allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenElektraStappenplan aansluiting lichtnet
 

Stappenplan aansluiting lichtnet

zaterdag 13 juli 2019 , door Hanjo

Je wilt je woning aansluiten op het elektriciteitsnet. Wie zijn de contactpersonen, wat zijn de kosten en termijnen, wie is verantwoordelijk voor wat en welke procedures moeten worden gevolgd.

Het vorige artikel in deze rubriek: Brand door elektrische installatie
Beoordeling:
Bezoeken: 110
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Er zijn 2 oplossingen:

Je wilt de procedures met betrekking tot de aansluiting zelf beheren: je stuurt de gegevens rechtstreeks naar Enedis.
Je geeft er de voorkeur aan om deze procedures niet zelf te regelen. Je kunt je laten begeleiden door een vakman of hem zelfs een mandaat geven om namens jou op te treden.

Hiervoor kun je contact opnemen met een van de volgende personen:

 • jouw elektriciteitsleverancier;
 • de aannemer of bouwer van jouw woning;
 • jouw elektrische installateur;
 • de architect of projectmanager;
 • elke andere derde partij.
 
Als jouw woning is gelegen in een gebied dat niet wordt bediend door Enedis maar door een lokaal distributiebedrijf, dan is dit bedrijf verantwoordelijk voor de aansluiting. Om te weten te komen met welk geval je te maken hebt, kun he gebruik maken van de zoekmodule op de website www.energie-info.fr.

Wie doet wat?

Enedis zorgt voor alles wat met het netwerk te maken heeft (aansluiting en eventuele uitbreiding van het openbare distributienetwerk). Werkzaamheden aan jouw elektrische installatie binnenshuis en werkzaamheden op jouw terrein, zoals het installeren van een geul om de elektrische aansluitkabel in te laten lopen, is jouw verantwoordelijkheid en voor jouw kosten. Je moet de elektrische werkzaamheden laten uitvoeren door een elektricien, conform NF C15-100.

Wat moet je betalen?

Bij het aanvragen van een aansluiting stelt Enedis over het algemeen twee aansluitingsvoorstellen op.

Er wordt er een naar jou gestuurd. Deze geeft de hoogte aan van de van jou gevraagde bijdrage voor de aansluitingswerkzaamheden. Dit werk maakt het mogelijk om jouw elektrische installatie aan te sluiten op het bestaande of toekomstige openbare net.
De andere is gericht aan de gemeente die de bouwvergunning voor jouw project moet afgeven. Het specificeert het bedrag van de bijdrage die van haar wordt gevraagd voor een eventuele uitbreiding of versterking van het netwerk dat nodig is voor jouw aansluiting. Afhankelijk van het stedenbouwkundig beleid kan jouw gemeente deze bijdrage geheel of gedeeltelijk in rekening brengen. Deze doorberekening vindt plaats op het moment dat de bouwvergunning voor jouw project wordt afgegeven.

In ieder geval zijn de werkzaamheden die op jouw perceel moeten worden uitgevoerd, zoals het graven van een geul voor de elektrische aansluitkabel, voor jouw rekening en risico.

De in de ramingen van Enedis aangegeven prijzen bedragen 60% van de werkelijke aansluitingskosten, omdat 40% van deze kosten wordt gedekt door TURPE, dat door alle netgebruikers wordt betaald.

Hoe lang gaat het duren?

Voor een eenvoudige aansluiting, d.w.z. een verbinding tussen de elektrische installatie van een gebouw binnenshuis en het openbare elektriciteitsdistributienetwerk, reken je ongeveer 2 maanden. Deze termijn gaat in vanaf de aanvaarding van het aansluitingsvoorstel en de betaling van de aanbetaling.

Als de aansluiting van jouw woning uitbreidingswerkzaamheden aan het openbare distributienet (uitbreiding of versterking) vereist, kan deze periode oplopen tot 6 maanden.

De aanvraag doen

Het dossier dat je moet samenstellen, bevat onder andere:

Een kopie van de autorisation d’urbanisme (meestal de permis de construire) en het nummer van het gebouw. Dit document wordt afgegeven door de gemeente en vermeldt jouw bijdrage in de kosten van de uitbreidingswerken die verband houden met jouw aansluiting die betaald worden door de gemeente (maar mogelijk aan je worden doorberekend).
 • Permis de construire
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Regels > Vergunningen

  Voor een nieuw huis en voor bouwwerkzaamheden die de netto oppervlakte met meer dan 40m² vergroten, heb je een "permis de construire" nodig.

Een plan de situation van het terrein land (meestal een uittreksel uit het kadaster).

Het plan de masse|werfplan] dat het ontwikkelingsproject voor jouw vastgoed voorstelt, opgesteld door de projectmanager of architect, wat betreft de toegang tot de openbare weg en de aansluitingen op de netwerken.
Een of meer foto’s van het project, inclusief elektrische constructies die aanwezig zijn voor de bouw of in het veld.

Het gewenste aansluitvermogen, het maximale vermogen dat je van jouw leverancier kunt afnemen. In de meeste gevallen zal het om een enkelfasige aansluiting van 12 kVA gaan, maar vaak wordt ook voor de driefasige aansluiting van 36 kVA gekozen.
Het aansluitvermogen bepaalt mede de kosten van de aansluiting. Wees echter voorzichtig om dit niet te onderschatten, zodat je niet later een wijziging van de aansluiting hoeft te financieren.
Jouw toezegging om de nodige werkzaamheden aan jouw eigendom op je te nemen (inclusief het graven van een sleuf om de Enedis aansluitkabel door te laten).

Je ontvangt het verbindingsvoorstel van Enedis

Na ontvangst van je volledig ingevulde dossier voert Enedis een technische studie uit en stuurt je binnen 10 werkdagen een aansluitingsvoorstel. Als er uitbreidingswerkzaamheden nodig zijn, kan deze periode oplopen tot 6 weken.
Het voorstel omvat de volgende elementen:

 • een beschrijving van de verbindingswerkzaamheden die Enedis samen met de raming heeft uitgevoerd;
 • het voorlopige tijdschema voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 • de contactgegevens van de Enedis-adviseur die de voortgang van de werkzaamheden aan jouw aansluiting zal volgen;
 • een beschrijving van het werk dat onder jouw verantwoordelijkheid valt.
 
Voorbeelden van het aansluitvoorstel model zonder uitbreiding en met uitbreiding.

Je reageert

Het aansluitingsvoorstel van Enedis is 3 maanden geldig.

Je moet het voorstel ondertekend en vergezeld van de betaling van de waarborg terugsturen, zodat de werkzaamheden volgens het voorziene tijdschema kunnen worden uitgevoerd.

Je kunt deze borg per creditcard betalen als deze betaalwijze vermeld staat in het verbindingsvoorstel dat je per post heeft ontvangen.

Aansluiting en inbedrijfstelling

De coffret de branchement wordt geïnstalleerd op de grens tussen jouw perceel en het publieke terrein. Afhankelijk van de afstand tussen deze doos en de woning, zal Enedis een type 1 of type 2 verbinding maken.

Indien nodig voert Enedis de uitbreidingswerkzaamheden aan het elektriciteitsnet uit. Om jouw woning op het netwerk aan te sluiten kan het nodig zijn het netwerk uit te breiden. De werkzaamheden in verband met deze operatie worden uitgevoerd door Enedis.

Voorbereiding van de ingebruikname

Wacht niet tot de aansluitingswerkzaamheden zijn voltooid voordat je de nodige stappen onderneemt om de elektrische installatie in bedrijf te stellen.

Er moet aan drie voorwaarden worden voldaan:

 • het saldo van jouw bijdrage aan de aansluitingswerkzaamheden moet aan Enedis worden betaald;
 • je moet Enedis het conformiteitscertificaat van de elektrische installatie binnenshuis bezorgen, goedgekeurd door CONSUEL;
 • je kiest een elektriciteitsleverancier en geeft de datum aan waarop de aansluiting voltooid zal zijn, de datum waarop je toegang wilt hebben tot de elektriciteitsvoorziening.
Je kunt het saldo van de factuur per creditcard betalen als deze betaalwijze vermeld staat in het verbindingsvoorstel dat je per post heeft ontvangen.

Je ontvangt het conformiteitscertificaat

Om de ingebruikname van uw installatie te kunnen aanvragen, moet je in het bezit zijn van een certificaat van conformiteit van de elektrische installatie binnenshuis (norm NF C15-100). Dit document wordt opgesteld door jouw elektricien, die het heeft laten goedkeuren door CONSUEL.

Je kiest jouw elektriciteitsleverancier

Sinds 1 juli 2007 kun je jouw elektriciteitsleverancier kiezen.
Na ondertekening van het contract is jouw leverancier je bevoorrechte gesprekspartner voor alle aanvragen met betrekking tot elektriciteit, in het bijzonder voor de inbedrijfstelling van de elektrische installatie.

Jouw elektriciteitsleverancier vraagt Enedis om de elektrische installatie in bedrijf te stellen

Om jouw leverancier in staat te stellen Enedis te verzoeken de elektrische installatie in bedrijf te stellen, doe je het volgende:

 • je geeft hem het nummer van jouw afleveradres dat Enedis je per post heeft meegedeeld;
 • je spreekt met hem het gewenste vermogen af;
 • je geeft de gewenste inbedrijfstellingsdatum aan;
 • je zorgt dat Enedis het saldo van de aansluitingswerkzaamheden heeft ontvangen.
Je kunt het saldo van de factuur per creditcard betalen als deze betaalwijze vermeld staat in het verbindingsvoorstel dat je per post heeft ontvangen. Online betalen behoort ook tot de mogelijkheden.

De afspraak voor inbedrijfstelling

Om de inbedrijfstelling uit te voeren, moet een Enedis-technicus de woning bezoeken. Neem voor het maken van een afspraak contact op met jouw elektriciteitsleverancier.

Indien je afwezig bent tijdens de inbedrijfstellingsafspraak of 2 werkdagen voor de geplande datum geen verzoek tot annulering of uitstel van de afspraak hebt ingediend, factureert Enedis de kosten aan jouw leverancier.

Enedis factureert jouw elektriciteitsleverancier voor de inbedrijfstelling van de installatie, in overeenstemming met de servicecatalogus.

Op internet: De site van Enedis voor de aanvraag


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 78

Trefwoorden
Werkzaamheden Woning
 
Dit artikel staat in rubriek:
 • Elektra

  In deze rubriek geven we uitgebreide informatie om jou in staat te stellen je elektrische installatie te beoordelen. We willen je niet stimuleren zelf aan de slag te gaan, tenzij je voldoende vertrouwen hebt. Werken met elektriciteit is en blijft een specialisme wat niet zonder gevaar en risico is!

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention