allesfrans.com

 • Aanmaning restitutie waarborg huur

  Met deze brief kun je een verhuurder om teruggave van de borg vragen.

 • Terugbetaling borg na huur

  Een verhuurder kan van de huurder een waarborgsom eisen om eventuele inbreuken op de huurverplichtingen te dekken.

 • Uitvoering verlaging algemene sociale lasten voor gepensioneerden

  Het verlaagde CSG-tarief voor gepensioneerden wordt toegepast vanaf de uitkeringen in mei en het te veel betaalde bedrag tussen januari en april wordt eind april of in mei  (...)
 • Aanmaning restitutie waarborg huur

  Met deze brief kun je een verhuurder om teruggave van de borg vragen.

 • Terugbetaling borg na huur

  Een verhuurder kan van de huurder een waarborgsom eisen om eventuele inbreuken op de huurverplichtingen te dekken.

  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenVraag en antwoordHoeveel belasting betaal ik?

Veel gestelde vragen over de Franse belastingen en hun beantwoording.

Hoeveel belasting betaal ik?

vrijdag 12 april 2019 , door Hanjo

Een van onze lezers vroeg om een rekenvoorbeeld voor de belasting.

Voor alle zekerheid verwijzen wij hierbij specifiek naar onze Mentions.
Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe voorkom ik dat ik tweemaal belasting betaal?
Beoordeling:
Bezoeken: 130
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De situatie

Een echtpaar, beiden 60 jaar, leven van een vroegpensioen uit Nederland en het verhuren van een chambre d’hôte. In 2019 zijn de inkomsten:

 • vroegpensioen: € 18.000
 • verhuur: € 8.000

Voor het vroegpensioen is in Nederland vrijstelling van heffingen aangevraagd en verkregen.

1. Berekening bruto inkomsten

We gaan er vanuit dat er verder geen inkomsten uit beleggingen ed. zijn. Van deze bruto bedragen mogen kosten worden afgetrokken.

 • Op het vroegpensioen mag, net als bij loon 10% aan kosten worden ingehouden (tenzij aantoonbaar hogere kosten worden gemaakt). In dit geval dus 10% van € 18.000, ofwel € 1.800.
 • Bij het verhuren van een gemeubileerd verblijf gelden afhankelijk van de inkomsten verschillende regelingen. In dit geval valt het bedrag binnen de categorie van Micro-BIC, waarbij de keuze bestaat om ofwel de werkelijke kosten in mindering te brengen of 50%. Omdat dit laatste meestal het meest gunstige is, halveren we dus het bedrag aan huurinkomsten.

De bruto inkomsten zijn in dit geval dus (18.000 - 1.800) + (8.000 - 4.000) = € 20.200.

2. Berekening totaal netto inkomen

Van het bij punt 1 verkregen bedrag mogen bepaalde kosten worden afgetrokken. In dit geval zal dat een deel zijn van de sociale lasten (om meer precies te zijn van de CSG). De hoogte is mede afhankelijk van de RFR van het voorafgaande jaar. Voor dit voorbeeld is het bedrag echter niet relevant.

3. Berekening belastbaar inkomen

Het netto belastbaar inkomen is gelijk aan het totale netto-inkomen waarop bepaalde aftrekposten in mindering moeten worden gebracht, zoals bijzondere uitkering voor ouderen of gehandicapten of aftrek voor ten laste komende kinderen.
In dit geval is er geen aftrek, dus het belastbaar inkomen is € 20.200.

4. De gezinssituatie en de "parts"

Wanneer je gehuwd bent en een gezamenlijke aangifte doet, profiteer je van 2 parts.

5. Het gezinsquotiënt

Het beginsel van het gezinsquotiënt (quotient familial) is dat het bedrag van de inkomstenbelasting evenredig moet zijn aan de lasten die worden veroorzaakt door het aantal personen ten laste van het fiscale huishouden.
Om het gezinsquotiënt te bepalen, deel je het netto belastbaar inkomen door het aantal parts. In dit geval dus 20.200 / 2 = € 10.100.

6. De belastingschijven

De belasting wordt berekend aan de hand van opeenvolgende schijven. In ons artikel Belastingaangifte 2019 zien we die terug. In 2019 hoeft over de eerste € 9.964 geen belasting te worden betaald. Er blijft dus nog 10.100 - 9.964 = € 136 over waarover 14% belasting moet worden betaald, ofwel € 19.

7. De bruto belasting

Nu we het bedrag uit de belastingschijven kennen, moeten we dit weer vermenigvuldigen met het aantal parts, dus 19 x 2 = € 38.

8. De netto belasting

We zijn er nog niet, want er is ook nog een korting. Blijft de bruto belasting van een echtpaar onder de € 2.627, dan geldt een korting die er in dit voorbeeld op neerkomt dat de aanslag nihil is.

Sociale lasten

Bij inkomsten van buiten Frankrijk geldt in veel gevallen dat hierover sociale lasten (CSG en CRDS) moet worden betaald. Bij Franse inkomsten wordt dit meestal al aan de bron gedaan. Sommige uitkeringen zijn ervan vrijgesteld.

Een deel van de CSG is echter weer aftrekbaar (zie punt 2 hierboven).

De berekening van die sociale lasten is inkomensafhankelijk en kan oplopen tot ongeveer 10% van de inkomsten[1].

Inkomsten uit het buitenland waarover nog geen CSG en CRDS werd betaald, moeten worden aangegeven met formulier 2042-C.

Meer uitleg

 • Hoe de Franse inkomstenbelasting wordt berekend
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Inkomstenbelasting

  We gaan uit van een (min of meer) normale situatie zoals die voor de meeste Nederlandstaligen in Frankrijk zal gelden.

Voetnoten:

[1waarvan de grondslag ook afhankelijk is van diverse factoren

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |