allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkOnroerendgoedtransactiesKoopwoning gevondenVerborgen gebreken
 

Verborgen gebreken

maandag 2 september 2019 , door Hanjo

Wat is een verborgen gebrek? Kan het een vastgoedverkoop ongedaan maken? En wat zijn de termijnen?

Het vorige artikel in deze rubriek: Tontine clausule
Beoordeling:
Bezoeken: 125
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wat zijn de verhaalsmogelijkheden wanneer je "vices cachés" ontdekken na de aankoop, zelfs als de constructie in goede staat lijkt te zijn?

De verkoper blijft aansprakelijk voor verborgen gebreken op het moment van de verkoop, wanneer deze "het goed ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is of dit gebruik zodanig verminderen dat de koper de koopbeslissing, of althans niet tegen die prijs, niet zou hebben genomen indien hij daarvan op de hoogte was geweest" (artikel 1641 - Franse burgerlijk wetboek). Omgekeerd is de verkoper niet verantwoordelijk voor zichtbare gebreken (artikel 1642 - Franse burgerlijk wetboek).

Bovenstaande artikelen uit de Code Civil hebben betrekking op alle aankopen, dus niet uitsluitend vastgoed!

Meestal geniet de verkoper van een oud gebouw (meer dan 10 jaar oud) op conventionele wijze van een globale vrijstelling van garantie tegen verborgen gebreken. In de meeste gevallen bevatten de verkoopakten immers een clausule die bepaalt dat de verkoper niet aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Deze clausules zijn enkel geldig indien de verkoper een niet-professionele en te goeder trouw is. De koper kan derhalve niet eisen dat reparaties worden uitgevoerd. De prijs wordt geacht te zijn vastgesteld in het licht van de voorwaarde die de koper tijdens zijn bezoek aan het gebouw tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan de overeenkomst heeft kunnen naleven.

Deze niet-garantieclausules hebben een sociaal vredesdoel: na de verkoop moeten de partijen zo min mogelijk redenen hebben om zich tegen elkaar te keren. Aangezien de onderhandelingen over een verkoop een bepaalde periode duren, moet de koper tijdens deze periode op de hoogte zijn van de toestand van het gebouw. Het is daarom ten zeerste aanbevolen dat de koper het onroerend goed dat hij van plan is te kopen zorgvuldig onderzoekt en dat hij zich, indien nodig, laat bijstaan door een bouwprofessional indien hij twijfels heeft over enig aspect van het gebouw.

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, is een vice caché geen door de verkoper verborgen gebrek, maar een gebrek dat niet zichtbaar is.

Bij aanwezigheid van een clausule die de garantie tegen gebreken vrijstelt, zal de koper die beweert een verborgen gebrek te hebben ontdekt, niet volledig hulpeloos zijn. Binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek kan hij een vordering instellen tegen de verkoper wanneer hij beweert dat de verkoper het gebrek opzettelijk heeft verzwegen. Afhankelijk van de omstandigheden zal het niet gemakkelijk zijn om de kwade trouw van de verkoper aan te tonen, die alleen in dat geval aansprakelijk zal zijn.

Er zij echter op gewezen dat, hoewel de vrijstelling van de clausule inzake verborgen gebreken het vaakst wordt toegepast wanneer de verkoper een niet-professionele verkoper is in de vastgoedsector, de recente toename van dwingende regels ter bescherming van de koper (herroepingstermijn, termieten-, lood- en asbestverklaring, enz.) het machtsevenwicht geleidelijk ten gunste van de koper verschuift.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention