allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkVerhuren of verpachtenWelke kosten kun je op jouw huurder verhalen?

Welke kosten kun je op jouw huurder verhalen?

dinsdag 13 augustus 2019 , door Hanjo

Als verhuurder kan de eigenaar van een woning een deel van de kosten die hij betaalt voor het onroerend goed, terugvorderen van zijn huurder. Welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Het vorige artikel in deze rubriek: Verplichtingen bij gemeubileerd verhuur
Beoordeling:
Bezoeken: 43
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De kosten die je jouw huurder in rekening kunt brengen zijn de zogenaamde charges locatives. Bij zowel leeg als gemeubileerd[1] verhuur wordt de lijst van deze kosten vastgesteld in overeenstemming met de voorschriften. Uitgaven die niet in deze lijst zijn opgenomen, kunnen niet aan de huurder worden doorberekend.

De kosten die kunnen worden doorbelast worden onderverdeeld in 3 hoofdcategorieën van kosten:

 • uitgaven voor diensten in verband met huisvesting en gebouwgebruik;
 • de kosten van routinematig onderhoud en kleine reparaties in de gemeenschappelijke ruimten van het gebouw;
 • huurbelasting.

Liften

Je kunt de kosten in verband met elektriciteit en het onderhoudscontract voor de lift in rekening brengen bij jouw huurder (controle van de regelgeving, levering van onderhoudsproducten of kleine materialen, kleine reparaties aan de cabine, lagers en zekeringen).

Koud water, warm water en collectieve verwarming

Sommige kosten in verband met waterverbruik en verwarming kunnen worden doorberekend, zoals:

 • het koude en warme water van de huurders;
 • water dat nodig is voor het routinematige onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten, met inbegrip van de rioolwaterzuiveringsinstallatie;
 • water dat nodig is voor het routinematig onderhoud van buitenruimten;
 • producten die nodig zijn voor de exploitatie, het onderhoud en de behandeling van water;
 • de levering van energie, van welke aard dan ook;
 • de kosten van routinematig onderhoud en kleine reparaties van installaties voor warm water of verwarming;
 • onderhoudskosten en de exploitatie van algemene en individuele meters.

Individuele installaties

De door de huurder te dragen kosten betreffen voornamelijk de kosten voor verwarming en warmwaterproductie en de waterdistributie in de privéruimtes.

Onderhoud van de gemeenschappelijke interieuronderdelen

Je kunt door jouw huurder worden vergoed voor bepaalde kosten voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten. Het gaat om de kostenposten van:

 • elektriciteit;
 • de levering van reinigingsproducten (bezems en kleine apparatuur, zout);
 • onderhoud van de timer, tapijten, vuilnisbakken, enz.
 • reparatie van reinigingsapparatuur zoals stofzuigers;
 • kosten voor onderhoudspersoneel.

Groene ruimtes

De kosten in verband met het onderhoud en de exploitatie van de buitenruimtes (verkeerswegen, parkeerplaatsen, toegangen en groenvoorzieningen, speelplaatsen en apparatuur) kunnen worden verhaald op de huurder. Denk daarbij aan:

 • snoeien, wieden, harken, schoonmaken en besproeien van de grond;
 • de aankoop van tuinbouwproducten (meststoffen, zaden, bloemen, planten, vervangende planten, met uitzondering van die welke worden gebruikt voor het herstel van perken, hagen, bacteriedodende en insectendodende producten).

Belastingen

Je kunt de volgende belastingen en kosten doorberekenen aan de huurder:

 • de belasting op de inzameling van huishoudelijk afval (taxe d’enlèvement des ordures ménagères);
 • veegkosten (taxe de balayage);
 • rioolbelasting (redevance assainissement).

Hoe kunnen deze huurkosten worden verhaald?

Indien de woning leeg wordt gehuurd, betaalt de huurder elke maand of elk kwartaal, tegelijk met zijn huur, een "provision sur charges". Het bedrag van dit voorschot wordt berekend op basis van de cijfers die tijdens de vorige aanpassing van de uitgaven werden goedgekeurd of op basis van de voorlopige begroting indien het onroerend goed in mede-eigendom is. Het moet worden vermeld in de huurovereenkomst. Het door de huurder betaalde voorschot wordt jaarlijks aangepast op basis van de werkelijke kosten.

Indien de accommodatie gemeubileerd wordt gehuurd, betaalt de huurder ofwel een voorschot voor de kosten voor lege huuraccommodatie, ofwel vaste kosten aan de eigenaar, berekend aan de hand van de huurreferentie-index.

Let op:

De in de huurovereenkomst opgenomen huurprijzen in de vorm van een forfaitair bedrag hoeven niet te worden aangepast voor huurcontracten die sinds 27 maart 2014 werden ondertekend. Je kunt van jouw huurder geen toeslag eisen als het betaalde bedrag lager is dan de werkelijke kosten.

Jaarlijkse aanpassing

Je moet jouw huurder één maand voor de jaarlijkse aanpassing van de servicekosten een overzicht van de servicekosten sturen. Elke uitgave moet worden vermeld, wat voor kosten van de eigenaar en van de huurder is, alsmede de wijze van verdeling onder de huurders (indien de woning zich in een appartementencomplex bevindt). Dit document moet de huurder in staat stellen na te gaan of de hem aangerekende kosten inderdaad aan hem kunnen worden toegerekend en inzicht te krijgen in de schommelingen die zich van jaar tot jaar kunnen voordoen.

De afrekening van de servicekosten maakt het mogelijk het verschil te berekenen tussen het reeds door de huurder betaalde voorschot en de werkelijke kosten die de verhuurder in de loop van het jaar heeft gemaakt.

Je kunt extra kosten in rekening brengen indien het betaalde voorschot lager is dan het exacte bedrag van de huurkosten. Anders moet je het te veel betaalde terugstorten aan de huurder.

Belangrijk

Vanaf het moment van verzending van de kostenstaat moeten alle bewijsstukken (facturen, onderhoudscontract, enz.) gedurende 6 maanden ter beschikking van de huurder worden gehouden.

Indien je de jaarlijkse kosten niet binnen één jaar na de vervaldag ervan (onwetendheid, nalatigheid, enz.) hebt geregulariseerd, kan de huurder een over 12 maanden gespreide betaling van de gevorderde meerkosten eisen.

Voetnoten:

[1Gemeubileerde woningen waarvoor vanaf 27 maart 2014 een huurovereenkomst is gesloten, tenzij een contract van vóór die datum ernaar verwijst.

 

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |