allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaFranse samenlevingOnderwijsNieuwe onderwijswet gepubliceerd

Nieuwe onderwijswet gepubliceerd

dinsdag 13 augustus 2019 , door Hanjo

Verplicht onderwijs vanaf 3 jaar, opleidingsverplichting tot 18 jaar, Franse en Europese vlaggen in alle klaslokalen, kaarten van Frankrijk, ...

Het vorige artikel in deze rubriek: Naschoolse educatieve ondersteuning
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 31
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deze wet bepaalt in het bijzonder dat de school verplicht wordt vanaf de leeftijd van 3 jaar vanaf het begin van het schooljaar 2019. De eis van aanwezigheid is echter flexibel in kleine secties en het is mogelijk er om tijdelijk van af te zien voor kleuters van 3-6 jaar. Parallel daaraan zullen kinderen van 3 tot 4 jaar vanaf het begin van het schooljaar 2020 een verplicht medisch onderzoek ondergaan.

 • Vanaf 2019 leerplichtig vanaf 3 jaar
  Een artikel in onze rubriek > Franse samenleving > Onderwijs

  In het schooljaar dat in 2019 begint, daalt de leeftijd waarop een kind in Frankrijk leerplichtig is van 6 naar 3 jaar.

Een van de andere belangrijke vernieuwingen voor de start van het schooljaar 2020 is dat deze wet de verplichting bevestigt om tot 18 jaar opleidingen te volgen. Deze verplichting kan verschillende vormen aannemen (onderwijs, leerlingwezen, beroepsopleiding, burgerdienst, enz.).

Klassen

Naast de andere maatregelen die in de wet zijn opgenomen, moeten de Franse en Europese vlag, het motto "liberté, égalité, fraternité" en de woorden van het volkslied in elk klaslokaal worden weergegeven.

Bovendien moet, wanneer een kaart van Frankrijk in het klaslokaal te zien is, deze ook de Franse overzeese gebiedsdelen weergeven.

Programma’s

De wet bepaalt ook dat het onderwijs op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling al op de basisschool begint met als doel de kinderen bewust te maken van de milieuproblematiek en de ecologische overgang.

Gewetensvrijheid

Deze nieuwe wet bepaalt dat druk op de overtuigingen van de leerlingen of pogingen om ze te indoctrineren verboden is in openbare scholen, hogescholen en lycea, in hun onmiddellijke omgeving en tijdens elke onderwijsactiviteit.

Schoolorganisatie

Er zullen lokale internationale openbare onderwijsinstellingen worden opgericht. Deze instellingen, die lager, middelbaar en hoger onderwijs combineren, zullen het hele schooljaar door les geven in het Frans en in een moderne vreemde taal. Zij zullen binationale of Europese diploma’s uitreiken.

Gezinnen

Door de keuze tussen de termen vader, moeder of wettelijke vertegenwoordiger toe te staan, erkent deze wet ook het homohuwelijk in administratieve vormen. Tegelijkertijd versterkt het de controle over de instructies van de gezinnen.

Pesten en handicap

Tot slot wordt nogmaals gewezen op het belang van de bestrijding van pesterijen op school en de integratie van gehandicapte leerlingen in de school.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Onderwijs aan huis

  Frankrijk kent een leerplicht die bij voorkeur op een school moet worden vervuld.

Reacties

Huidige bezoekers: 69

Website in deze rubriek
 • onderwijs.fr

  Op deze site vind je alle informatie over het Franse onderwijssysteem. In welke klas komt jouw kind als je uit Nederland komt en waar staan al die afkortingen voor? Kies je voor een openbare of een privé school? Allerlei vragen waar deze site antwoord op geeft.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |