allesfrans.com
 
BeginpaginaNieuwsNieuwsberichtenControverse over minimale afstand pesticiden
 
Deze informatie kan verouderd zijn!
Uit de (Franse) media...

Controverse over minimale afstand pesticiden

Frankrijk wil vanaf 1 januari 2020 een minimale afstand van 5 tot 10 m tussen met pesticiden bewerkte gebieden en woningen vastleggen.

woensdag 11 september 2019 , door Hanjo

Frankrijk wil vanaf 1 januari 2020 een minimale afstand van 5 tot 10 m tussen met pesticiden bewerkte gebieden en woningen vastleggen. Er is een openbare raadpleging gestart om deze afstand te bespreken, maar nog voordat de besprekingen beginnen, is de aanpak al controversieel.

Het vorige artikel in deze rubriek: Terug van vakantie, en dan... staken!
Beoordeling:
Bezoeken: 68
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Op maandag 9 september lanceerde de Franse regering een openbare raadpleging over de toepassing van pesticiden op gewassen. Centraal in de discussies staat de vaststelling van een minimale afstand van 10 m tussen de spuitplaatsen voor gewasbeschermingsmiddelen en de omwonenden. Gedurende drie weken wordt de Fransen gevraagd hun mening over dit onderwerp te geven alvorens deze resultaten te verwerken en te analyseren. Op basis daarvan zal vervolgens een besluit worden ontwikkeld om de toepassing van pesticiden te reguleren, dat op 1 januari 2020 in werking moet treden.

Dit overleg zou oorspronkelijk op 1 oktober van start gaan, maar de drie betrokken ministeries (het ministerie van Ecologische en Solidariteitstransitie, het ministerie van Solidariteit en Gezondheid en het ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening) hebben hun agenda’s gewijzigd. Sinds mei hebben verschillende burgemeesters al gemeentelijke verordeningen uitgevaardigd om minimumafstanden voor de toepassing van pesticiden vast te stellen. Deze verordeningen werden als onwettig beschouwd, maar dwongen de regering om eerder dan verwacht te reageren.

Pesticiden, waar hebben we het over?

Achter de algemene term pesticiden zitten honderden chemicaliën die in de landbouw worden gebruikt om ongedierte te bestrijden. Dit omvat insecticiden, fungiciden, herbiciden of biociden; stoffen die gewassen behandelen om ze te beschermen tegen ziekten of plagen om hun groei en opbrengst te garanderen. Deze verschillende producten kunnen op verschillende manieren worden gebruikt: door spuiten (verspreiden), fumigeren of bepoederen. Het door de regering geïnitieerde overleg heeft tot doel een kader te bieden voor het sproeien van gewasbeschermingsmiddelen. Andere manieren van gebruik worden niet beïnvloed door de discussies.

Volgens statistieken van de Europese Commissie is Frankrijk een van de grootste afnemers van pesticiden van de landen van de Europese Unie.

Gecontroleerde producten

In de Europese Unie is het gebruik van pesticiden door boeren gereguleerd, maar er kunnen verschillen bestaan tussen de verschillende landen. Ten eerste moet elke werkzame stof die bij de productie van een gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt, op Europees niveau worden toegelaten. Evaluaties worden uitgevoerd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, om na te gaan of de werkzame stof geen onaanvaardbaar schadelijk effect heeft op de gezondheid van mens of dier en geen onaanvaardbare invloed heeft op het milieu.

Als de werkzame stoffen in een product vervolgens worden gevalideerd, is het aan de lidstaten om de verkoop van dat product op hun grondgebied toe te staan. In Frankrijk is Anses, het nationale agentschap voor gezondheidsbescherming, sinds 1 juli 2015 verantwoordelijk voor de afgifte van vergunningen voor het in de handel brengen van deze producten.

De Anses onderscheidt vijf categorieën van gewassen: akkerbouw, boomkwekerij, wijnbouw, groente- en zaadteelt, tropische, parfum-, aromatische, geneeskrachtige en specerijgewassen. Een fungicide kan bijvoorbeeld worden toegestaan in de wijnbouw, maar niet in de boomkwekerij, terwijl een concurrerend product voor beide toepassingen kan worden gevalideerd. Elk jaar onderzoekt de Anses bijna 300 autorisatieaanvragen voor nieuwe producten of beoordelingen. Deze commerciële vergunningen zijn 10 jaar geldig.

Een minimumafstand die betwistbaar is

In theorie zou de toepassing van deze in de landbouw toegelaten pesticiden inmiddels gereguleerd moeten zijn. Zo bepaalt een decreet van 4 mei 2017 "betreffende het op de markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hun hulpstoffen" dat "tijdens het gebruik van de producten passende maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat ze van het perceel of de behandelde zone verdwijnen. De producten mogen met name alleen als sproei- of poeder worden gebruikt als de windintensiteit minder dan of gelijk aan 3 op de schaal van Beaufort is. Met andere woorden, sproeien is verboden zodra een briesje sterk genoeg is om het gebladerte van de bomen te verplaatsen.
De Code rural et de la pêche maritime bepaalt ook dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de buurt van scholen, kleuterscholen en ziekenhuizen en meer in het algemeen in de buurt van elke plaats waar kwetsbare personen (kinderen, ouderen, zieken, enz.) worden verwelkomd, verboden is.

Maar deze tekst werd in juni 2019 door de Conseil d’Etat gedeeltelijk nietig verklaard onder het voorwendsel dat hij de bevolking als geheel onvoldoende zou beschermen. Het door de overheid geïnitieerde overleg moet daarom de situatie corrigeren en de beperkingen op het sproeien van pesticiden veralgemenen.

De staat vertrouwt op een advies van de Anses van begin juni om een minimumafstand van 10 m tussen het verspreidingsgebied en de omwonenden vast te leggen.

De Anses erkent in hun advies dat, gezien de termijnen (het agentschap werd eind januari op de hoogte gebracht met een verzoek om conclusies eind maart) en het ontbreken van recente studies, de conclusies van het agentschap geactualiseerd moeten worden. Het verwijst met name naar de actualisering van de beoordelingsmethoden om de risico’s te bepalen. Werk dat beschikbaar zou moeten zijn..... in 2021. Voorlopig is de in het advies aanbevolen drempel van 10 meter gebaseerd op "beperkte gegevens uit studies die in de jaren tachtig zijn uitgevoerd".
Deze tekortkomingen wakkeren de controverse met burgemeesters en verenigingen, die oproepen tot een verbod op het gebruik van de grond binnen 150 meter van woningen, nog verder aan.

Lokaal overleg

Parallel aan de openbare raadpleging zal het lokale overleg in de prefecturen worden voortgezet voor de uitwerking van departementale charters. Deze afspraken tussen gemeenten, boeren en burgemeesters zullen prevaleren boven het toekomstige besluit. De overkoepelende vakbond van de landbouw is voorstander van deze lokale oplossingen.
De conclusies van het overleg worden in november verwacht.

Op internet: De online raadpleging


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention