allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenRaadpleging hervorming uitkeringen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Raadpleging hervorming uitkeringen

woensdag 9 oktober 2019 , door Hanjo

Om het stelsel van sociale uitkeringen helderder en rechtvaardiger te maken, wil de Franse regering een aantal uitkeringen samenvoegen om een universeel inkomen uit arbeid te creëren. Vanaf 9 oktober 2019 kun je deelnemen aan de burgerraadpleging om de hoofdlijnen van deze hervorming, die gevolgen zal hebben voor 15 miljoen begunstigden, te bepalen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Openbare veilingen
Beoordeling:
Bezoeken: 86
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het huidige systeem is gebaseerd op een tiental sociale minima met elk verschillende regels, wat het moeilijk maakt om te begrijpen hoe het werkt. Deze onduidelijkheid leidt ertoe dat mensen die recht hebben op hulp daar niet altijd om vragen en ondermijnt het vertrouwen in ons solidariteitsstelsel.

Na de opening van het institutioneel overleg op 3 juni 2019, waaraan meer dan 70 organisaties deelnemen, lanceert de regering een groot burgerraadpleging om het toekomstige revenu universel d’activité op te bouwen.

Om alle Fransen in staat te stellen hun mening te geven en voorstellen te doen, zal de raadpleging van de burgers op meerder manieren plaatsvinden:

Op een internetplatform dat open staat voor iedereen.

De raadpleging is gestart op woensdag 9 oktober 2019. Deze raadpleging nodigt alle Fransen uit, ongeacht of ze een uitkering ontvangen, om zich uit te spreken en voorstellen te doen over het toekomstige universele inkomen.

Tijdens debatten georganiseerd in verschillende regio’s

In zes regio’s van Frankrijk zullen zes debatten worden georganiseerd. Deze dagen zullen bestaan uit een burgerworkshop en een publiek debat. Zij zullen 80 tot 100 mensen samenbrengen:

 • 50% ontvangers van sociale bijstand;
 • 30% mensen die geen sociale uitkering ontvangen;
 • 20% mensen van verenigingen of maatschappelijk werkers die precaire groepen volgen.

De vier doelstellingen

Bij de lancering van de strategie ter voorkoming en bestrijding van armoede werden door de Franse president vier doelstellingen voor het universele inkomen aangekondigd:

 1. Zorg voor een meer helder systeem door zoveel mogelijk sociale voordelen te groeperen en te harmoniseren.
 2. Zorgen voor een menswaardig bestaan voor de begunstigden door een minimumbedrag vast te stellen om van het universele inkomen een vangnet te maken.
 3. De hervatting van de activiteiten aanmoedigen door ervoor te zorgen dat een begunstigde die weer aan het werk gaat systematisch meer ontvangt op het einde van de maand.
   

  Bovendien moet voor mensen die niet kunnen werken, de toegang tot sociale ondersteuning worden gewaarborgd. Sommige mensen die hulp krijgen, worden ondersteund, juist omdat ze niet kunnen of grote moeite hebben met werken. Dit is bijvoorbeeld het geval voor begunstigden van de uitkering voor gehandicapte volwassenen (AAH). Voor deze mensen moet de toezegging om werk te zoeken niet worden gedaan, maar moet systematisch steun worden geboden om hen te helpen in hun levensloop.

 4. Inspelen op het billijkheidsbeginsel door de methode voor de berekening van de rechten op een universeel inkomen te harmoniseren.
   

  Het bedrag van het universele inkomen moet worden aangepast aan de kosten van levensonderhoud, afhankelijk van het grondgebied. Sommige uitgaven (met name op het gebied van huisvesting) kunnen van grondgebied tot grondgebied aanzienlijk verschillen.

Op internet: Het online platform


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Minimum dienstverlening

  Frankrijk heeft het recht om te staken hoog in het vaandel staan en dat bevestigen de Franse vakbonden!

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention