allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenLaten doenVerplicht asbestonderzoek bij werkzaamheden
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Verplicht asbestonderzoek bij werkzaamheden

donderdag 29 augustus 2019 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 25 september 2019

Sinds 19 juli 2019 is het verplicht om een asbestonderzoek uit te laten voeren. Ook voor kleine werkzaamheden zoals loodgieterij. De wet voorziet in een boete van maximaal 18.000 euro voor weerspannige personen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Septic tank
Beoordeling:
Bezoeken: 228
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een decreet heeft bepaald dat sinds medio juli 2019 een Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) moet worden uitgevoerd vóór elke ingreep aan gebouwen van vóór 1997. Zowel professionals als particulieren moeten deze diagnose laten uitvoeren nog voor er werkzaamheden worden uitgevoerd, klein of groot!

Asbest, erkend als kankerverwekkende stof, werd vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw tot het verbod in 1997 massaal gebruikt in de bouwsector. Het materiaal is dan ook nog steeds aanwezig in veel gebouwen en apparatuur: tegels, plastic vloertegels, binnenpleisters, voegen, kleefstoffen van aardewerk, enz.

De wetstekst schrijft voor dat voor "elke handeling die risico’s inhoudt voor de blootstelling van werknemers aan asbest", de opdrachtgever, de aanbestedende dienst of de eigenaar de aanwezigheid van asbest moet laten onderzoeken voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Een gespecialiseerd bedrijf (diagnostiqueur) met "certification amiante avec mention" zorgt voor de RAAT, neemt een aantal monsters en stuurt deze naar een laboratorium. Vervolgens voert een gespecialiseerd bedrijf asbestverwijdering uit in het geval dit werd aangetroffen.

Boetes tot € 18.000

Het uitvoeren van een RAAT voor elke tussenkomst van een ambachtsman (het vervangen van het sanitair, het vervangen van de isolatie, etc.) voor een huis of appartement kost € 200 tot € 2.000, afhankelijk van de grootte van het werkgebied.

Hoewel dit tarief sommige mensen terughoudend kan maken, voorziet de wet in sancties in geval van niet-naleving van de RAAT. Particulieren zijn in totaal een boete van € 18.000 verschuldigd. Recalcitrante personen zijn onderworpen aan een bestuurlijke boete van € 9.000 en een strafrechtelijke boete van maximaal € 9.000. Bovendien kunnen ambachtslieden vragen om een RAAT uit te laten voeren voorafgaand aan hun interventie.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Wat zegt een label?

  Hoeveel waarde kun je hechten aan labels die je terug vindt bij bouwbedrijven en aannemers?

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention