allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenEen eigen bedrijfCampingEen camping beginnen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een camping beginnen

woensdag 13 november 2019 , door Hanjo

De oprichting van een camping in Frankrijk is niet onderworpen aan een homogene regelgeving, maar moet voldoen aan bepaalde stedenbouwkundige regels. Afhankelijk van het type en het aantal plaatsen dat je aanbiedt, zul je aan bepaalde normen moeten voldoen.
Er zijn verschillende categorieën (minicamping, gewone camping, natuurgebied, recreatiepark) en er wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten accommodatie (tenten, caravans, stacaravans, lichte recreatiewoningen).
De exploitatie kan permanent of seizoensgebonden zijn en het terrein kan (op vrijwillige basis) per ster worden geclassificeerd.

Beoordeling:
Bezoeken: 887
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het wettelijk kader

Je kunt ervoor kiezen om jouw camping als individuele ondernemer op te zetten (micro-entreprise en EIRL) of er een bedrijf voor op te richten (EURL, SARL, enz.). We geven beknopte informatie over de juridische status in ons artikel Bedrijfsvormen.

Inschrijving in het handels- en bedrijvenregister

De exploitatie van een camping of een residentieel vrijetijdspark is meestal een commerciële activiteit (tenzij deze is gekoppeld aan een landbouwbedrijf) en moet daarom in het handelsregister worden ingeschreven.

Een overzicht van de formaliteiten vind je in Handels- en beroepenregister.

De ligging van de camping

Het aanleggen van campings is verboden:

 • direct langs de zee en op plaatsen die zijn geregistreerd overeenkomstig artikel L. 341-1 van de Code de l’environnement;
 • in geklasseerde of beschermde gebieden;
 • in natuurgebieden;
 • binnen 200 m van de voor consumptie gebruikte waterpunten;
 • binnen 500 m van een geklasseerd of historisch monument.

Administratieve formaliteiten

De installaties moeten voldoen aan de stedenbouwkundige en ontwikkelingsnormen die zijn vastgelegd in de artikelen A111-7 tot en met A111-10 van de code de l’urbanisme.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen terrains déclarés en terrains aménagés, afhankelijk van de grootte van de grond en het aantal plaatsen.

Een voorafgaande melding (déclaration préalable): Campings die maximaal 20 personen of 6 accommodaties (tenten, caravans e.d. - zie hieronder) willen herbergen, hebben alleen een eenvoudige voorafgaande melding op het gemeentehuis nodig (of per aangetekende brief verstuurd). De onderzoeksperiode is 1 maand vanaf de indiening van de aanvraag en de geldigheidsduur van de beslissing om geen bezwaar te maken tegen een voorafgaande verklaring is 3 jaar, verlengbaar. Indien aan het einde van de termijn geen antwoord wordt gegeven, wordt dit beschouwd als een niet-tegenwerping.
Toch is het in zo’n geval aan te raden bij het gemeentehuis om een "certificaat de non-opposition" te vragen als schriftelijk bewijs van die stilzwijgende instemming.
Inrichtingsvergunning (permis d’aménager): Deze vergunning is vereist voor de aanleg of uitbreiding van een camping die plaats wil bieden aan meer dan 20 personen of 6 plaatsen en voor de aanleg van een residentieel recreatiepark. Het dossier moet worden ingediend bij het gemeentehuis of per aangetekende brief worden verzonden. De onderzoeksperiode is ongeveer 3 maanden vanaf de indiening van de aanvraag en de geldigheidsduur van de vergunning is 3 jaar, verlengbaar.
Bouwvergunning (permis de construire): Afhankelijk van de grootte van te plaatsen gebouwen (waaronder bv. ook boomhutten) zullen bouwvergunningen moeten worden aangevraagd.
Voltooiingsverklaring (déclaration d’achèvement et de conformité des travaux): De voltooiing en conformiteit van de werkzaamheden zal dan moeten worden gemeld. De begunstigde van de stedenbouwkundige vergunning mag pas met de exploitatie van de camping of het residentiële recreatiepark beginnen nadat hij de voltooiingsverklaring naar het gemeentehuis heeft gestuurd (artikel 443-8 van de code de l’urbanisme).

De soorten campings

De Franse regelgeving spreekt van "catégories":

Een terrain de camping déclaré zoals ook al hierboven vermeld (maximaal 20 personen of 6 accommodaties).
Een terrain de camping aménagé met meer dan 20 personen of 6 plaatsen. De camping is bestemd voor het onderbrengen van tenten, caravans, campers, stacaravans en lichte vrijetijdswoningen en bestaat uit lege plaatsen of plaatsen die zijn uitgerust met speciale faciliteiten, evenals gemeenschappelijke uitrusting. De grond wordt permanent of seizoensgebonden geëxploiteerd en wordt gebruikt door klanten die er geen woonplaats kiezen (artikel D331-1-1).
Een parc résidentiel de loisirs, een recreatiepark dat onder het hotelregime wordt geëxploiteerd en specifiek bedoeld is voor lichte recreatiewoningen, mobiele recreatiewoningen en caravans. Het bestaat uit kale of met speciale faciliteiten uitgeruste plaatsen, bestemd voor verhuur voor een periode van maximaal een maand, en gemeenschappelijke uitrusting. Het park biedt onderdak aan klanten die er geen woonplaats kiezen (artikel D333-4). Het wordt door het toerisme ingedeeld in vijf categorieën, uitgedrukt in een toenemend aantal sterren.

De werking ervan onder het hotelregime is onderworpen aan twee voorwaarden:

 • slechts één natuurlijke persoon bezit of geniet van het land;
 • één enkele natuurlijke of rechtspersoon is verantwoordelijk voor de exploitatie van het systeem.
Een aire naturelle, een natuurgebieden (zonder sterrenclassificatie) zijn kleine structuren die aan lagere normen voor uitrusting en comfort onderhevig zijn. Ze voldoen aan specifieke voorschriften:
 • Ze zijn alleen bedoeld voor tenten, caravans en campers. De installatie van lichte recreatiewoningen (HLL) en mobiele recreatiewoningen is niet toegestaan.
 • Het zijn lege plekken die niet individueel met water of elektriciteit worden bediend en niet zijn aangesloten op het sanitaire systeem.
 • De opening is seizoensgebonden en mag niet langer dan 6 maanden per jaar duren, al dan niet na elkaar.
 • De maximale oppervlakte is 1 hectare met een maximum van 30 plaatsen met een minimum oppervlakte van 300 m².
 • Zij moeten toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit en ten minste één toegankelijke locatie bieden.

Besluit van 17 februari 2014 betreffende de normen en de procedure voor de indeling van de campings in de categorie "aire naturelle".

Soorten accommodatie

Ongebruikelijke accommodaties (boomhutten, yurts, caravans, etc.) hebben geen eigen regels. Daarom moeten zij, afhankelijk van de beschikbare faciliteiten, met de onderstaande categorieën worden gelijkgesteld.

De tent heeft geen specifieke definitie in de stedenbouwkundige code. Yurts en tipi’s zonder comfortuitrusting (binnenuitrusting zoals keuken- of badkamermeubelen) worden als tenten behandeld. Aan de andere kant zullen ze uitgerust worden behandeld als lichte vrijetijdswoningen (HLL), die aan strengere wetgeving onderworpen zijn. Tenten kunnen worden ondergebracht in beide soorten campings.
Caravans worden gedefinieerd als bewoonbare landvoertuigen voor tijdelijk of seizoensgebonden recreatief gebruik die niet verboden zijn door het verkeersreglement. Zij beschikken permanent over mobiliteitsmiddelen die hen in staat stellen zich zelf te verplaatsen of met behulp van tractie te worden verplaatst (artikel R111-47).

De caravan mag in geen geval zo worden ingericht dat hij zijn mobiliteit verliest, anders wordt hij beschouwd als een lichte vrijetijdsaccommodatie. uitneembare luifels en terrassen worden geaccepteerd op voorwaarde dat ze de caravan niet van zijn mobiliteit beroven.

Mobiele vrijetijdsverblijven (résidences mobiles de loisirs) worden gedefinieerd als bewoonbare landvoertuigen die bestemd zijn voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik voor vrijetijdsdoeleinden, die te verplaatsen zijn met behulp van tractie, maar die op grond van het verkeersreglement niet op de openbare weg mogen rijden (artikel R111-41): de mobil-home en de roulotte.

Ze kunnen alleen worden geplaatst in:

 • een parc résidentiel de loisirs;
 • een terrain de camping aménagé.

De installatie moet mobiel blijven (de wielen mogen niet worden verwijderd). Luifels, opritten en afneembare terrassen zijn toegestaan op voorwaarde dat ze op elk moment gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en de installatie ervan niet de mobiliteit niet belemmert.

Merk op dat de installatie van een mobiele recreatiewoning op privé-terreinen, met uitzondering van de hierboven vermelde eigendommen, wordt beschouwd als een constructie die zonder vergunning is gebouwd en daarom kan worden beboet (artikel L480-1).
Lichte vrijetijdswoningen worden gedefinieerd als gebouwen die gedemonteerd of verplaatst kunnen worden, bestemd voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik voor vrijetijdsdoeleinden (artikel R111-37). Het gaat dus om huisjes, hutten, bungalows, boomhutten, yourts en tipi’s met aangesloten apparatuur en alle demonteerbare of verplaatsbare gebouwen, waarvan de oppervlakte meer dan 40 m² kan bedragen. Ze moeten verwijderbaar zijn en mogen daarom niet door permanent aan de grond worden bevestigd.

Volgens artikel R111-38 kunnen ze alleen worden geïnstalleerd:

 • in een parc résidentiel de loisirs dat speciaal voor dit doel is ontworpen;
 • in een terrain de camping aménagé. In dit geval moet het aantal lichte recreatiewoningen onder de vijfendertig blijven wanneer het land minder dan 175 plaatsen telt, of 20% van het totale aantal plaatsen in andere gevallen.

Bij een oppervlakte van maximaal 35 m² zijn ze vrijgesteld van alle formaliteiten. Daarboven is een déclaration préalable vereist (artikel R421-9).

De klassering

De sterrenclassificatie is een vrijwillige benadering voor een terrain de camping aménagé en een recreatiepark. Ze wordt toegekend op basis van een rapport dat wordt opgesteld door een door de gastheer gekozen organisatie, op basis van het comfort en de kwaliteit van de voorzieningen en installaties.

De procedure en voorwaarden voor de indeling van de campings zijn vastgelegd in het decreet van 6 juli 2010.

De klassering wordt toegekend voor een periode van vijf jaar en het verzoek wordt online gedaan op de website van Atoutfrance.

De campings zijn ook geclassificeerd met de vermelding:

 • tourisme - wanneer meer dan de helft van de staanplaatsen bestemd zijn voor overnachting, wekelijkse of maandelijkse verhuur voor een passerende klantenkring;
 • loisir (vrije tijd) - wanneer meer dan de helft van de plaatsen bestemd zijn voor verhuur voor meer dan een maand door klanten die er geen woonplaats kiezen (artikel D332-1-1).

De categorie moet bij de ingang of bij de receptie van de camping worden aangegeven.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 63

Trefwoorden
Regelgeving Toerisme Werk/inkomen
 
Dit artikel staat in rubriek:
 • Camping

  Wat informatie over het opzetten of overnemen van een (mini)camping. Daarbij krijg je te maken met allerlei wetgeving verdeeld over diverse wetboeken, waaronder:
  - de Code Civil;
  - de Code Pénale;
  - de code du tourisme;
  - de code de l’urbanisme.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention