allesfrans.com

 • Hervorming werkloosheidsverzekering

  Het laatste grote project van de Franse regering voor de zomervakantie is de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

 • Lokale belastingen in termijnen betalen

  Om de kosten te spreiden, kun je bepaalde belastingen in maandelijks termijnen betalen.

 • Hervorming werkloosheidsverzekering

  Het laatste grote project van de Franse regering voor de zomervakantie is de hervorming van de werkloosheidsverzekering.

 • Een "BAU" is een vluchtstrook

  Het begin van een lijst van woorden en uitdrukkingen die je onderweg in Frankrijk tegenkomt.

  
BeginpaginaNieuwsNieuwsberichtenEerste land met wetgeving rond koolstofneutraliteit

Uit de (Franse) media...

Eerste land met wetgeving rond koolstofneutraliteit

Frankrijk wil het eerste land in Europa worden dat de doelstelling van klimaatneutraliteit in de wetgeving verankert.

vrijdag 31 mei 2019 , door Hanjo

Minister François de Rugy heeft op 30 april 2019 het wetsontwerp inzake energie en klimaat ingediend. Hiermee wil hij de doelstelling om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul te herleiden in de wet verankeren. Een primeur in Europa.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hervorming werkloosheidsverzekering
Beoordeling:
Bezoeken: 27
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Zoals omschreven in het Akkoord van Parijs verwijst koolstofneutraliteit naar het bereiken van een evenwicht tussen de uitstoot van broeikasgassen enerzijds en de absorptie van deze gassen door ecosystemen zoals bossen, graslanden, landbouwgronden en wetlands, en door bepaalde industriële processen zoals het afvangen en opslaan van koolstof, anderzijds.

Hoe wil Frankrijk dit doel bereiken?
Eind 2018 heeft Frankrijk een energie- en klimaatstrategie aangenomen. In het wetsontwerp dat aan de Raad van Ministers is voorgelegd, worden de richtlijnen uiteengezet, waaronder de volgende punten:

Een ambitieus traject om de energiemix koolstofarm te maken door de vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen te versnellen tot min 40% in 2030, in plaats van de min 30% die is voorzien in de loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015.
 
Het einde van de kolengestookte elektriciteitsproductie in Europees Frankrijk tegen 2022.
 
Realistische doelstellingen om het energiemodel te transformeren door het tijdsbestek voor de vermindering van het aandeel kernenergie te verhogen tot 50% in 2035 in plaats van 2025 (wat de bouw van nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales zou hebben vereist en een toename van de broeikasgasemissies zou hebben betekend).
 
Een "hoge raad voor het klimaat" om de succesvolle uitvoering van de toezeggingen te beoordelen.
 
Bijkomende maatregelen om de ontwikkeling van hernieuwbare energieën te vergemakkelijken: de nationale koolstofarme strategie zal om de 5 jaar worden herzien en kan zo worden aangepast en aangescherpt aan de realiteit van de evolutie van de emissie in Frankrijk.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |