allesfrans.com

 • Sentier des castors - De beverroute

  Ontdek de natuur via een vrij toegankelijk wandelpad van 6 kilometer langs de rivier de Allier.

 • Een ommanteling veilig openen

  Regelmatig gebeuren er ongelukken door het onzorgvuldig openen van een ommanteling.

 • Zelf postzegels printen

  De Franse post biedt jou de mogelijkheid zelf gepersonaliseerde postzegels af te drukken.

 • Sentier des castors - De beverroute

  Ontdek de natuur via een vrij toegankelijk wandelpad van 6 kilometer langs de rivier de Allier.

 • Een ommanteling veilig openen

  Regelmatig gebeuren er ongelukken door het onzorgvuldig openen van een ommanteling.

  
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenVraag en antwoordWat zijn de heffingen op een pensioen?

Veel gestelde vragen over de Franse belastingen en hun beantwoording.

Wat zijn de heffingen op een pensioen?

zaterdag 13 april 2019 , door Hanjo

Het pensioen is onderworpen aan een bijzondere belastingheffing. In de praktijk wordt het bruto pensioeninkomen minder belast dan het arbeidsinkomen. Hoewel ongeveer dezelfde inkomstenbelasting wordt betaald, is het pensioen onderworpen aan een lagere algemene sociale bijdrage (CSG) en geen of zeer weinig andere sociale bijdragen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wat kun je doen met een ASDIR
Beoordeling:
Bezoeken: 216
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Dit artikel is in twee blokken verdeeld: inkomstenbelasting en sociale lasten.

Inkomstenbelasting

De tarieven van de inkomstenbelasting gelden zowel voor de pensioenen als voor het inkomen uit arbeid. Eveneens geldt voor een pensioen een korting van 10% die automatisch door de fiscus wordt toegepast.

Wat de korting betreft, bestaat een verschil tussen de maxima en het minimumbedrag van de aftrek.

Verschillen in de 10% aftrek (gegevens 2019)
  Inkomsten uit arbeid Ouderdomspensioenen
Minimale aftrek € 437 € 389
Maximum per belastinghuishouden € 12.502 € 3.812
De maximale aftrek wordt berekend voor het gehele fiscale huishouden, terwijl het minimum geldt voor elke gepensioneerde in het huishouden.

Belastingvrijstellingen

Vrijgesteld van inkomstenbelasting zijn:

 • de zogenaamde minimum vieillesse (de solidariteitsuitkering voor ouderen of ASPA, de aanvullende invaliditeitsuitkering (ASI) en de minimumouderdomsuitkering);
 • de majoration pour assistance d’une tierce personne, onder bepaalde voorwaarden ontvangen door gehandicapte gepensioneerden;
 • de zelfstandigheidstoeslag (APA), betaald aan ouderen die dagelijks hulp nodig hebben;
 • de ouderdomspensioenen onder een bepaalde drempel (€ 289,90 per maand voor een alleenstaande), wanneer de jaarlijkse middelen van de begunstigde onder een bepaald maximum liggen (€ 10.418,40 voor een alleenstaande, € 16.174,59 voor een koppel), sinds 1 januari 2019;
 • veteranenpensionering, wederzijdse pensionering voor veteranen en militair gehandicaptenpensioen;
 • in het algemeen, sociale uitkeringen voor huisvesting, gezin, invaliditeit en handicap.

Sinds 1 januari 2014 zijn de verhogingen van de ouderdomspensioenen voor kinderen ten laste niet langer vrijgesteld van inkomstenbelasting.

65-plussers en personen met een handicap kunnen een extra korting toepassen als hun jaarinkomen lager is dan bepaalde bedragen. In 2019 kun je voor inkomsten uit 2018 € 2.376 aftrekken onder de € 14.900 of € 1.188 tussen € 14.900 en € 24.000. Paren die beiden ouder zijn dan 65 jaar (of invalide zijn) kunnen het dubbele van deze bedragen aftrekken.

Uitgaven voor bejaardentehuizen voor afhankelijke personen zijn aftrekbaar tegen 25%, met een maximum van € 2.500 per jaar.

De kosten voor de aanpassing van de woning kunnen in aanmerking komen voor een belastingkrediet.

Belasting op uitkeringen aan het einde van de loopbaan

De belasting op een IFC is afhankelijk van de voorwaarden voor pensionering.

In geval van een vrijwillig vertrek, buiten elk sociaal plan om, is de vergoeding volledig onderworpen aan de inkomstenbelasting. Het wordt eenvoudigweg toegevoegd aan het salaris.

In geval van een vrijwillig vertrek in het kader van een sociaal plan is de vergoeding volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting.

In geval van pensionering door de werkgever is de vergoeding volledig vrijgesteld indien deze lager is dan het bedrag voorzien door de wet of door de collectieve overeenkomst. Als het hoger is dan dit bedrag, wordt de voordeligste berekeningsmethode gekozen:

 • 50% van de totale compensatie;
 • of tweemaal het bruto jaarsalaris van het voorgaande jaar, tot een maximum van 5 maal het jaarlijkse maximum van de sociale zekerheid.

Bronheffing over het ouderdomspensioen

Sinds 1 januari 2019 wordt de inkomstenbelasting rechtstreeks door het pensioenfonds betaald aan de belastingdienst.
Deze roerende voorheffing is van toepassing op alle ouderdomspensioenen (verplicht, basis- of aanvullend), maar ook op de pensioenen van de aanvullende pensioenstelsels (met uitzondering van Perco, waarvan de pensioenen in maandelijkse termijnen worden belast en vervolgens worden geregulariseerd).

Hoe zit het met andere inkomsten?
Het hangt allemaal af van de aard van dat inkomen.

Indien de verzekerde zijn beroepsactiviteit heeft hervat, wordt de belasting ingehouden door zijn werkgever.

Zogenaamde "verlieslatende" lijfrentes, zoals Perco en lijfrentes van levensverzekeringscontracten, landinkomen, inkomen uit arbeid als zelfstandige, zijn onderworpen aan een maandelijkse (meer dan 12 maanden) of driemaandelijkse termijnbetaling, berekend op basis van het inkomen van het voorgaande jaar.

In geval van een wijziging in de gezinssituatie of een aanzienlijke wijziging van het inkomen, kan de verzekerde een wijziging van de aanbetaling in de loop van het jaar vragen.

 • Hoe de Franse inkomstenbelasting wordt berekend
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Inkomstenbelasting

  We gaan uit van een (min of meer) normale situatie zoals die voor de meeste Nederlandstaligen in Frankrijk zal gelden.

Sociale lasten

Algemene sociale bijdrage

Op ouderdomspensioenen is de algemene sociale bijdrage (CSG) van toepassing, maar het tarief ervan varieert afhankelijk van het referentiebelastinginkomen (RFR). De tarieven en drempels die van toepassing zijn in 2019 zijn verschillende keren gewijzigd, eerst met de wet van 22 december 2018 betreffende de financiering van de sociale zekerheid voor 2019 en onmiddellijk daarna met de wet van 24 december 2018 betreffende de economische en sociale noodmaatregelen.

Voor één persoon (1 fiscaal part)
RFR Heffingspercentage
minder dan € 11.129 vrijstelling
tussen € 11.129 en € 14.548 3,80%
tussen € 14.549 en € 22.580 6,60%
meer dan € 22.580 8,30%
Bij een paar (2 fiscale parts)
RFR Heffingspercentage
minder dan € 17.071 vrijstelling
tussen € 17.071 en € 22.316 3,80%
tussen € 22.317 en € 34.636 6,60%
meer dan € 34.636 8,30%

Het CSG-tarief heeft ook invloed op het belastbaar inkomen voor de inkomstenbelasting, de zogenaamde aftrekbare CSG:

 • Als je onderworpen bent aan een CSG-tarief van 3,80%, kun je de verschuldigde CSG in mindering brengen op het belastbare inkomen;
 • Als je onderworpen bent aan een CSG-tarief van 6,60%, kun je 4,20% aftrekken van het belastbare inkomen;
 • Als je onderworpen bent aan een CSG-tarief van 8,30%, kun je 5,90% aftrekken van het belastbaar inkomen.

Voorbeeld

Je ontvangt een pensioen van in totaal € 22.000 per jaar. Er wordt 6,60% x 22.000 = € 1.452 aan CSG op ingehouden.

Op basis van het CSG-tarief mag je dus 4,20% x 22.000 = € 924 inhouden op het belastbaar inkomen. De belasting zal dus worden berekend over 22.000 - 924 = € 21.076 in plaats van € 22.000.

Bijdrage aan de terugbetaling van de sociale zekerheidsschuld

De bijdrage aan de terugbetaling van de sociale zekerheidsschuld (CRDS) is van toepassing wanneer ook CSG wordt ingehouden. Dit gebeurt tegen het standaardtarief van 0,50%.

Dit bedrag wordt niet in mindering gebracht op het totale bedrag van de in de inkomstenbelasting belaste pensioenen. Net als bij het CSG is de basis van de CRDS het bruto pensioenbedrag.

Aan de aanvullende solidariteitsbijdrage voor de autonomie (Casa) moeten gepensioneerden 0,3% betalen vanaf een RFR van € 14.549 voor een alleenstaande en € 22.317 voor een koppel. Bij de toepassing op het bruto pensioeninkomen wordt geen rekening gehouden met bepaalde inkomens (zoals Aspa en veteranenpensioenen).

Sociale bijdrage voor de financiering van de ziektekostenverzekering

In de algemene regeling is het basispensioen vrijgesteld van sociale bijdrage voor de financiering van de ziektekostenverzekering. Alleen de complementaire ouderdomspensioenen van de algemene regeling (Agirc-Arrco) en de aanvullende ouderdomspensioenen zijn onderworpen aan een premie van 1% voor de financiering van de ziektekostenverzekering. Ook deze bijdrage wordt rechtstreeks in mindering gebracht.

Gepensioneerden die zijn vrijgesteld van CSG of die het verlaagde tarief van 3,8% betalen, zijn vrijgesteld van deze sociale zekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |