allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenAfvalwaterIndividuele Behandeling van Afvalwater (IBA)Individuele behandeling van afvalwater (overzicht)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Individuele behandeling van afvalwater (overzicht)

donderdag 27 juni 2019 , door Hanjo

De artikelen in deze rubriek behandelen verschillende aspecten van de verschillende (in Frankrijk toegelaten) systemen voor de individuele behandeling van het afvalwater, een verplichting wanneer een woning niet kan worden aangesloten op een collectief systeem (het riool). In het Frans spreek je van traitement et pré-traitement des eaux usées.

Het vorige artikel in deze rubriek: IBA: Woordenlijst individuele afvalwaterzuivering
Beoordeling:
Bezoeken: 287
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Afvalwater wordt voorbehandeld in een put (fosse) en vervolgens via een proces (een reeks van stappen, ofwel filière) behandeld.

Huiseigenaren die in een individuele saneringszone gevestigd zijn, moeten zorgen voor een individueel systeem. In het Franse spreek je van een système d’assainissement non collectif. En analoog met de Nederlandse afkorting IBA kent Frankrijk de afkorting ANC.

Voorafgaand aan de installatie moet contact worden opgenomen met de SPANC waaronder de woning valt, die zal bepalen of het apparaat geschikt is.

Ook bij verkoop van een woning wordt deze dienst ingeschakeld, omdat zij het verplichte rapport over de situatie van de afvalwaterverwerking moet opmaken.

De afvalwaterzuivering (épuration des eaux usées) bestaat uit twee fasen:

 • voorbehandeling (prétraitement of traitement primaire);
 • behandeling (traitement of traitement secondaire).

Verschillende systemen zijn daarbij mogelijk:

 • het traditionele processen (filières traditionnelles);
 • andere goedgekeurde processen (filières agréées).
 

De voorbehandeling (prétraitement)

De voorbehandeling (ook wel primaire behandeling genoemd) wordt verzorgd door een fosse toutes eaux, een tank die in het geval van oudere installaties ook een fosse septique kan zijn.

In de volksmond wordt toch vaak gesproken over een "fosse septique", ook wanneer het een fosse toutes eaux betreft. Maar meestal wordt gewoon afgekort tot "fosse".

Deze fosse kan worden aangevuld met een voorfilter en/of vetvanger.

Oplossingen voor de voorbehandeling

Er zijn twee klassieke oplossingen voor de voorbehandeling van afvalwater. Hun doel is tweeledig: het bezinken van zwevende vaste stoffen en het verdunnen van de vervuiling.

Conventionele voorbehandelingssystemen voor afvalwater
fosse toutes eaux
Tegenwoordig de meest verspreide. Deze maakt het mogelijk om al het afvalwater op te vangen in dezelfde tank.
Deze put is de enige die vandaag de dag mag worden geïnstalleerd.
fosse septique
Ontvangt alleen zwart water.
Dit apparaat wordt nog steeds in veel huizen gebruikt.
Ze mag niet langer worden geïnstalleerd: de geautoriseerde rioleringssystemen moeten nu al het afvalwater samen behandelen.

De fosse toutes eaux is een waterdichte tank die al het huishoudelijk afvalwater opvangt:

 • ze onttrekt vaste stoffen, die naar de bodem zakken en slib vormen;
 • ze onttrekt de vetten die aan de oppervlakte blijven drijven;
 • ze laat de vloeibaarmaking van vervuilende stoffen toe door de werking van anaerobe bacteriën;
 • ze is uitgerust met een ventilatiesysteem dat gassen van anaërobe gisting afvoert.

De zuivering in voorbehandeling door bacteriën gebeurt in anaërobe modus, d.w.z. zonder zuurstof.

Aanvullende apparatuur voor voorbehandeling

 • De vetvanger (bac à graisse) bevindt zich stroomafwaarts (en aval) achter de tank om vet vast te houden. Het gebruik ervan is noodzakelijk als de lengte tussen de woning en de put meer dan 10 m bedraagt.
 • Het voorfilter (préfiltre) houdt vaste stoffen tegen. Het voorfilter is vaak geïntegreerd in de put en wordt soms tussen de put en de uitstroom geplaatst.
 • Een afscherming bij de ingang van de put (dégrilleur) voorkomt dat grote vaste afvalstoffen de put binnenkomen.

Secundaire afvalwaterzuivering

De afvalwaterzuivering wordt na de voorbehandeling uitgevoerd. Om deze stap uit te voeren, zijn verschillende sanitaire systemen mogelijk.

Waterzuivering (épuration des eaux)

Na de voorbehandeling door de put moet het water door een afvalwaterzuivering gaan. Deze secundaire zuivering bestaat uit het afwerken van de zuivering van het water. De zuivering wordt uitgevoerd door bacteriën in aërobe modus (met zuurstof). Deze ontwikkelen zich:

 • in de grond: verspreiding (épandage);
 • in gereconstitueerde grond (un sol reconstitué): een strooibed (lit d’épandage) of een infiltratieheuvel (tertre d’infiltration);
 • in een apparaat dat een voor bacteriën gunstig materiaal bevat: kokos, plantaardige of minerale vezels, plastic vezels, enz. Deze materialen zijn te vinden in compacte filters (filtres compacts) en microstations.

 • Ecologische afvalwaterverwerking
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Afvalwater > Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA)

  Saneren betekent gezond maken. Hoe kunnen we afvalwater op een verantwoorde wijze terug brengen in de natuur?

Waterafvoer (évacuation des eaux)

Eenmaal gezuiverd wordt het water geloosd via infiltratie in de grond of via een afvoer (een exutoire, een leiding die naar een waterloop leidt).

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention