allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenEen eigen bedrijfKleine ondernemerWat is een "micro entreprise"?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wat is een "micro entreprise"?

donderdag 1 augustus 2019 , door Hanjo

Een microentreprise (in het Frans ook: très petite entreprise, ofwel TPE) is een kleine onderneming met minder dan 10 werknemers en een beperkte jaaromzet. Dit type onderneming profiteert over het algemeen van passende belastingregelingen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Sociale zekerheid voor zelfstandigen
Beoordeling:
Bezoeken: 788
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een microentreprise profiteert over het algemeen van passende belastingregelingen. Het zijn belangrijke economische actoren in bepaalde landen (met name opkomende landen) of in bepaalde economische sectoren.

Microentreprises (geschreven zonder streepje) mogen niet verward worden met micro-entrepreneurs (met een streepje), voorheen "auto-entrepreneurs" en soms ook "micro-entreprises" genoemd, die in Frankrijk een soort individuele onderneming zijn, dus zonder werknemers, met een specifiek fiscaal en sociaal regime.

Hoewel dit soort onderneming soms een très petite entreprise (TPE) wordt genoemd, is de term "microentreprise" de meest in gebruik sinds de publicatie van het decreet van 18 december 2008. Dit besluit geeft uitvoering aan de Europese Verordening van 15 maart 1993 en beoogt met name de economische definitie van de onderneming te verduidelijken. Die definitie is gebaseerd is op drie kenmerken:

 • het aantal werknemers: moet minder dan 10 zijn;
 • de omzet: moet minder dan twee miljoen euro bedragen;
 • het balanstotaal: moet minder dan twee miljoen euro bedragen.

De regeling voor de micro-entreprise

Het sociale en fiscale regime van micro-entrepreneur, ook wel micro-entreprise genoemd, is een statuut dat wettelijk voorbehouden is aan zelfstandigen, travailleurs indépendants (ETI).

Een micro-entreprise houdt zich bezig met een commerciële of niet-commerciële activiteit. De fiscale status van een micro-onderneming komt overeen met een maximale jaaromzetdrempel (€ 32.000 exclusief belastingen en € 80.000 exclusief belastingen voor ondernemingen die aankoop- en verkooptransacties uitvoeren). De Franse belastingdienst valideert deze status.

Voor een niet-commerciële activiteit die binnen dit fiscaal kader valt, worden de belastingen betaald op basis van 66% van de jaaromzet (ongeacht het bedrag van de werkelijke winst).
Voor een commerciële activiteit die binnen dit fiscale kader valt, worden de belastingen betaald op basis van:
 • 29% van de jaaromzet (ongeacht het bedrag van de werkelijke winst) voor ondernemingen die aankoop- en verkooptransacties uitvoeren;
 • 50% van de omzet voor andere activiteiten.
In alle gevallen zal het minimumbedrag van de toegepaste vergoeding € 305 bedragen.

In 2018 is het omzetplafond voor micro-entreprises verdubbeld van € 33.200 naar € 66.400 voor micro-entrepreneurs die diensten factureren en van € 82.800 naar € 165.600 voor micro-entrepreneurs die producten aanbieden.

Rechtsgrondslag

De regeling voor micro-entreprises is vastgelegd in artikel 35 van de wet van 1 augustus 2003 betreffende het economisch initiatief. Op grond van deze bepalingen kunnen zelfstandigen die worden belast in het kader van de regeling voor micro-entreprises van artikel 50-05 van de Code général des impôts (CGI) of in het kader van de bijzondere meldingsregeling van artikel 102 ter6 van dat wetboek, op verzoek afwijken van de gebruikelijke regelingen voor de betaling van sociale premies en bijdragen (voorziening, regularisatie, forfaitaire basis voor de berekening van de grondslag voor de betaling van sociale premies en bijdragen), zoals deze voortvloeien uit de andere bepalingen van de artikelen L 131-6 en L 136-37 van de .

Artikel 102 ter6 van de Code général des impôts (CGI) zet de speciale rapportageregeling voor niet-commerciële winsten (BNC’s) uiteen, dit regime wordt het "régime micro BNC" genoemd. Het voordeel van deze regeling is voorbehouden aan belastingplichtigen die niet-commerciële inkomsten ontvangen met een maximum van € 32.600 exclusief belastingen in een kalenderjaar (vanaf 2011 tot ten minste 2013). In dit geval wordt het brutobedrag van de jaarlijkse ontvangsten sinds 2006 met 34 % (voorheen 37%) forfaitair verlaagd.
Artikel 50-05 van de Code général des impôts (CGI) bevat de regeling voor micro-entreprises voor ambachtelijke, commerciële of industriële ondernemingen, d.w.z. voor industriële en commerciële winsten (BIC), het zogenaamde "régime micro BIC". Deze regeling is voorbehouden aan ondernemingen waarvan de jaaromzet niet hoger is dan:
 • € 82.200 exclusief belastingen voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verkoop van goederen, voorwerpen, benodigdheden en goederen die ter plaatse worden meegenomen of verbruikt, of voor het verschaffen van huisvesting. In dit geval wordt de omzet exclusief belastingen sinds 2006 verminderd met een forfaitaire aftrek van 71% (voorheen 72%);
 • € 32.900 exclusief belastingen in andere BIC-zaken. In het laatste geval wordt de omzet sinds 2006 verminderd met een forfaitaire aftrek van 50% (voorheen 52%);
 • indien de activiteit over de twee categorieën verdeeld is, mag de totale omzet de drempel van € 82.200 niet overschrijden en mag de omzet van de categorie € 32.900 de drempel van € 32.900 niet overschrijden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention