allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenWonen en overheidEen deel van je woning beroepsmatig gebruiken
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een deel van je woning beroepsmatig gebruiken

maandag 18 november 2019 , door Hanjo

Wil je een woonruimte veranderen in een bedrijfsruimte? Dat kan, maar er zijn echter administratieve formaliteiten nodig, met name met betrekking tot wijzigingen in het gebruik of de bestemming. In dit artikel lees je het verschil tussen beide uit, evenals de formaliteiten die moeten worden vervuld om jouw woning te gebruiken voor professionele activiteiten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een camera bij je huis plaatsen
Beoordeling:
Bezoeken: 230
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het is mogelijk om een woonhuis om te bouwen tot een bedrijfspand. In de meeste gevallen zul je echter twee aanvragen moeten doen, volgens twee onafhankelijke benaderingen:

 • een vergunning voor wijziging van het gebruik, die onderworpen is aan de bouw- en huisvestingsvoorschriften;
 • een vergunning voor een verandering van bestemming, die onderworpen is aan stedenbouwkundige regels.
 
Vóór een aanvraag voor een verandering van bestemming en een verandering van gebruik is het noodzakelijk om de toestemming van de mede-eigenaar of (bij huur) de toestemming van de verhuurder te vragen.

Toestemming voor verandering van gebruik

Het gebruik (usage) van een gebouw of woning betreft het juridische profiel en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Het begrip usage wordt gedefinieerd en geregeld door de Code de la construction et de l’habitation (CCH).

Het toezicht op het gebruik van woningen binnen een gemeente maakt het mogelijk om de verdeling en de balans tussen het aantal wooneenheden en de overige gebruiksmogelijkheden van gebouwen (bijvoorbeeld in relatie tot kantoorgebouwen) te beheersen.

In welke gevallen is toestemming voor wijziging van het gebruik verplicht?

De verandering van gebruik heeft alleen betrekking op gevallen waarin een woonruimte wordt omgebouwd tot een andere bestemming, wat het geval is wanneer je jouw woonruimte wilt gebruiken als een bedrijfspand. Toestemming voor wijziging van het gebruik is echter alleen verplicht in de volgende situaties:

 • als jouw verbouwingsproject dus betrekking heeft op een woonruimte: alle categorieën woningen en hun bijgebouwen, zelfs residentiële woningen, conciërgewoningen, serviceruimtes, bedrijfswoningen, woningen die deel uitmaken van een commerciële huurovereenkomst of gemeubileerde ruimten;
 • en als de woningen zich bevinden in gemeenten met meer dan 200.000 inwoners of in de departementen Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93) en Val-de-Marne (94), behalve in de vrije stedelijke zones (ZFU).

Maar...

Je bent niet verplicht om een vergunning voor de wijziging van het gebruik aan te vragen:

 • wanneer de beroepsactiviteit, zelfs een commerciële, wordt uitgeoefend door de bewoner die zijn hoofdverblijfplaats in de lokalen heeft en wanneer deze activiteit niet gepaard gaat met de ontvangst van klanten of de ontvangst van goederen;
 • indien de wijziging van het gebruik betrekking heeft op de transformatie van commerciële ruimten (winkel, kantoor, enz.) tot woonruimte.

Waar moet je toestemming vragen?

De toestemming moet worden aangevraagd bij het gemeentehuis van de gemeente waar de accommodatie zich bevindt.

In het algemeen biedt elke gemeente een aanvraagformulier voor een vergunning aan dat moet worden ingevuld en vergezeld gaat van de nodige bewijsstukken.

De wijziging van het gebruik wordt slechts tijdelijk (voor de duur van het beroep) en persoonlijk (aan de aanvrager) toegekend. In de meeste gevallen wordt het gebruik van dat bedrijf automatisch teruggebracht naar dat van een woning wanneer de begunstigde het bedrijf verlaat.

Toestemming voor de wijziging van bestemming

De bestemming (destination) van een ruimte of gebouw betreft de ruimte zelf, in fysieke/technische zin. In tegenstelling tot een verandering in het gebruik, die wordt geregeld door de Code de la construction et de l’habitation (CCH), worden de bestemming en de verandering van bestemming geregeld door een stedenbouwkundige vergunning en dus door de code de l’urbanisme.

Het wijzigen van de bestemming van een gebouw is het veranderen van het type gebouw, bijvoorbeeld een woning die wordt omgevormd tot een garage.

In welke gevallen moet een verzoek om toestemming worden aangevraag voor het wijzigen van de bestemming?

Of er voor de wijziging werkzaamheden moeten worden gedaan is bepalend voor het soort vergunningsaanvraag dat moet worden ingediend:

 • ofwel wordt de wijziging zonder werk of met kleine binnenwerkzaamheden uitgevoerd: alleen een déclaration préalable is vereist;
 • ofwel gaat de wijziging gepaard met werken die meer dan 20 m² vloeroppervlakte creëren (of 40 m² voor een project in een U-zone van een PLU) of met de aanpassing van de draagconstructies of de gevel van het gebouw: in deze gevallen is een permis de construire vereist.

Let op

In de regio Île-de-France bepaalt de stedenbouwkundige code dat in geval van bestemmingswijziging met het oog op het creëren van werkplekken, de verplichting tot het verkrijgen van administratieve goedkeuring geldt. Goedkeuring moet worden aangevraagd als het project een oppervlakte beslaat van meer dan 1.000 m², een drempel die veel van de verbouwingen van woningen voor professionele doeleinden effectief vrijstelt.

Aan wie moet je toestemming vragen om de bestemming te veranderen?

Het verzoek om toestemming om de bestemming te wijzigen moet worden aangevraagd bij het gemeentehuis van de gemeente waartoe het gebouw behoort.

In tegenstelling tot de bestemmingswijziging, die op persoonlijke en voorlopige basis wordt toegekend, heeft de bestemmingswijziging betrekking op het pand zelf en is zij dus definitief wat de stedenbouwkundige regels betreft.

Opgemerkt dient te worden dat de aanvraag van de bouwvergunning of de voorafgaande melding wordt beschouwd als een aanvraag voor een vergunning die nodig is voor een verandering van gebruik.

De code de l’urbanisme definieert 5 categorieën van mogelijke bestemmingen (die kunnen worden onderverdeeld in 20 onderbestemmingen):
 • land- en bosbouwactiviteiten (exploitation agricole et forestière);
 • verblijfplaats (habitation);
 • handels- en dienstenactiviteiten (commerce et activités de service);
 • voorzieningen van collectief belang en openbare diensten (équipements d’intérêt collectif et services publics);
 • andere activiteiten in de secundaire en tertiaire sectoren (autres activités des secteurs secondaires et tertiaires).

Vergeet niet om wijzigingen te melden aan de belastingdienst

Wijzigingen in het gebruik van gebouwen en het gebruik van de gebouwen voor professioneel of commercieel gebruik moeten worden aangegeven bij de belastingdienst om de kadastrale huurwaarde van de gebouwen, die de basis vormt voor de berekening van de onroerende voorheffing, bij te werken.

De eigenaar moet de IL-verklaring nr. 6704 binnen 3 maanden (90 dagen) na de wijziging van het gebruik naar het kadaster sturen dat verantwoordelijk is voor de gebouwen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Esris

  Status van erfdienstbaarheden met een "risico" en bodeminformatie.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention