allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenEen eigen bedrijfCampingDe toegankelijkheid van een camping
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

De toegankelijkheid van een camping

donderdag 14 november 2019 , door Hanjo

De wet van 11 februari 2005 betreffende gelijke rechten en kansen, participatie en burgerschap voor personen met een handicap heeft het beginsel van algemene toegankelijkheid vastgelegd. Dit geldt voor alle openbare plaatsen, dus ook voor campings.

Het vorige artikel in deze rubriek: De veiligheidseisen voor een camping
Beoordeling:
Bezoeken: 126
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Sinds 1 januari 2015 moet iedere openbare instelling (ERP) toegankelijk zijn. Dit wil zeggen dat ze zo moeten zijn ontworpen dat elke persoon met een handicap, ongeacht welke handicap (met name fysieke, zintuiglijke, cognitieve, mentale of psychologische handicap) of beperkte mobiliteit (bejaarden, personen met een wandelwagen, tijdelijk gehandicapte of gewonde personen, ...) toegang heeft tot de informatie die wordt verspreid in de voor het publiek toegankelijke zones en er zich kan begeven of bevinden.

Wat de toegankelijkheid van de vestiging betreft, zijn er twee mogelijke situaties:

De inrichting voldoet aan de toegankelijkheidsregels

De eigenaar of exploitant van een ERP die voldoet aan de toegankelijkheidsregels per 31 december 2014 of sindsdien toegankelijk is gemaakt, moet aan de DDT(M) een "attestation d’accessibilité" toesturen met daarin:

 • de naam van de inrichting, de categorie en het type ervan;
 • de naam en adres van de eigenaar of exploitant en zijn SIREN/SIRET-nummer of, bij gebreke daarvan, zijn geboortedatum;
 • de bijlagen die de conformiteit vaststellen (toestemming om de ERP te openen, certificaat van conformiteit met de toegankelijkheidsregels voor ERP’s gebouwd na 1 januari 2007, enz.) of, voor de 5de categorie ERP’s, een verklaring op erewoord.
  Voorbeeld van zo’n verklaring te vinden op de website van het ministerie van Ecologie.
De inrichting voldoet niet aan de toegankelijkheidsregels

In bestaande gebouwen moest de eigenaar of exploitant van een ERP die op 31 december 2014 niet voldeed aan zijn toegankelijkheidsverplichtingen, vóór 27 september 2015 een agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) ontwikkelen.

Deze Ad’Ap komt overeen met de toezegging om de specifieke werkzaamheden en/of verbeteringen binnen een bepaalde termijn uit te voeren, deze te financieren en de regels inzake toegankelijkheid in acht te nemen.

Deze Ad’AP moet naar de DDT(M) worden gestuurd en worden goedgekeurd door de prefect, na onderzoek door de departementale raadgevende commissie voor veiligheid en toegankelijkheid.

Het aanvraagdossier voor de goedkeuring van een Ad’AP moet met name de volgende elementen bevatten:

 • De naam en het adres van de aanvrager, zijn SIREN/SIRET-nummer;
 • De naam van de ERP waarvoor de aanvraag wordt ingediend, de categorie en het type;
 • de presentatie van de situatie van de vestiging met betrekking tot de geldende toegankelijkheidsverplichtingen;
 • De aard van de werkzaamheden of andere acties die moeten worden uitgevoerd om de inrichting in overeenstemming te brengen met de voorschriften en, indien van toepassing, een indicatie van de eisen waaraan niet kan worden voldaan en die het voorwerp uitmaken of zullen uitmaken van een verzoek om vrijstelling in het kader van de bouw-, ontwikkelings- of wijzigingsvergunning;
 • De programmering van werkzaamheden of andere maatregelen om de toegankelijkheid voor elk jaar van de periode te verbeteren;
 • De financiële raming van de werkzaamheden en de verdeling van de kosten over de jaren van de agenda;
 • In voorkomend geval, de financiële verplichtingen van elk van de medeondertekenaars van de Ad’AP;
 • Wanneer de eigenaar of exploitant van de ERP verzoekt om goedkeuring van een toegankelijkheidsagenda voor die faciliteit over één enkele periode, dan is het verzoek om toestemming om de faciliteit te bouwen, te ontwikkelen of te wijzigen, met, indien van toepassing, verzoeken om vrijstelling.

Wanneer dit nog niet is gebeurd, is het altijd mogelijk om een Ad’ap in te dienen. De vertraging moet echter worden gerechtvaardigd.

Elk ERP zou tegen 30 september 2017 zijn toegankelijkheidsregister moeten hebben ontwikkeld en ter beschikking van het publiek moeten hebben gesteld.

Dit register is bedoeld om het publiek te informeren over de toegankelijkheid van de instelling en haar diensten en moet met name de volgende gegevens bevatten:

 • volledige informatie over de diensten die in de inrichting worden verleend;
 • de lijst van administratieve en technische documenten met betrekking tot de toegankelijkheid van de instelling voor personen met een handicap;
 • een beschrijving van de opleidingsmaatregelen voor het personeel dat verantwoordelijk is voor de opvang van personen met een handicap en hun ondersteunende documenten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • De klassering van een camping

  Een officieel besluit van 10 april 2019 beschrijf de voorwaarden voor de klassering (van 1 tot 5 sterren) van een camping of recreatiepark.

Reacties
 

Huidige bezoekers: 63

Trefwoorden
Regelgeving Toerisme Werk/inkomen
 
Dit artikel staat in rubriek:
 • Camping

  Wat informatie over het opzetten of overnemen van een (mini)camping. Daarbij krijg je te maken met allerlei wetgeving verdeeld over diverse wetboeken, waaronder:
  - de Code Civil;
  - de Code Pénale;
  - de code du tourisme;
  - de code de l’urbanisme.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention