allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenEen eigen bedrijfKleine ondernemerWelke activiteiten mogen in een micro-onderneming worden uitgevoerd?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Welke activiteiten mogen in een micro-onderneming worden uitgevoerd?

donderdag 1 augustus 2019 , door Hanjo

Een micro-entrepreneur mag in Frankrijk alle ambachtelijke activiteiten, de meeste commerciële activiteiten en sommige liberale activiteiten uitvoeren. Maar er zijn ook voorbehouden activiteiten!

Het vorige artikel in deze rubriek: Wat is een "micro entreprise"?
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 252
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Onderstaand overzicht toont de toegelaten en voorbehouden activiteiten (met uitzonderingen).

Toegelaten

Commerciële activiteiten

Deze activiteiten hebben betrekking op de aankoop en wederverkoop van goederen en koopwaar of de verkoop van bepaalde diensten die verband houden met de commerciële sector (bv. fastfood).

Net als andere bedrijven die een commerciële activiteit uitoefenen, moeten micro-entreprises ingeschreven zijn in het registre du commerce et des sociétés.

Ambachtelijke activiteiten

Deze activiteiten hebben betrekking op de productie, verwerking of reparatie (op eenheidsbasis en niet "in serie") van producten die manuele interventie vereisen die een beroepskwalificatie en registratie in het handelsregister vereisen.

Micro-entrepreneurs die een ambachtelijke activiteit uitoefenen, moeten voldoen aan de verplichtingen die verband houden met hun beroep, bijvoorbeeld met betrekking tot:

 • beroepskwalificatie-eisen;
 • verplichtingen inzake beroepsverzekeringen (indien van toepassing);
 • de naleving van algemene voorschriften en professionele technische normen;
 • enz.

Of zij nu een ambachtelijke activiteit als hoofd- of aanvullende activiteit uitoefenen, zij moeten zich ook inschrijven in het répertoire des métiers.

Nieuw in 2019

De wet PACTE die op 22 mei 2019 werd afgekondigd, schaft de verplichting af voor ambachtelijke ondernemers om de voorbereidingscursus (SPI) te volgen. Zij kunnen nu hun activiteit starten zonder deze formaliteit te doorlopen (de stage kan echter op vrijwillige basis worden gevolgd).
De wet PACTE stelt ook alle micro-entrepreneurs (al dan niet ambachtslieden) vrij van het openen van een bankrekening voor beroepsactiviteiten (op voorwaarde dat de omzet niet meer bedraagt dan € 10.000 over 2 opeenvolgende kalenderjaren).

Liberale activiteiten

Freelance professionals aangesloten bij de Cipav (architecten, raadgevende ingenieurs, deskundige landmeters, landbouwdeskundigen, adviseurs, vertalers, actuarissen, psychologen, opleiders, enz.) of aangesloten bij de onafhankelijke sociale zekerheidsbeoefenaars, ex-RSI (in het kader van hun pensioenregeling voor bestuurders van onder andere rijscholen, magnetiseurs, astrologen, radiësthesisten, enz.) mogen als micro-entrepreneur werken.

Uitgesloten

Niet alle activiteiten kunnen in een micro-entreprise worden uitgevoerd:

Landbouwactiviteiten...

... wanneer deze onder de sociale regeling van de MSA (sociale zekerheid in de landbouw) vallen.
Ook als ze zijn ingeschreven bij de a chambre de commerce et d’industrie of de chambre de métiers et de l’artisanat (bv. hovenier, tuinonderhoud, enz.).
Anderzijds kan een ondernemer die een services à la personne (SAP) opricht en die verschillende activiteiten aanbiedt, waaronder klein tuinbouwwerk, onder de volgende voorwaarden in aanmerking komen voor het zelfstandige sociale zekerheidsstelsel en daadwerkelijk als micro-entrepreneur werken:
 • de tuinieractiviteit moet niet-exclusief zijn;
 • de andere aangegeven dienstenactiviteiten (commercieel, ambachtelijk of liberaal) moeten een overheersend karakter hebben ten opzichte van het tuinieren.

Liberale activiteiten...

... wanneer deze vallen onder een ander pensioenfonds dan Cipav of een onafhankelijke sociale verzekering, zoals:

de juridische en gerechtelijke beroepen: notarissen, ministeriële ambtenaren, openbare en gerechtelijke bedrijven (advocaten voor de hoven van beroep, gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke veilingmeesters, enz.
Beroepen in de gezondheidszorg: artsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen, verpleegkundigen, massagetherapeuten, chiropodisten, logopedisten, dierenartsen, enz.
Algemene en verzekeringsagenten
Accountants (experts-comptables, commissaires aux comptes), enz.

Activiteiten in de vastgoedsector

Handelaars in onroerend goed, projectontwikkelaars, makelaars, enz.
Een onroerendgoedbeheerder die alleen het beheer van gebouwen uitvoert, kan profiteren van de regeling voor micro-entrepreneurs. Dit zal echter niet het geval zijn als zij ook handelingen verricht zoals de verkoop van gebouwen, bedrijfsmiddelen, enz.

Verhuur van gebouwen

Of het nu gaat om ongemeubileerde of professionele gebouwen.

Artistieke activiteiten...

... die door het auteursrecht worden vergoed en die afhankelijk zijn van het kunstenaarshuis of de Agessa.

Een persoon die een betaalde artistieke activiteit uitoefent, niet in de vorm van auteursrechten maar in de vorm van honoraria, mag zijn activiteit wel uitoefenen onder de regeling van micro-entrepreneurs.

Meerdere activiteiten??

Binnen één micro-entreprise mogen verschillende activiteiten worden uitgeoefend.
Een natuurlijk persoon kan slechts één micro-entreprise hebben, maar het is mogelijk om daar meerdere activiteiten in uit te voeren, ook als die geen onderling verband hebben!

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention