allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingHet Franse strafrecht
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Het Franse strafrecht

woensdag 27 november 2019 , door Hanjo

Het Franse strafrecht is een van de takken van het rechtsstelsel van de Franse Republiek. Het strafrechtelijk gebied wordt gedefinieerd als een gemengde tak van het Franse recht, tussen publiek en privaatrecht, voor zover het privaatrechtelijk gedrag namens de samenleving als geheel bestraft.

Het vorige artikel in deze rubriek: Geen blokkades meer voor het homohuwelijk
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 1.788
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De functie van het strafrecht (droit pénal) is het kwalificeren, classificeren, voorkomen en bestraffen van strafbare feiten die door een natuurlijke of rechtspersoon worden gepleegd. In die zin is het, in tegenstelling tot het burgerlijk recht, een repressieve wet die tot doel heeft te bemiddelen in geschillen tussen individuen.

Deze strafbare feiten zijn onderverdeeld in drie categorieën, afhankelijk van de ernst ervan: overtredingen, delicten en misdrijven. De laatste twee categorieën worden door de wetgever zelf bepaald, terwijl overtredingen onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht vallen.

 • Contravention, délit, crime
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Wettelijke taal

  Hoe maakt Frankrijk het onderscheid tussen deze drie soorten wetsovertredingen?

Deze drieledige indeling is terug te vinden in de rechtbanken die belast zijn met de handhaving van het strafrecht:

 • de politierechtbank (tribunal de police) voor overtredingen,
 • het correctioneel tribunaal (tribunal correctionnel) voor delicten
 • de cour d’assises, de strafrechtbank voor misdrijven.
Indien dezelfde beklaagde voor verschillende strafbare feiten wordt berecht, is de voor het ernstigste strafbare feit bevoegde rechter ook bevoegd om de andere strafbare feiten te berechten.
De bevoegdheid van de Franse rechtbanken is echter beperkt tot bepaalde strafbare feiten: dit is de kwestie van de territoriale toepassing van het Franse strafrecht.

Het strafrecht is gekoppeld aan de regels van het strafprocesrecht (procédure pénale), waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaronder onderzoeken (’enquête de police en instruction) en vonnissen (jugement) worden uitgevoerd.

Net als in andere liberale democratieën wordt het Franse strafrecht gekenmerkt door het belang van drie belangrijke leidende beginselen: wettigheid (légalité of textualité), schuld (culpabilité) en persoonlijkheid (personnalité). Het werd en wordt nog steeds beïnvloed door verschillende filosofische, morele of wetenschappelijke doctrines die het door de eeuwen heen zijn huidige vorm hebben gegeven. Ten slotte zijn de bronnen hoofdzakelijk nationale bronnen, die vooral door de wet worden bepaald, maar zij worden steeds meer beïnvloed door de jurisprudentie van de Europese gerechtshoven. Het strafrecht werd voor het eerst gecodificeerd tijdens de revolutie. Tijdens het Keizerrijk liet Napoleon in 1810 het wetboek van strafrecht opstellen, dat in maart 1994 werd vervangen door het huidige wetboek.

De procureur de la République en zijn plaatsvervangers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het openbaar ministerie en de strafrechtelijke vervolging, in samenwerking met de politiediensten. Om het misdrijf te kwalificeren, moet de rechter een wettelijke voorwaarde, een materieel en een moreel element hebben. Hij kan het alleen aan zijn dader toeschrijven als hij niet lijdt aan onderscheidingsstoornissen, zijn vrije wil heeft en heeft ingestemd met het plegen van het misdrijf (als dader of medeplichtige).
Indien het strafbare feit aan een overtreder wordt toegeschreven, kan deze worden onderworpen aan een strafrechtelijke sanctie, die naar gelang van de omstandigheden kan worden verhoogd of verlaagd.
De gerechtelijke autoriteit spreekt een vonnis uit op basis van de ernst van de feiten: opsluiting (réclusion of détention), boete (amende), voorwaardelijke proeftijd (sursis avec mise à l’épreuve), taakstraf (travail d’intérêt général), dagboete (jour-amende)[1], enz.

De veroordeelde kan tegen de rechterlijke beslissing in beroep gaan bij het Hof van Beroep (Cour d’appel) en uiteindelijk bij het Hof van Cassatie (Cour de cassation).

 • Woordenlijst strafrecht
  Een artikel in onze rubriek > Justitie, wetten en regels > Justitie

  Enkele termen in het Franse strafrecht en hun uitleg.

Voetnoten:

[1de opsluiting wordt omgezet in een boete per dag hechtenis

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention