allesfrans.com

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

  
BeginpaginaConsumentOmbudsdienstenOmbudsman voor elektronische communicatie

Ombudsman voor elektronische communicatie

vrijdag 8 november 2019 , door Hanjo

De ombudsman voor elektronische communicatie komt tussenbeide in geval van onenigheid met een telefoonoperator (vast of mobiel) of internetprovider. Hij probeert een minnelijke schikking te vinden tussen de partijen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Ombudsman voor de post
Beoordeling:
Bezoeken: 14
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Eerst moet je proberen een minnelijk beroep te doen op de klanten- en consumentendiensten van de exploitant door een door hem aangegeven procedure te volgen. Je kunt een gerechtelijke procedure starten zonder de bemiddelaar te hebben aangesproken.

Procedure

Voordat je de zaak naar de bemiddelaar kunt doorverwijzen, moet je eerst:

 1. contact hebben opgenomen met de klantendienst van jouw operator om jouw klacht in te dienen;
 2. als de afdeling klantenservice niet binnen 1 maand heeft geantwoord of als het antwoord onbevredigend is, schrijf dan naar de afdeling klantenservice van jouw operator
 3. als de klantenservice je niet binnen 1 maand heeft geantwoord of als het antwoord onbevredigend is, kun je de zaak doorverwijzen naar de bemiddelaar.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de bemiddelaar als de klantendienst niet binnen 2 maanden heeft geantwoord, zonder schrijftelijke tussenkomst met de klantendienst.

Alle operatoren hebben een klantenservice en een consumentendienst. De contactgegevens van deze diensten staan vermeld in het contract en op facturen. Ze zijn ook beschikbaar op de websites van de operatoren.

Online contact opnemen met de Ombudsman voor elektronische communicatie

Via deze weg kun je het geschil voorleggen aan de ombudsman voor elektronische communicatie als het niet mogelijk is geweest om het geschil in der minne te schikken met de klanten- of consumentendienst van jouw telefoonmaatschappij of internetprovider.
Online dienst

Je moet bij uw beroep alle bewijsstukken voegen (kopieën van de brieven aan de exploitant, antwoorden van de exploitant, enz.)

Je hebt 1 jaar de tijd vanaf de datum van de schriftelijke klacht bij de beroepsbeoefenaar om de zaak door te verwijzen naar de bemiddelaar. Deze dienst is gratis.

Verloop

De bemiddelaar onderzoekt de zaak en brengt binnen 3 maanden een advies uit. Dit wordt je meegedeeld en doorgestuurd naar jouw operator of leverancier. De bemiddelaar kan bijvoorbeeld een gedeeltelijke terugbetaling van het abonnement aanbieden.

Je hebt 1 maand de tijd om de andere partij en de bemiddelaar op de hoogte te stellen van je positie.

De bemiddeling eindigt hier. Wanneer je niet tevreden bent met de uitkomst, kun je je tot de burgerlijke rechter wenden om het geschil te beslechten.
De bevoegde rechter is afhankelijk van de bedragen die met het geschil gemoeid zijn:

 • Voor een geschil van minder dan of gelijk aan € 10.000,- is dat het tribunal d’instance (TI).
 • Voor een geschil van meer dan € 10.000 euro is is dat het tribunal de grande instance (TGI).

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |