allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenEen eigen bedrijfCampingDe veiligheidseisen voor een camping
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

De veiligheidseisen voor een camping

donderdag 14 november 2019 , door Hanjo

Aan een camping worden dezelfde veiligheids- en brandbestrijdingseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk. Deze verplichtingen worden opgelegd bij de bouw en tijdens de exploitatie.

Het vorige artikel in deze rubriek: Minimale sanitaire eisen
Beoordeling:
Bezoeken: 143
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Preventieve en beschermende maatregelen

Bouwers, eigenaars en exploitanten van een openbare instelling (ERP) moeten bij de bouw en tijdens de exploitatie de preventieve en beschermende maatregelen ter waarborging van de veiligheid van personen in acht nemen.

Deze maatregelen, die in verhouding moeten staan tot de risico’s, worden met name vastgesteld op basis van de aard van de activiteit, de omvang en het aantal personen dat tot de inrichting kan worden toegelaten.

De bij het decreet van 25 juni 1980 goedgekeurde veiligheidsvoorschriften bevatten een gedetailleerde beschrijving van de regels die van toepassing zijn op alle ERP’s en die welke van toepassing zijn op elk type inrichting.

Het ontwerp van gebouwen

Gebouwen en lokalen moeten zo zijn gebouwd dat alle inzittenden snel en in goede staat kunnen worden geëvacueerd, Zij moeten een of meer gevels langs de wegen of open ruimten hebben die het mogelijk maken dat het publiek kan worden geëvacueerd en dat nood- en brandbestrijdingsmaterieel kan worden gebruikt en in bedrijf kan worden gesteld.
De materialen en onderdelen van de bouw, zowel voor gebouwen als voor de binneninrichting, moeten, wat hun gedrag in geval van brand betreft, beschikken over op de risico’s afgestemde reactie- en weerstandskwaliteiten. Hun kwaliteit moet zijn getest en geverifieerd met betrekking tot het beoogde gebruik en de aannemers, eigenaars, installateurs en exploitanten moeten zich ervan vergewissen dat dergelijke tests en verificaties hebben plaatsgevonden.
De inrichting van de ruimten, de verdeling van de verschillende ruimten en de eventuele isolatie moeten, rekening houdend met de risico’s, een toereikende bescherming waarborgen, zowel voor de personen die de inrichting bezoeken als voor de personen die de aangrenzende ruimten bewonen.
De verlichting van de inrichting moet zo nodig elektrisch zijn en er moet in alle gevallen in noodverlichting worden voorzien.
De opslag, de distributie en het gebruik van explosieve of giftige producten, alle bijzonder ontvlambare vloeistoffen en alle bijzonder ontvlambare vloeistoffen en ontvlambare vloeistoffen die onderworpen zijn aan een vergunnings- of registratieplicht overeenkomstig de voorschriften betreffende geclassificeerde installaties voor de bescherming van het milieu (artikelen L512-1 en L512-7 van de Code de l’environnement) zijn verboden in ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek, tenzij anders bepaald in de veiligheidsvoorschriften.
Liften en goederenliften, elektriciteits-, gas-, verwarmings- en ventilatie-installaties, alsmede technische uitrusting die specifiek is voor bepaalde soorten inrichtingen, moeten veilig en naar behoren functioneren.
De uitgangen, de eventuele beveiligde wachtruimten en de interne ruimten die daarheen leiden, moeten zo zijn ingericht en verdeeld dat zij het mogelijk maken dat mensen snel en veilig van tevoren kunnen worden geëvacueerd of beschut. Hun aantal en breedte moet in verhouding staan tot het aantal mensen dat ze zal gebruiken.
Elke vestiging moet ten minste 2 uitgangen hebben.
De inrichting moet zijn uitgerust met alarm- en waarschuwingssystemen en met een bewakingsdienst en brandbestrijdingsdiensten die aangepast zijn aan de risico’s (artikelen R123-2 tot en met R123-11 van de code de l’urbanisme).

Een veiligheidsregister

In dit register, dat in elke vestiging verplicht is, moet de identiteit van de onderneming en de verschillende gegevens met betrekking tot de veiligheid van de onderneming worden vermeld, en met name:

 • de verschillende instructies die in geval van brand worden opgesteld, met inbegrip van evacuatie-instructies die rekening houden met de verschillende soorten handicaps;
 • de data van de verschillende controles en verificaties en de opmerkingen die daaruit zijn voortgevloeid;
 • de data van de ontwikkelings- en aanpassingswerkzaamheden, de aard ervan, de naam van de aannemer(s) en, indien van toepassing, de architect of technicus die belast is met het toezicht op de werkzaamheden.

Het register moet ter beschikking van de overheid worden gehouden en zal in geval van een ramp door deskundigen worden gebruikt om het veiligheidsniveau van de inrichting te controleren (artikel R123-51 van de code de l’urbanisme).

Controles en sancties

De naleving van de veiligheidsnormen wordt gecontroleerd bij de verschillende vergunningsaanvragen met betrekking tot de ERP: aanvraag van bouwvergunningen, ontwikkelingswerkzaamheden, aanvraag van een vergunning om de vestiging te openen.

In het geval dat ERP’s niet voldoen aan de veiligheidseisen, loopt de eigenaar (of bouwer of exploitant) risico op:

 • een tijdelijke of permanente administratieve sluiting in opdracht van de burgemeester of de prefect (na raadpleging van de departementale raadgevende commissie voor veiligheid en toegankelijkheid);
 • strafrechtelijke sancties (boetes tot € 45.000 en gevangenisstraf).

Specifieke eisen rond het zwembad

De DDE is het verantwoordelijke overheidsagentschap voor veiligheid rond het zwembad en andere kwesties rond de bouwveiligheid. De website sécurité-Piscine.com biedt duidelijke informatie over de normen aan. Je kunt er documentatie per post in het Engels en het Frans aanvragen. Ook kun je bij de Fédération des Professionnels de la Piscine om gedetailleerd advies over veiligheid, bouw en gebruik vragen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 88

Trefwoorden
Regelgeving Toerisme Werk/inkomen
 
Dit artikel staat in rubriek:
 • Camping

  Wat informatie over het opzetten of overnemen van een (mini)camping. Daarbij krijg je te maken met allerlei wetgeving verdeeld over diverse wetboeken, waaronder:
  - de Code Civil;
  - de Code Pénale;
  - de code du tourisme;
  - de code de l’urbanisme.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention