allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsJustitieEen aanklacht tegen "X" indienen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een aanklacht tegen "X" indienen

maandag 18 november 2019 , door Hanjo

Ben je het slachtoffer geweest van een misdrijf? Om de vermeende dader te kunnen veroordelen, moet je een aanklacht indienen. Wanneer je zijn of haar identiteit niet kent, kun je een aanklacht tegen X indienen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Een aanklacht indienen (en weer intrekken)
Beoordeling:
Bezoeken: 109
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

"Porter plainte contre X" heet dat in juridische termen. Je doet dat wanneer je niet (precies) weet wie de vermeende dader van het misdrijf is. In geval van twijfel is het beter om een aanklacht in te dienen tegen X dan een onschuldige persoon te beschuldigen die zich dan tegen jou kan keren wegens smaad.

Hoe je een aanklacht indient, lees je in een apart artikel, wat we voor de volledigheid ook hieronder weergeven.

Om een aanklacht in te dienen, moet je de belangrijkste partij (principal intéressé) zijn bij de overtreding. Dit kan diefstal, mishandeling, fraude, enz. omvatten. Houd er echter rekening mee dat de termijnen voor het indienen van een klacht variëren afhankelijk van de overtreding.

Termijnen voor het indienen van een aanklacht
Soort overtreding Voorbeelden Termijn
Contravention (Overtreding) Smaad, niet-openbare belediging, dreiging met geweld, enz. 1 jaar
Délit (delict) Diefstal, vandalisme, materiële schade, geweld, seksueel misbruik, fraude, enz. 3 jaar
Crime (Misdaad) Verkrachting, marteling, ontvoering, enz. 10 jaar

Goed om te weten:

Voor bepaalde misdrijven of misdrijven tegen een minderjarige worden de termijnen verlengd. Zo werd bij wet nr. 2018-703 van 3 augustus 2018 de verjaringstermijn voor seksuele misdrijven tegen minderjarigen verlengd. Het steeg van 20 tot 30 jaar na de leeftijd van meerderjarigheid van het slachtoffer.

Hoe kun je een aanklacht indienen?

Je kunt een aanklacht indienen door naar een bureau van politie of gendarmerie te gaan.

Online je aanklacht voorbereiden

Het is mogelijk om online een aanklacht voor te bereiden om tijd te besparen tijdens jouw bezoek aan het bureau van politie of gendarmerie:
Naar de site

Wanneer een minderjarige een aanklacht indient, moet hij of zij vergezeld worden door een ouder of voogd.

De ontvangst van een aanklacht kan niet geweigerd worden door de politie of de gendarmerie.

Het is ook mogelijk om per brief een aanklacht in te dienen bij de procureur de la République. Om dit te doen, moet je een brief sturen naar de regionale rechtbank, het tribunal juridiciair, van de plaats van de overtreding.

Wat gebeurt daarna?

Na de indiening wordt de aanklacht doorgestuurd naar de procureur de la République, die beslist over de te nemen maatregelen.
Er wordt een onderzoeksfase ingesteld, waarin:

 • de zaak zonder verdere actie wordt gesloten indien men van oordeel is dat een gerechtelijke behandeling niet noodzakelijk is;
 • een gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld en om de benoeming van een onderzoeksrechter wordt verzocht wanneer de zaak verder moet worden onderzocht;
 • alternatieve maatregelen worden voorgesteld voor de vervolging, zoals de betaling van een geldbedrag of een eenvoudige wettelijke aanmaning.

Wanneer de procureur de la République besluit een gerechtelijk onderzoek in te stellen, kun je een civiele procedure starten om vergoeding van de geleden schade te verkrijgen. Dit kan op elk moment van het onderzoek gebeuren, zelfs op de dag van de hoorzitting.

Het is mogelijk om een aanklacht in te dienen met een civiele procedure wanneer de officier van justitie de aanklacht al heeft afgewezen of wanneer deze drie maanden onbeantwoord is gebleven.

De aanklacht weer intrekken

Het indienen van een aanklacht is geen onomkeerbaar proces. Het is heel goed denkbaar om een ingediende aanklacht weer in te trekken. Dit laatste kan te allen tijde gebeuren.

Anderzijds leidt de intrekking van een klacht niet de facto tot het einde van de vervolging van de betrokken persoon.

Om een aanklacht in te trekken, moet je persoonlijk naar een bureau van politie of gendarmerie gaan of een schriftelijk verzoek richten aan het parket.

In de praktijk is de bevoegde magistraat de procureur de la République van het tribunal de grande instance van de plaats waar het misdrijf waarop de klacht betrekking heeft, is gepleegd.

De intrekking van een klacht gebeurt in de vorm van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Om het verzoek te kunnen honoreren, moeten de feitelijke en juridische redenen om een klacht in te trekken zo goed mogelijk worden onderbouwd.

Het is raadzaam deze brief vergezeld te laten gaan van een kopie van het proces-verbaal dat bij de indiening van de klacht wordt ontvangen.

Een model van zo’n brief vind je op onze website.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Fichier-S

  Het dossier van gezochte personen in Frankrijk.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention