allesfrans.com

 • Sociale lasten over pensioenen

  Een belangrijk deel van de sociale heffingen over pensioenen is afhankelijk van het inkomen.

 • De verschillende betekenissen van het woordje "plus"

  Het Franse woord dat zowel "meer", als "niet meer" kan betekenen.

 • De warmtepomp

  De prijs voor het installeren van een warmtepomp zal variëren afhankelijk van het type warmtepomp dat moet worden geïnstalleerd en de mogelijke installatieproblemen.

 • Sociale lasten over pensioenen

  Een belangrijk deel van de sociale heffingen over pensioenen is afhankelijk van het inkomen.

 • De verschillende betekenissen van het woordje "plus"

  Het Franse woord dat zowel "meer", als "niet meer" kan betekenen.

  
BeginpaginaFranse samenlevingOnderwijsOnderwijsstelselÉcole de la 2e chance

École de la 2e chance

woensdag 30 oktober 2019 , door Hanjo

De tweedekansschool verwelkomt jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar die in een uitsluitingsfase verkeren, zonder werk of kwalificaties. Het biedt opleidingen om mensen in staat te stellen zich professioneel en sociaal te integreren. De duur van de opleiding varieert en de jongere wordt betaald. Het is de bedoeling dat de jongere aan het einde van de opleiding rechtstreeks toegang krijgt tot een baan of een beroepsopleiding kan volgen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Ecole Polytechnique
Beoordeling:
Bezoeken: 10
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het doel van de tweedekansschool is het bestrijden van schooluitval en het ondersteunen van mensen zonder diploma en zonder kwalificaties. Dit om hen in staat te stellen zich professioneel en sociaal te integreren. Het biedt hen ook ondersteuning bij hun projecten om autonomie en integratie in het beroepsleven te verkrijgen.

Een gepersonaliseerd curriculum wordt aangeboden op basis van het principe van werk-studie in bedrijven en de individualisering van het leren. De jongere, die een stagiaire wordt genoemd, neemt deel aan de ontwikkeling van zijn of haar opleidings- en integratieproject.

De opleiding omvat een update van de basiskennis (wiskunde, Frans, informatica).

Stages bij bedrijven stellen de jongere in staat om banen te ontdekken en een professioneel project op te bouwen.

De gebruikte pedagogie is in overeenstemming met la charte des écoles de la 2e chance.

(Klik om te bekijken)

Wie komt in aanmerking?

De tweedekansschool staat open voor alle personen met een Franse of buitenlandse nationaliteit in een regelmatige situatie die aan de volgende 3 criteria voldoen:

 • in de leeftijd van 16 tot 25 jaar;
 • werkloos, zonder diploma of beroepskwalificatie;
 • die het schoolsysteem minstens 1 jaar hebben verlaten.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan het hele jaar door.
Je moet een school kiezen uit de scholen die deel uitmaken van het netwerk van tweedekansscholen en contact opnemen met die school om een interview aan te vragen.

Waar kan ik terecht voor hulp?

Als het interview positief is, is de registratie voltooid.
De opleiding vindt plaats in de lokalen van de tweedekansschool en op de terreinen van de partnerbedrijven.

Registratie kan ook worden gedaan via een lokale missie.

Verloop van de opleiding

De cursus is variabel afhankelijk van de behoeften van elke cursist en omvat 5 keer:

 • Evaluatie- en opleidingsplan met een geleidelijke integratieperiode;
 • Ontdekking van vakgebieden, stages in bedrijven en consolidatie van basiskennis;
 • Bevestiging van het professionele project met de verwerving van professioneel handelen;
 • Voorbereiding op werkgelegenheid en opleiding;
 • Follow-up en ondersteuning tot 1 jaar na het verlaten van het E2C.
 
40% van de opleidingstijd wordt doorgebracht in partnerbedrijven om banen te ontdekken en een carrièrepad te kiezen.

Kosten van de opleiding en vergoeding van de stagiair

Onderwijs en opleiding zijn gratis.

De stagiair ontvangt een gemiddelde vergoeding van 300 euro per maand, gefinancierd door de regio (het bedrag varieert naar gelang van de situatie en inclusief sociale bescherming).

Vervoers-, verblijf- en cateringkwesties moeten bij de inschrijving aan de orde worden gesteld, zodat de school oplossingen kan vinden (bv. door een beroep te doen op de lokale missie).

Duur

Het opleidingsprogramma varieert in functie van de tijd die nodig is om de kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor de duurzame uitvoering van de professionele integratie.

De duur is over het algemeen 4 tot 18 maanden.

Einde van de opleiding

Aan het einde van de cursus wordt een certificaat van verworven vaardigheden uitgereikt.

De stagiair kan ook worden aangeboden:

 • een integratiebijstandscontract of een leercontract;
 • of een gekwalificeerde opleiding.

 

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |