allesfrans.com

 • CPAM: het basiszorgverzekeringsfonds

  Haar belangrijkste taak is het beheer van rechten op de ziektekostenverzekering.

 • Gewond door een ongeval: meld het de Assurance Maladie

  Ook wanneer dit ongeval zich buiten Frankrijk voordoet.

 • Ken jij de "chèque numérique"?

  De digitale cultuurcheque kan dan aan jouw verwachtingen voldoen.

 • CPAM: het basiszorgverzekeringsfonds

  Haar belangrijkste taak is het beheer van rechten op de ziektekostenverzekering.

 • Gewond door een ongeval: meld het de Assurance Maladie

  Ook wanneer dit ongeval zich buiten Frankrijk voordoet.

  
BeginpaginaNieuwsNieuwsberichtenEerste land met wetgeving rond koolstofneutraliteit

Uit de (Franse) media...

Eerste land met wetgeving rond koolstofneutraliteit

Frankrijk wil het eerste land in Europa worden dat de doelstelling van klimaatneutraliteit in de wetgeving verankert.

vrijdag 31 mei 2019 , door Hanjo

Minister François de Rugy heeft op 30 april 2019 het wetsontwerp inzake energie en klimaat ingediend. Hiermee wil hij de doelstelling om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te herleiden in de wet verankeren. Een primeur in Europa.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hervorming werkloosheidsverzekering
Beoordeling:
Bezoeken: 35
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Zoals omschreven in het Akkoord van Parijs verwijst koolstofneutraliteit naar het bereiken van een evenwicht tussen de uitstoot van broeikasgassen enerzijds en de absorptie van deze gassen door ecosystemen zoals bossen, graslanden, landbouwgronden en wetlands, en door bepaalde industriële processen zoals het afvangen en opslaan van koolstof, anderzijds.

Hoe wil Frankrijk dit doel bereiken?
Eind 2018 heeft Frankrijk een energie- en klimaatstrategie aangenomen. In het wetsontwerp dat aan de Raad van Ministers is voorgelegd, worden de richtlijnen uiteengezet, waaronder de volgende punten:

Een ambitieus traject om de energiemix koolstofarm te maken door de vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen te versnellen tot min 40% in 2030, in plaats van de min 30% die is voorzien in de loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015.
 
Het einde van de kolengestookte elektriciteitsproductie in Europees Frankrijk tegen 2022.
 
Realistische doelstellingen om het energiemodel te transformeren door het tijdsbestek voor de vermindering van het aandeel kernenergie te verhogen tot 50% in 2035 in plaats van 2025 (wat de bouw van nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales zou hebben vereist en een toename van de broeikasgasemissies zou hebben betekend).
 
Een "hoge raad voor het klimaat" om de succesvolle uitvoering van de toezeggingen te beoordelen.
 
Bijkomende maatregelen om de ontwikkeling van hernieuwbare energieën te vergemakkelijken: de nationale koolstofarme strategie zal om de 5 jaar worden herzien en kan zo worden aangepast en aangescherpt aan de realiteit van de evolutie van de emissie in Frankrijk.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |