allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingErfrechtTestamentWilsverklaring - directives anticipées
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Wilsverklaring - directives anticipées

maandag 16 september 2019 , door Hanjo

Je laatste wensen met betrekking tot zorg aan het einde van het leven.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wat is de "réserve héréditaire" en wat zijn "héritiers réservataires"?
Beoordeling:
Bezoeken: 1.781
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Elke volwassene kan desgewenst een schriftelijke verklaring afleggen die "directives anticipées" wordt genoemd om zijn of haar wensen met betrekking tot zijn of haar levenseinde te specificeren. Dit document zal artsen te zijner tijd helpen om beslissingen te nemen over de zorg als de persoon zijn wensen niet zelf meer kan uiten.

Waar gaat het over?

Directives anticipées stellen je in staat om, in geval van een ernstige ziekte of ongeval, jouw wensen aan het einde van jouw leven kenbaar te maken, en in het bijzonder:

 • de huidige behandeling beperken of stopzetten;
 • worden gereanimeerd als de gezondheidstoestand dat vereist;
 • op kunstmatige beademing worden gezet;
 • een operatie ondergaan;
 • worden verlost uit je lijden, zelfs als dit de dood tot gevolg heeft.

Uitleg:

Een persoon wordt geacht aan het einde van zijn leven te zijn wanneer hij of zij in een ernstige en ongeneeslijke, vergevorderde of terminale toestand verkeert.

Formaliteiten

Directives anticipées kunnen door elke volwassene worden geschreven.

De volwassene onder curatele kan met toestemming van de rechter of, indien aanwezig, de familieraad deze wilsverklaring opstellen.

Hoe schrijf je ze?

Zij moeten de vorm hebben van een schriftelijk document, dat moet worden gedateerd en ondertekend. Het document is met de hand geschreven of getypt. Het wordt opgemaakt op gewoon papier, maar sommige gezondheidsvoorzieningen bieden een formulier.

Model

Om je te helpen, kun je het onderstaande model gebruiken.
Model directives anticipées

Je kunt ook advies inwinnen bij jouw arts.

Wanneer je niet in staat bent om zelf te schrijven, kun je 2 getuigen, inclusief jouw hulpverlener, het voor jou laten schrijven. Deze personen moeten verklaren dat dit document, geschreven door één van hen of door een derde, jouw wensen verwoordt. Zij moeten hun achternaam, voornaam en de relatie met jou (broer, vriend, vriend, enz.) vermelden en hun verklaring moet worden bijgevoegd.

Maak het bestaan bekend

Tegenover een patiënt die niet meer in staat is om zijn of haar wensen kenbaar te maken, moeten artsen nagaan of hij of zij een wilsverklaring heeft opgesteld. Het is daarom belangrijk dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn.

Je moet jouw arts en familieleden op de hoogte brengen van het bestaan van de directives anticipées en waar het document kan worden gevonden. Zo zal de arts die jou aan het einde van jouw leven vergezelt, weten waar jouw instructies te vinden zijn om ze toe te kunnen passen.

Wanneer je een dossier médical partagé (DMP) hebt aangemaakt, is het aan te raden dat je er je directives anticipées op laat registreren. Ze zullen zo, indien nodig, gemakkelijk toegankelijk zijn.

Wanneer je geen DMP hebt, kun je jouw wilsverklaring aan jouw arts toevertrouwen, die ze zal bewaren in het dossier dat hij of zij op jouw naam heeft samengesteld.

Wanneer je in het ziekenhuis of in een verpleeghuis wordt opgenomen voor een ernstige ziekte, kunt je jouw wilsverklaring daar achterlaten. Zullen aan jouw dossier worden toegevoegd.

Tot slot kun je ze ook toevertrouwen aan een vertrouwd persoon, een familielid of een goede vriend.

Wil je dat allemaal niet, dan kun je ze ook thuis bewaren en/of aangeven waar ze worden bewaard.

Toepassing

De instructies zijn bindend voor de arts voor elke beslissing tot onderzoek, interventie of behandeling, behalve in 2 gevallen:

 • in geval van een levensbedreigende noodsituatie gedurende de tijd die nodig is voor een volledige beoordeling van de situatie (bijvoorbeeld een patiënt die moet worden gereanimeerd na een plotseling gezondheidsongeval);
 • wanneer de directives anticipées duidelijk ongeschikt of niet in overeenstemming met de medische situatie blijken te zijn. In dat geval moet de arts zijn beslissing nemen aan het einde van een collegiale procedure. De beslissing wordt dan genomen door verschillende artsen die de zaak bespreken. Eenmaal genomen, staat deze beslissing in het medisch dossier. De beslissing om de directives anticipées niet toe te passen wordt ter kennis gebracht van de vertrouwenspersoon of, bij gebreke daarvan, van de familie of nauwe relaties.

Opmerking:

Bij gebrek aan directives anticipées moeten artsen het advies inwinnen van de vertrouwenspersoon of, indien dit niet mogelijk is, enig ander advies van familie of vrienden. Met advies zullen artsen hun beslissing nemen op basis van de medische situatie.

Geldigheidsduur

De wilsverklaring is onbeperkt geldig. Het document kan echter te allen tijde worden gewijzigd of geannuleerd.

Model

Je kunt ook dit model gebruiken om jouw directives anticipées te wijzigen of te annuleren.
Model directives anticipées

Wanneer je jouw directives anticipées wilt wijzigen, kun je nieuwe schrijven en jouw arts, ziekenhuis of medisch-sociale instelling die deze wilsverklaring heeft bewaard, vragen om de vorige te verwijderen.

Als ze zijn opgeslagen in jouw dossier médical partagé (DMP), kun je de nieuwe erin opslaan. Alleen het meest recente document wordt in aanmerking genomen.

Wanneer je niet in staat bent om zelf te schrijven, kun je 2 getuigen, inclusief jouw hulpverlener, het voor jou laten schrijven. Deze personen moeten verklaren dat dit document, geschreven door één van hen of door een derde, jouw wensen verwoordt. Zij moeten hun achternaam, voornaam en de relatie met jou (broer, vriend, vriend, enz.) vermelden en hun verklaring moet worden bijgevoegd.

Op internet: Meer over de wilsverklaring [Franstalig]


 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention