allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingDiefstal
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Diefstal

maandag 5 augustus 2019 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 17 november 2019

Het toe-eigenen van iets van anderen, tegen hun wil, is diefstal, of in het Frans "vol". De Franse wetgeving onderscheidt verschillende vormen van diefstal, die alle strafbaar zijn. Het slachtoffer moet een klacht indienen zodat de dader van de diefstal kan worden vervolgd. De straffen worden verhoogd voor inbraak, geweld of het gebruik van een wapen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Boek: La Constitution de 1958 à nos jours
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 274
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Het Franse woord "vol" betekent naast diefstal ook vlucht, het vliegen.

Voor diefstal moet aan alle volgende voorwaarden worden voldaan:

 • De dief mag niet jouw echtgeno(o)t(e) of partner van een PACS zijn (tenzij gescheiden);
 • De dief mag niet je vader, moeder of kind zijn....
 • Je moet de echte eigenaar van de woning zijn....
 • Je mag het gestolen goed niet achter gelaten hebben (op een stortplaats, op straat....).
 
Diefstal tussen echtgenoten of tussen kinderen en ouders wordt erkend wanneer het voorwerp van de diefstal een essentieel document is voor het dagelijks leven: identiteitskaart, betaalmiddelen, enz.

Verschillende soorten diefstal

Er zijn verschillende soorten diefstal:

 • winkeldiefstal (vol à l’étalage);
 • zakkenrollerij (vol à la tire door een pickpocket);
 • gewapende (roof)overval (vol à main armée);
 • inbraak (cambriolage);
 • autodiefstal (vol de voiture);
 • enz.

Diefstal van een voorwerp in een auto (GPS, mobiele telefoon, ...) wordt gekwalificeerd als "vol à la roulotte".

Je spreekt van "vol à la fausse qualité" wanneer de dief beweert bijvoorbeeld een politieagent te zijn om het huis van een persoon binnen te gaan om voorwerpen of geld te stelen.

Omleiding van energie (détournement d’énergie), bijvoorbeeld door manipulatie van de elektrische installatie van de buurman, wordt als diefstal beschouwd.

Daarentegen worden de volgende zaken niet als diefstal beschouwd:

 • geld of goederen die vrijwillig voor een bepaald doel zijn toevertrouwd, niet aan de oorspronkelijke bestemming besteden. Dit is een abus de confiance. Als bijvoorbeeld een accountant een deel van de middelen die zijn bedrijf hem heeft gevraagd te beheren, verduistert;
 • het gebruik van frauduleuze regelingen om iemand vrijwillig geld of andere goederen te doen geven. Dit is escroquerie. Wanneer bijvoorbeeld iemand zich voordoet als bankier en het geld van zijn slachtoffers aanneemt door te doen alsof hij investeringen doet;
 • doen alsof je bereid bent te betalen voor goederen of diensten zonder uiteindelijk iets uit te geven. Dit is een filouterie.

Een aanklacht indienen

Je moet een aanklacht indienen om de rechtbank te vragen de dader van de diefstal tijdens een strafzaak te veroordelen tot een gevangenisstraf en een boete.

Je kunt ook een schadevergoeding eisen voor de schade die je door de diefstal hebt geleden. In de meeste gevallen worden het verzoek om een strafrechtelijke veroordeling en het verzoek om schadeloosstelling tegelijkertijd behandeld.

De te herstellen schade betreft zowel het voorwerp van de diefstal (indien deze niet kan worden geretourneerd) als de bijkomende schade (breuk, morele schade, enz.).

Als de dader (auteur) onbekend is, kun je een aanklacht tegen "X" indienen.

Je moet de aanklacht binnen 6 jaar indienen, anders wordt ze niet in behandeling genomen door de rechter.

Waar en hoe

Bij de politie of gendarmerie

Je moet naar een bureau de police of een [brigade de gendarmerie van jouw keuze gaan.

De ontvangst van de aanklacht kan niet worden geweigerd en wordt vervolgens doorgestuurd naar de officier van justitie.

Als de dader onbekend is en je een persoonlijk slachtoffer bent, kun je de aanklacht online invullen voordat je naar het bureau gaat. Je krijgt dan een afspraak en men heeft bij aankomst al de gegevens van jouw aanklacht bij de hand.

Bij de officier van justitie

Je kunt rechtstreeks naar de Procureur de la République schrijven. Een brief moet op gewoon papier worden gestuurd naar het tribunal de grande instance van de plaats van het misdrijf of de woonplaats van de dader.

In de brief moeten de volgende elementen worden vermeld:

 • Burgerlijke staat en volledige contactgegevens (adres en telefoonnummer) van de klager;
 • Gedetailleerde beschrijving van de feiten, de datum en de plaats van de overtreding;
 • Naam van de vermeende dader als je die kent (anders moet je een klacht indienen tegen "X");
 • Namen en adressen van eventuele getuigen van het misdrijf;
 • Beschrijving en voorlopige of definitieve raming van de schade.

Bewijsstukken: medische attesten die verwondingen registreren, werkonderbrekingen, diverse facturen, verklaringen in geval van materiële schade, enz.

Je kunt jouw aanklacht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging versturen, maar dit is niet verplicht. Je kunt ook een gewone brief sturen. In alle gevallen krijgt je een ontvangstbewijs zodra de officier van justitie jouw klacht heeft geregistreerd.

Let op

In geval van een inbraak thuis, raak je niets aan totdat de politie of de gendarmerie arriveert.

Andere benaderingen

Als de diefstal (ook) een betaalmiddel betreft, moet je deze blokkeren bij jouw bank. Denk daarbij aan creditcards en cheques.
Als het om belangrijke documenten gaat, zoals een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs, moet je dit melden bij de bevoegde autoriteiten.
Als de diefstal een mobiele telefoon betreft, moet u een verzoek indienen om uw lijn te blokkeren. Het is ook mogelijk om uw verzekering te laten werken.
In geval van een inbraak thuis, dekt mogelijk de inboedelverzekering. En in geval van (poging tot diefstal) van jouw voertuig kun je je autoverzekering aanspreken.

Teruggave van gestolen voorwerpen

Als het gestolen voorwerp tijdens het onderzoek werd teruggevonden, kan tijdens het onderzoek of na het proces om teruggave ervan worden gevraagd. Je gebruikt daarvoor het formulier N° 13488. Het moet worden toegezonden aan de rechtbank die de zaak behandelt.

Strafmaat

Diefstal is strafbaar met 3 jaar gevangenisstraf en een boete van € 45.000.

Het is de bereidheid van de dader om te stelen die wordt veroordeeld. De boete is dus ook verschuldigd als de dader het voorwerp na diefstal terugstuurt of als er slechts een poging tot diefstal is geweest.

Er is sprake van poging tot diefstal wanneer de dader het misdrijf is begonnen, maar het door externe omstandigheden heeft onderbroken. Bijvoorbeeld, als een inbreker inbreekt in een huis maar weggaat omdat er een alarm is afgegaan.

De maximumsanctie wordt verhoogd naar gelang van de aard van verzwarende omstandigheden, zoals:

 • in een woonkamer;
 • braak, d.w.z. de toegang tot een auto of woning forceren of door het forceren van het slot van een kofferbak;
 • tegen een persoon die kwetsbaar is vanwege zijn leeftijd, zwangerschap of gezondheidstoestand;
 • in een schoolinstelling;
 • door een persoon die beweert politieagent, politieagent of een andere functionaris belast met een openbare dienstopdracht te zijn;
 • in het openbaar vervoer;
 • met verberging van (een deel van) het gezicht;
 • met geweld of met het gebruik van een wapen;
 • of door meerdere daders.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention