allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Sociale lasten over pensioenen

  Een belangrijk deel van de sociale heffingen over pensioenen is afhankelijk van het inkomen.

 • De verschillende betekenissen van het woordje "plus"

  Het Franse woord dat zowel "meer", als "niet meer" kan betekenen.

  
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenWonen en overheidKadastrale gegevens opvragen

Kadastrale gegevens opvragen

maandag 5 augustus 2019 , door Hanjo

Met kadastrale documenten bedoelen we alle documenten die het mogelijk maken om onroerend goed in Frankrijk te identificeren, te beschrijven en te evalueren.

Het vorige artikel in deze rubriek: Jullie woning in een SCI onderbrengen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 145
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De documentation cadastrale wordt gebruikt als basis voor de berekening van lokale belastingen (woonbelasting, onroerendezaakbelasting, enz.).

Deze documentatie kan in twee delen worden opgesplitst:

plan cadastral:
het kadastrale plan (plan cadastral) zelf, bestaande uit een tabel met een overzicht van het grondgebied van een gemeente en de verdeling ervan in secties, en de perceelbladen waarop het nummer en de grenzen van de percelen worden ingevuld zonder vermelding van de namen van de eigenaars. Deze documenten zijn voor iedereen toegankelijk;
de kadastrale matrix (matrice cadastrale), waaruit de eigendomsadministratie (ook wel extraits de matrice genoemd) wordt afgeleid, die met name de identiteit van de eigenaars en de lijst van de percelen die hun eigendom zijn in de gemeente aangeeft. Een uittreksel uit de kadastrale matrix mag alleen worden geleverd aan de eigenaar van het onroerend goed (of een vertegenwoordiger die namens hem optreedt).
documentation littérale (of inscriptions foncières):
fiscale documentatie die voornamelijk bestaat uit taxatieoverzichten van onroerend goed en notulen.

Kadastrale documenten kunnen, afhankelijk van de aard ervan, worden geraadpleegd in een belastingkantoor, bij de diensten op het gebied van onroerende voorheffing: centres des impôts fonciers, pôles d’évaluation des locaux professionnels (PELP), pôles de topographie et de gestion cadastrale (PTGC), alsook bij de receptie van de diensten van de persoonlijke belastingdienst (SIP) wanneer deze belast is met vastgoedopdrachten. Deze documentatie kan ook geraadpleegd worden op het internet of in het gemeentehuis.

De website cadastre.gouv.fr (zie hieronder) stelt je in staat om de procedures te vereenvoudigen door je de mogelijkheid te bieden om de kadastrale kaart online te raadplegen en de kaart in A3- en A4-formaat gratis af te drukken. Je kunt ook grootformaat planbladen (A0 formaat) op fysieke media (papier of plastic) of digitale media (CD-ROM, DVDrom of download) bestellen tegen een specifieke prijs.

Het zoeken wordt uitgevoerd op adres of kadastrale referenties. Zoeken op naam van de eigenaar van een perceel is niet mogelijk.

De voorwaarden voor het raadplegen van de kadastrale documenten zijn vermeld in het bulletin officiel des finances publiques (BOFIP).

Er is ook een professionele website, Plan Cadastral Informatisé (PCI), waarop kadastrale data kan worden gedownload voor gebruik in specifieke software.

Een alternatief voor de particulier is het zoeken van kadastrale gegevens via de website Géoportail.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Huidige bezoekers: 61

Website in deze rubriek
 • Het Franse kadaster

  Op deze site vind je meer dan 600.000 kadastertekeningen. Jouw stukje Frankrijk zit er waarschijnlijk ook bij. De site heeft ook een Engelstalige versie.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |