allesfrans.com
 
BeginpaginaMedischVoorzieningenCommissie voor bemiddeling en schadevergoeding bij medische ongevallen (...)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Commissie voor bemiddeling en schadevergoeding bij medische ongevallen (CCI)

vrijdag 4 oktober 2019 , door Hanjo

Wanneer je het slachtoffer bent van een medisch ongeval, een iatrogene aandoening of een ziekenhuisinfectie, kun je je wenden tot de commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI). Afhankelijk van de ernst van de schade zal de procedure bestaan uit bemiddeling of een minnelijke schikking.

Het vorige artikel in deze rubriek: Auvergne Thermale
Beoordeling:
Bezoeken: 53
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je kunt jouw zaak doorverwijzen naar de deze commissie (die onderdeel is van de ONIAN) als je het slachtoffer bent:

 • van een medisch ongeval;
 • van een iatrogene aandoening;
 • of van een nosocomiale infectie (ziekenhuisinfectie).

Wie kan zich tot de CCI wenden?

Een volwassene kan zelf handelen of zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. Voor een beschermde volwassene is het de curator of tutor die de zaak moet voorleggen aan het ICC.
Een minderjarige doet dat via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Verwijzing naar de CCI

Er moet actie worden ondernomen binnen 10 jaar na het oplopen van de schade.

De CCI moet op de hoogte worden gebracht van alle gerechtelijke procedures (lopende of toekomstige) met betrekking tot dezelfde feiten.

Als er een gerechtelijke procedure wordt ingesteld, moet de rechter op de hoogte worden gesteld van de verwijzing naar de CCI.

Doorverwijzing naar de CCI schort de verjaringstermijn en de procesvoering op tot het einde van de procedure.

Hoe moet het verzoek worden ingediend?

De commissie wordt aangemeld door middel van het formulier N° 12745, vergezeld van bewijsstukken.

Evaluatie en procedure

Een medisch ongeval wordt als ernstig beschouwd als het schade boven de volgende drempels heeft veroorzaakt:

 • een percentage permanent lichamelijk of psychisch letsel (AIPP) van meer dan 24% (de seuil de gravité genoemd);
 • of een tijdelijke stopzetting van de beroepsactiviteiten (ATAP) gedurende ten minste zes opeenvolgende maanden (of zes niet-opeenvolgende maanden over een periode van twaalf maanden);
 • of tijdelijk ongemak als gevolg van een tijdelijk functioneel tekort (TDD) van meer dan of gelijk aan 50% gedurende ten minste 6 opeenvolgende maanden (of 6 niet-opeenvolgende maanden over een periode van 12 maanden).

Bij wijze van uitzondering kan de ernst van de situatie worden erkend wanneer het slachtoffer voorgoed ongeschikt wordt verklaard om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen of wanneer zijn levensomstandigheden daardoor ernstig worden verstoord.

Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt gekozen voor:

 • de bemiddelingsprocedure, wanneer de seuil de gravité minder dan 24% bedraagt;
 • of een minnelijke schikkingsprocedure, wanneer de seuil de gravité hoger is dan 24%.

Het dossier moet worden ingediend of per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden toegezonden aan de CCI waaronder je valt.

Op internet: De CCI’s


 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention