de inkomstenbelasting evenredig moet zijn aan de lasten die worden veroorzaakt door het aantal personen ten laste van het fiscale huishouden.
Om het gezinsquotiënt te bepalen, deel je het netto belastbaar inkomen door het aantal parts. In dit geval dus 20.200 / 2 = € 10.100.

6. De belastingschijven

De belasting wordt berekend aan de hand van opeenvolgende schijven. In ons artikel Belastingaangifte 2019 zien we die terug. In 2019 hoeft over de eerste € 9.964 geen belasting te worden betaald. Er blijft dus nog 10.100 - 9.964 = € 136 over waarover 14% belasting moet worden betaald, ofwel € 19.

7. De bruto belasting

Nu we het bedrag uit de belastingschijven kennen, moeten we dit weer vermenigvuldigen met het aantal parts, dus 19 x 2 = € 38.

8. De netto belasting

We zijn er nog niet, want er is ook nog een korting. Blijft de bruto belasting van een echtpaar onder de € 2.627, dan geldt een korting die er in dit voorbeeld op neerkomt dat de aanslag nihil is.

Sociale lasten

Bij inkomsten van buiten Frankrijk geldt in veel gevallen dat hierover sociale lasten (CSG en CRDS) moet worden betaald. Bij Franse inkomsten wordt dit meestal al aan de bron gedaan. Sommige uitkeringen zijn ervan vrijgesteld.

Een deel van de CSG is echter weer aftrekbaar (zie punt 2 hierboven).

De berekening van die sociale lasten is inkomensafhankelijk en kan oplopen tot ongeveer 10% van de inkomsten[1].

Inkomsten uit het buitenland waarover nog geen CSG en CRDS werd betaald, moeten worden aangegeven met formulier 2042-C.

Meer uitleg

 • Hoe de Franse inkomstenbelasting wordt berekend
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Inkomstenbelasting

  We gaan uit van een (min of meer) normale situatie zoals die voor de meeste Nederlandstaligen in Frankrijk zal gelden.

Voetnoten:

[1waarvan de grondslag ook afhankelijk is van diverse factoren

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |