allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenIsolatie en ventilatieThermische regelgeving bij renovatie
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Thermische regelgeving bij renovatie

vrijdag 13 september 2019 , door Hanjo

Een oude woning moet gerenoveerd worden. Dit verbetert de prestaties op het gebied van van het energieverbruik, maar beperkt ook de uitstoot van broeikasgassen. De kosten van de huisvesting zullen na deze werkzaamheden aanzienlijk verminderen. De woning wint aan comfort en zijn marktwaarde neemt toe, evenals zijn duurzaamheid.

Het vorige artikel in deze rubriek: Klasseringen AEV, TH, Ug, Uw
Beoordeling:
Bezoeken: 83
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Thermische regelgeving in het bestaande systeem biedt een kader voor verbeteringen van de energie-efficiëntie die particulieren in hun huizen ondernemen. Het stelt de thermische prestaties vast die moeten worden gerespecteerd tijdens isolatiewerkzaamheden en installatie of vervanging van apparatuur.

Werkzaamheden ter verbetering van de isolatie

Een betere isolatie zorgt voor een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en de exploitatiekosten van bestaande woningen. Het garandeert ook een beter comfort door het elimineren van het "koele wand" effect en maakt het mogelijk om de temperatuur in de kamers gelijk te trekken.

Het dak, de muren en de begane grondvloer

Schatting van de aan te brengen isolatie

Om aan de voorschriften te voldoen, moet je de isolatie zodanig installeren of laten installeren dat de de thermische weerstand van de wand + isolatie minstens gelijk is aan de vereiste waarde. Als er al isolatie aanwezig is, dan kan de thermische weerstand van die isolatie worden berekend door zijn dikte in centimeters te vermenigvuldigen met 0,33 (polyurethaan schuim of geëxtrudeerde polystyreen) of met 0,25 (andere isolatie).

Een (bestaande of te installeren) door een kozijn onderbroken isolatie is minder effectief dan continue isolatie. Houd hiermee rekening bij de berekeningen: als het kader van hout is gemaakt, verminder de aangegeven of berekende R-waarde dan met 80%; indien het frame van metaal is, houd dan slechts 50% in.

Overweeg ook om prioriteit te geven aan de belangrijkste verliezen, bijvoorbeeld het isoleren van het dak, voordat je de ramen vervangt!

Welke werkzaamheden voor welke muren?

De voorschriften zijn van toepassing zodra je begint met het verbeteren van de isolatie of renovatie van het omhulsel van de woning. Het gaat om alle soorten daken, de begane grondvloeren van bakstenen of beton, wanden van industriële bakstenen, industriële of soortgelijke betonblokken, bekistingsbeton of metalen bekleding. Andere soorten muren zijn momenteel niet onderworpen aan wettelijke voorschriften.

De voorschriften zijn van toepassing op isolatie van binnen of buiten, of het nu een een kleine ingreep of een grote renovatie. Ze vereisen dat de bestaande luchtinlaten in de muren worden behouden of worden aangebracht wanneer de hoofdruimte niet is geventileerd.

Het reglement is niet van toepassing:

 • wanneer het werk leidt tot veranderingen in het uiterlijk van de constructie die in strijd zijn met de vereisten voor uitzonderlijke erfgoedsites, de omgeving van monumenten en de omgeving van monumenten historische, genoteerde of gerubriceerde locaties, of met de regels en vereisten die in de code de l’urbanisme zijn vastgelegd;
 • wanneer de werkzaamheden volgen op bijzondere omstandigheden (natuurrampen, terroristische aanslagen, vandalisme, enz.).

Regelgeving

De warmteweerstand R van een gerenoveerde wand moet groter zijn dan of gelijk aan het minimumniveau, dat afhankelijk is van de klimaatzone.

 • Isolatie: de vereist waarde bij renovatie
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Isolatie en ventilatie

  Bij werkzaamheden die worden uitgevoerd om isolatie in het bestaande gebouw aan te brengen of te vervangen, moet de totale thermische weerstand van de muur minstens gelijk zijn aan de eisen van het decreet van 13 juni 2008.

Glaswanden

Welke werkzaamheden voor welke openingen?

Vervanging en plaatsing van ramen, openslaande deuren, schuifpuien, voordeuren, vliesgevels en veranda’s moeten voldoen aan de regels.

Bij het vervangen of installeren van een zonnescherm of dakvenster moet de zontoetredingsfactor van het raam met zijn bescherming minder dan 0,15 bedragen. Dit zal het mogelijk maken om de temperatuurstijging in de zomer te beperken en oververhitting van de ruimte door zonne-energie te voorkomen.
Voor een goede ventilatie van de woningen moeten de nieuwe ramen in de hoofdruimtes van deze gebouwen voorzien zijn van een luchtinlaat als er geen ander ventilatiesysteem in de ruimte aanwezig is.

Om warmteverlies van de rolluikkasten te vermijden, moeten ze zodanig geïsoleerd zijn dat de warmtetransmissiecoëfficiënt Uc minder dan 2,5 W/(m².K) bedraagt.

De vereisten zijn niet van toepassing:

 • voor speciale glaswanden: brandwerende beglazing, niet-rechthoekige ramen, rookgaten...;
 • wanneer het werk leidt tot veranderingen in het uiterlijk van de constructie die in strijd zijn met de vereisten voor uitzonderlijke erfgoedsites, de omgeving van monumenten, historische, genoteerde of gerubriceerde locaties, of met de regels en vereisten die in de code de l’urbanisme zijn vastgelegd; wanneer de werkzaamheden volgen op bijzondere omstandigheden (natuurrampen, terroristische aanslagen, vandalisme, enz.).

Regelgeving

Bij het vervangen of installeren van een glazen wand moet de warmteoverdrachtscoëfficiënt U lager zijn dan of gelijk zijn aan het maximumniveau dat in onderstaande tabel is aangegeven:

Soort glazen wand Thermische prestaties
Raam met een oppervlakte groter dan 0,5m2
raamdeur, dubbel raam, vliesgevel
Uw1,9W/(m².K)
Toegangsdeur tot een eengezinswoning Ud2W/(m².K)
Glazen wand (verrière) Ucw2,5W/(m².K)
Veranda Uveranda2.5W/(m².K)

Opgemerkt moet worden:

 • Voor ramen met een glasoppervlakte van minder dan 0,5 m² moet worden voldaan aan een vereiste: Ug < 1.5W/(m².K).
 • Wanneer het schrijnwerk is uitgerust met een slot, kan aan de eis worden voldaan door rekening te houden met de extra weerstand hiervan.

Werkzaamheden ter verbetering van de apparatuur

De wettelijke vereisten verschillen afhankelijk van de systemen die zijn geïnstalleerd om het huis te verwarmen of te koelen en te ventileren, en om warm water te produceren.

Verwarming en warm kraanwater

Gas- of olieketels

De Europese verordening inzake ecologisch ontwerp schrijft voor dat ketels energie-seizoensgebonden efficiënt moeten zijn met minstens 86% rendement.
Ketels zijn voorzien van een energielabel dat het gemakkelijk maakt om de beste ketels te identificeren.
B1 (lage temperatuur) ketels met een trekonderbreker mogen in een appartementencomplex uitsluitend worden geïnstalleerd op een gemeenschappelijk kanaal voor meerdere woningen of op een individueel kanaal van meer dan 10 meter lang. Ze kunnen ook worden gebruikt als het niet mogelijk is om een condensatieketel te installeren vanwege de zuurtegraad van de rookgassen. De "Eco-conception"-regelgeving vereist dat deze ketels een een seizoensgebonden energie-efficiëntie van ten minste 75% voldoen.

De ketelcirculatiepomp moet zijn uitgerust met een afsluiter.

Warmtepompen

De Europese verordening inzake ecologisch ontwerp vereist dat warmtepompen voor middel- en hoge temperaturen een minimaal seizoensgebonden energierendement van 100% en warmtepompen bij lage temperatuur van ten minste 115% hebben.

Warmtepompen onder 70 kW zijn voorzien van een energielabel.

Hout verwarming

Als je een houtverwarmingsketel installeert of vervangt, vereist de regelgeving een minimaal rendement.
Dit rendement is afhankelijk van het vermogen van de geïnstalleerde ketel.

Regelgeving tot 2020
Soort apparaat Minimaal rendement
CV-ketel op hout < 30 kW > 55,9%
Overige vermogens Raadpleeg de vakman
Gesloten haard > 65%
Houtkachel > 65%
Pelletkachel > 65%
Langzaam brandende kachel > 65%

Elektrische verwarming

De Europese verordening inzake ecologisch ontwerp schrijft voor dat elektrische radiatoren seizoensgebonden energie-efficiënt moeten zijn:

 • ten minste 38% voor radiatoren met een vermogen > 250 W,
 • minimaal 37% voor radiatoren met een vermogen van ≤ 250 W.

De thermische voorschriften vereisen van direct werkende elektrische radiatoren (convector of straalkachel) of via accumulatie dat:

 • ze door een geïntegreerd elektronisch apparaat regelbaar zijn;
 • ze ten minste 4 bedrijfsniveaus "comfort", "gereduceerd", "vorstbeveiliging" en "stop" hebben;
 • wanneer ze andere functies hebben (warme lucht, handdoekdroger, enz.), deze worden getimed.

Het NF-prestatielabel geeft aan dat aan deze eisen wordt voldaan.

Warmtedistributienetwerk

Als je een warmtedistributienetwerk installeert of vervangt (of als u verbinding maakt met een warmtenetwerk), moeten leidingen die zich buiten of door onverwarmde ruimten bevinden of lopen, geïsoleerd zijn met een minimale isolatie van klasse 3.
Nieuwe systemen (met uitzondering van houtverwarming) moeten beschikken over een handmatige uitschakeling en automatische regeling volgens de binnentemperatuur. Er bestaan aanpassingen voor lage temperatuur vloerverwarming en voor toevoerluchtverwarming.

Alle nieuwe centrale verwarmingssystemen moeten een handbediend regelsysteem hebben en automatische programmering volgens ten minste 4 bedrijfsmodi: "comfort", "gereduceerd", "vorstbescherming" en "stop". Voor gas- en oliesystemen moet de regelaar ten minste van klasse IV zijn.
Bij vervanging van het gehele verwarmingssysteem moeten de radiatoren geschikt zijn voor lagetemperatuurwerking en de netwerkisolatie moet van klasse 3 of hoger zijn.

Productie warm kraanwater

De Europese Eco-ontwerpverordening vereist dat warmwatertanks en elektrische boilers een seizoensgebonden energie-efficiëntie van minstens 36 of 37% hebben, afhankelijk van hun ontwerp.

Waterverwarmers hebben een energielabel. Het regelgevend niveau komt overeen met klasse C.

De regelgeving specificeert de Europese normen waaraan moet worden voldaan voor thermische prestaties:

 • voor gasaccumulatoren: norm EN 89,
 • onmiddellijke productie badverwarmers: EN 26 norm.

Airconditioning

Isolatie van het dak en het uitrusten van de ramen met bescherming aan de buitenzijde (dit is een prioriteit voor dakramen) zijn bijzonder effectieve investeringen om het huis te beschermen tegen oververhitting in de zomer. Als de installatie van een airconditioning echt noodzakelijk is, zijn de voorschriften van toepassing.

Bescherming van ramen

Bij de installatie of vervanging van een airconditioningsysteem moeten de ramen (met uitzondering van de ramen van de naar het noorden gericht) van de betrokken ruimtes voorzien zijn van een beweegbare zonwering. De zontoetredingsfactor van de beschermde zone moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 0,15. Het reglement stelt dat uitwendige bescherming zoals rolluiken, rolgordijnen of ondoorzichtige stoffen jaloezieën, enz. voldoen aan de eisen van de richtlijn.

De airconditioner

De Europese verordening inzake ecologisch ontwerp definieert de minimale efficiëntie-eisen voor airconditioners onder 12 kW. Alle verkochte airconditioners voldoen aan de verplichte prestatie-eisen.
Airconditioners hebben een energielabel dat de eenheden met de meeste energiewaarde identificeert.

Als je een airconditioner met een vermogen van 12 kW of meer installeert, is volgens de voorschriften het EER-koelefficiëntiecoëfficiënt een minimumwaarde in de koelmodus van toepassing.

Bovendien moeten nieuw geïnstalleerde airconditioners volgens de regelgeving worden uitgerust met een apparaat voor het automatisch stoppen en reguleren van de toevoer van koude volgens het binnentemperatuur en dat de distributienetwerken geïsoleerd zijn (minstens klasse 3 isolatie).

Ventilatie

In de voorschriften is het maximaal toegestane verbruik voor nieuwe of te vervangen VMC-ventilatoren met een vermogen van minder dan 30W vastgelegd. Dit maximale verbruik is ingesteld op 0,25 Wh/m³ per ventilator en kan worden verhoogd tot 0,4 Wh/m³ als de filters F5 tot F9 worden gebruikt.

Wanneer je isolatiewerkzaamheden aan de muren van het huis uitvoert, vereist de regelgeving dat de bestaande luchtinlaten in de muren worden gehouden of worden geïnstalleerd indien de ruimte niet geventileerd is. Nieuwe ramen en openslaande deuren in de kamers moet luchtinlaten hebben, tenzij ze al bestaan.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 43

Trefwoorden
Werkzaamheden Woning
 
Dit artikel staat in rubriek:
 • Isolatie en ventilatie

  De meest zuinige en meest ecologische verwarming is die welke niet wordt gebruikt. Het eerste wat je moet doen is de isolatie van te optimaliseren. Daarna kun je bepalen wat de meest geschikte verwarming is. Goede isolatie helpt de uitstoot van verontreinigende stoffen te verlagen en verhoogt de waarde van je huis.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention