allesfrans.com
 
BeginpaginaMedischVoorzieningenONIAM, orgaan voor patiëntenrechten
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

ONIAM, orgaan voor patiëntenrechten

vrijdag 4 oktober 2019 , door Hanjo

In Frankrijk is het Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) een overheidsorgaan dat is opgericht bij de wet van 4 maart 2002 betreffende de rechten van patiënten en de kwaliteit van het gezondheidsstelsel.

Het vorige artikel in deze rubriek: Kraamhuizen
Beoordeling:
Bezoeken: 28
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Onder toezicht van het ministerie van Volksgezondheid heeft de Oniam tot taak het systeem voor de schadeloosstelling van slachtoffers van medische ongevallen - in der minne, snel en gratis - te organiseren.

ONIAM organiseert een minnelijke, snelle en kosteloze schadeloosstelling voor slachtoffers van medische ongevallen, die niet in gebreke zijn gebleven (en in gebreke zijn gebleven in geval van tekortkoming van de verzekering), zonder een gerechtelijke procedure te moeten doorlopen.

Hierdoor kan het slachtoffer van een ernstig medisch ongeval worden vergoed:

 • indien er sprake is van een fout, door de verzekering van de beroepsbeoefenaar of de zorginstelling;
 • wanneer er geen sprake is van een fout en het medisch ongeval abnormaal is, door ONIAM.

Het gaat om de schade veroorzaakt door:

 • een medisch ongeval of biomedisch onderzoek;
 • een iatrogene aandoening (bijwerking van een medische behandeling);
 • een ziekenhuisinfectie (infectie opgelopen in een zorginstelling).

Het slachtoffer kan snel schadeloos worden gesteld dankzij de minnelijke behandeling van zijn zaak, wetende dat hij altijd, als hij dat wenst, zijn zaak voor de rechter kan brengen.

Schade die recht geeft op vergoeding

Na de oprichting van de ONIAM bij de wet van 4 maart 2002 werd de schadeloosstellingsmissie van de ONIAM geleidelijk uitgebreid tot de slachtoffers van:

 • ernstige ziekenhuisinfecties;
 • medische ongevallen als gevolg van noodmaatregelen op het gebied van de gezondheid, verplichte vaccinaties;
 • transfusieschade als gevolg van besmetting met het immunodeficiëntievirus (HIV), het hepatitis C-virus (HCV) en het hepatitis B-virus (HBV, het menselijk T-Lymfotroop virus (HLTV) veroorzaakt door een transfusie van bloedproducten of door een injectie van bloedproducten.

Op internet: www.oniam.fr


 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Thuiszorg

  Thuiszorg streeft ernaar om je de juiste zorg te brengen voor je gezondheid in het comfort van je eigen leefomgeving.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention