allesfrans.com
 
BeginpaginaDienstenNutsbedrijvenWater aan- en afvoerEen geschil met het waterbedrijf
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een geschil met het waterbedrijf

maandag 5 augustus 2019 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 24 april 2020

Met behulp van een speciaal formulier kun je een geschil met jouw water- en/of afvalwaterbedrijf aanhangig maken bij een speciale bemiddelaar.

Het vorige artikel in deze rubriek: Drinkwatervoorziening
Beoordeling:
Bezoeken: 73
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Elke waterverbruiker kan in geval van een geschil over de uitvoering van de openbare watervoorziening en/of afvalwaterzuivering (bijvoorbeeld: geschil over de hoogte van zijn waterrekening) de hulp van een speciale bemiddelaar inroepen.

Wanneer?

Voordat je je tot de bemiddelaar kunt wenden, dien je een schriftelijke klacht te hebben ingediend bij het bedrijf dat jouw water aan- en/of afvoert.

Je post moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in het servicereglement of het abonnementscontract en dient bij voorkeur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te worden verzonden.

Het bedrijf heeft 2 maanden de tijd om een oplossing voor te stellen. Als je niet tevreden bent met het ontvangen antwoord of als er na de termijn van 2 maanden geen antwoord is, kun je de zaak doorverwijzen naar de waterbemiddelaar (médiateur de l’eau).

Postadres

Médiation de l’eau
BP 40463
75366 Paris Cedex 08

Hoe?

Je moet bepaalde ondersteunende documenten scannen:

 • tweezijdige van de waterrekeningen;
 • een kopie van de schriftelijke klacht die naar het bedrijf werd gestuurd met adres en kennelijke datum;
 • een kopie van de antwoordbrief van het bedrijf op jouw klacht, indien je deze ontving.

Je kunt ook alle documenten bijvoegen die je nuttig acht om het dossier te kunnen bestuderen.

Behandeling van het verzoek

Zodra hij in het bezit is van alle documenten die nodig zijn voor het onderzoek, onderzoekt de waterbemiddelaar de zaak en doet hij binnen 3 maanden een voorstel voor een minnelijke schikking.

Dit voorstel wordt je per post toegestuurd als je een verwijzing per post hebt gedaan of in jouw abonneegedeelte als je een online verwijzing deed. Dit voorstel wordt ook gecommuniceerd naar het betrokken bedrijf.

Jij en het bedrijf moeten de bemiddelaar binnen 1 maand op de hoogte brengen van de actie die werd ondernomen. Er is geen verplichting, maar in principe wordt het antwoord via hetzelfde kanaal verzonden als het voorstel van de bemiddelaar.

Er werd een akkoord bereikt

Elke partij verbindt zich ertoe het voorstel van de bemiddelaar uit te voeren. Jouw leverancier verplicht zich bijvoorbeeld tot een vergoeding.

Er werd geen overeenstemming bereikt

De bemiddeling eindigt.
Je kunt je tot de burgerlijke rechter wenden om het geschil te beslechten.

De bevoegde rechter is afhankelijk van de bedragen die met het geschil gemoeid zijn. Voor een geschil van minder dan € 4.000,- is het het Tribunal d’instance (TI) en daarboven is het de regionale rechtbank, het Tribunal de grande instance (TGI).

Formulier

Het formulier vind je via onderstaande link.
Samen met het formulier moet je (afhankelijk van het geschil) bepaalde bewijsstukken meeleveren. Ze staan nauwkeurig beschreven op het formulier.

Op internet: service-public


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention