allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsStrafmaatregelenDe doodstraf in Frankrijk
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

De doodstraf in Frankrijk

maandag 18 november 2019 , door Hanjo

Frankrijk is het laatste land in West-Europa en in de Europese Gemeenschap dat een executie heeft uitgevoerd.

Beoordeling:
Bezoeken: 848
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Hamida Djandoubi was de laatste persoon die in Frankrijk de doodstraf heeft ondergaan. Op 10 september 1977 ging hij in de Baumettes-gevangenis in Marseille onder de guillotine.

Geschiedenis

In de Gallische periode werden sommige veroordeelden naar de plaats van marteling gebracht, de rand van een klif waar ze vanaf werden geduwd.

Caesar meldt dat misdadigers werden geëxecuteerd tijdens grote propitiatorische feesten waarbij ze werden opgesloten in grote stromodellen en in brand werden gestoken.

Onder het laat-Romeinse Rijk gebruikten de Romeinen de kruisiging voor dieven en landlopers; ze moesten het soms opnemen tegen gladiatoren, zelfs wilde dieren, of hun hoofd werd afgehakt.

Vóór 1791 waren er in Frankrijk, afhankelijk van de tijd, een groot aantal procedures die moesten worden gevolgd voordat de doodstraf werd opgelegd, afhankelijk van het misdrijf en de toestand van de veroordeelde persoon.

Het strafrecht van het Ancien Régime omvatte onder meer straffen om de overtreder te laten lijden en straffen om hem te vernederen. De straffen waren niet uitsluitend bedoeld om de dader te straffen, maar om indruk te maken op het volk, om het publiek te weerhouden misdaden te plegen.

Gevangenisstraf werd uitsluitend gebruikt in afwachting van een proces, of als alternatieve straf in geval van gratie. In het bijzonder voor vrouwen die nooit een gevangenisstraf hebben moeten uitzitten, en minder vaak werden geëxecuteerd in het geval van de doodstraf. Personen met dementie en zwangere vrouwen konden niet worden geëxecuteerd. Er werd vaak gratie verleend omdat iedereen die iemand had omgebracht ter dood werd veroordeeld. De gratieprocedure werd vervolgens toegepast wanneer bleek dat de daad onvrijwillig werd gepleegd.

De doodstraf kon gepaard gaan met schandalige straffen, met name de blootstelling van de stoffelijke resten aan de galg. De galg bevond zich altijd op een hoogte, goed in het zicht van de hoofdweg.

Het vonnis moest binnen 48 uur nadat een gratieverzoek werd geweigerd worden uitgevoerd en op de martelplaats die het dichtst bij de plaats waar het misdrijf lag, meestal op het hoofdplein van de stad op een platform dat werd opgericht. In Parijs waren dat de Place de Grève en de Place de l’Estrapade. Het stoffelijk overschot werd vervolgens ten toon gesteld.

 • Opknoping (pendaison) was de gebruikelijke straf.
 • Onthoofden (décapitation) met een zwaard (of bijl) was een voorrecht dat aan de adel was verbonden. Maar soms werd een crimineel van adellijke bloede of een prelaat veroordeeld tot vernedering door het afnemen van zijn adellijke of kerkelijke orders en vervolgens geëxecuteerd door ophanging. Dit was altijd het geval voor ministers en officieren van justitie die zich schuldig maakten aan verduistering van overheidsgelden.
 • De brandstapel (bûcher) voor wederafvalligen en brandstichters.
 • Het wiel (roue) voor overvallers en moordenaars die onder verzwarende omstandigheden werden veroordeeld. De ledematen van de veroordeelde persoon werden gebroken en vervolgens werd hij gewurgd (de tijd voor de wurging werd bepaald aan de hand van de ernst van de misdaad: na een paar slagen voor een gewapende overval, na enkele uren voor een moord. Voor de minder ernstige misdaden werd de man gewurgd voordat hij werd verpletterd.
 • Kokende olie (huile bouillante) was voor vervalsers;
 • Vierendeling (écartèlement) met daaropvolgende blootstelling van de overblijfselen aan de vier poorten van de stad was voor hoogverraad.
 • Het gebroken hoofd (tête cassée) was een militaire straf, maar werd ook toegepast op burgers die bij een uitbraak van de pest blokkades oplegden.

Het gebruik van de guillotine

Het eerste officiële debat over de doodstraf in Frankrijk vond plaats op 30 mei 1791, met de invoering van een wetsvoorstel tot afschaffing ervan. Op 6 oktober 1791 werd echter een wet aangenomen die de afschaffing van de doodstraf tegenhield. Deze wet veralgemeende ook de wijze van executie. Het voorrecht van onthoofding dat was voorbehouden aan de adel wordt gedemocratiseerd. Volgens artikel 3 van het Wetboek van Strafrecht van 1791 is te lezen: "Tout condamné (à mort) aura la tête tranchée". Deze zin blijft in artikel 12 van het Franse Wetboek van Strafrecht staan tot de afschaffing ervan in 1981.

Het gebruik van de guillotine werd vervolgens veralgemeend voor het doden van burgers. Alleen soldaten worden neergeschoten door een vuurpeloton voor misdaden die zij in de uitoefening van hun functie hebben begaan (zoals desertie of muiterij).

De Guillotine

De valbijl werd tijdens de Franse Revolutie in gebruik genomen. Het was een vinding van Dr. Joseph Ignace Guillotin, die in 1789 de grondwetgevende vergadering voorstelde dat "iedereen die ter dood veroordeeld is, zijn hoofd afgehakt moet worden". Door door middel van de valbijl zouden mensen op bijzonder snelle en (zo werd verondersteld) pijnloze manier worden onthoofd.

Op 26 oktober 1795 schafte de Nationale Conventie de doodstraf af, maar pas vanaf de dag van de publicatie van de algemene vrede. Met de komst van Napoleon Bonaparte werd de doodstraf, die in feite niet was afgeschaft, op 12 februari 1810 opnieuw ingevoerd in het Franse keizerlijk wetboek van strafrecht, dat 39 gevallen van toepassing voorzag, waaronder: moord, terroristische aanslag, brandstichting, verraad, desertie, enz.

Pas na de revolutie van februari 1848 werd de afschaffing van de doodstraf gelegaliseerd, op hetzelfde moment als de afschaffing van de slavernij. Maar deze wetgeving was van korte duur: de nieuwe Nationale Vergadering herstelde de doodstraf, behalve in politieke aangelegenheden.

Een decreet in 1870 hervormde het gebruik van de guillotine door het verwijderen van het schavot waarop het werd geplaatst.

In 1939 wordt een wetsdecreet uitgevaardigd tot afschaffing van de openbare executies. Deze moeten plaatsvinden binnen de gevangenismuren, weg van de menigte.

In 1950 werd, na een sterke toename van gewapende overvallen, deze misdaad strafbaar gesteld met de doodstraf. De bepaling bleef tot februari 1981 van kracht, zonder dat ze ooit werd uitgevoerd.

Onder de Vijfde Republiek (1958-1981) werden in drieëntwintig jaar tijd negentien gewone criminelen geguillotineerd. Dit cijfer omvat niet de executies door militaire rechtbanken; op Frans grondgebied veroordeelden deze vijfentwintig Franse leden van het FNL] tot de guillotine wegens criminele activiteiten.

Op 11 maart 1963 werd de laatste ter dood veroordeelde militair neergeschoten.

Volgens de statistieken werd de doodstraf van 1968 tot 1978 gemiddeld 15 keer per jaar geëist en drie of vier keer per jaar opgelegd, maar slechts één keer per twee jaar uitgevoerd. De ter dood veroordeelde had vijf dagen de tijd om in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof.

Volgens de wet kon de uitvoering van de doodstraf alleen plaatsvinden "wanneer gratie werd geweigerd". Zelfs wanneer de veroordeelde geen gratieverzoek heeft ingediend, zou de Franse president de zaak onderzoeken en uiterlijk zes maanden na de verwerping van het beroep in cassatie een beslissing nemen.

De executie vond zelden plaats meer dan twee dagen nadat de president had besloten het gerechtelijk apparaat zijn gang te laten gaan. De executie kon niet plaatsvinden op een zondag, op 14 juli of op een religieuze feestdag. Het gevangenispersoneel mocht geen van hun gewoonten zodanig veranderen dat de veroordeelde aanwijzing heeft dat hij zal worden geëxecuteerd. De veroordeelde werd op de hoogte gebracht van de afwijzing van zijn gratieverzoek op de ochtend van zijn executie (dit gebeurt altijd voor zonsopgang). De veroordeelde werd naar een kamer naast de binnenplaats gebracht waar de guillotine zich bevond, en werd aangeboden:

 • om een laatste brief aan zijn familie en vrienden te schrijven;
 • om een verklaring af te leggen;
 • om te spreken met een predikant;
 • om een sigaret te roken en sterke alcohol te drinken.

Vervolgens werd de veroordeelde in de gevangenis naar de guillotine gebracht, die tot het laatste moment verborgen bleef. Vervolgens werd de veroordeelde in enkele seconden op de machine geplaatst en onthoofd.

Het lichaam van de geëxecuteerde werd vervolgens teruggegeven aan de familie, indien zij daarom verzochten, voor een begrafenis met de grootst mogelijke discretie. Anders verzorgde de overheid de begrafenis.

Elke executie, zelfs elke eis, heeft het debat over de doodstraf doen oplaaien. In 1969 was de meerderheid van de Fransen tegen de doodstraf, maar de trend werd omgebogen met de toename van de criminaliteit. Het bracht Georges Pompidou ertoe geen gratie te verlenen aan een medeplichtige aan moord. Van de 39% in 1969 steeg het aantal Fransen dat vóór de doodstraf was tot 56% in 1975.

Na de executie van Hamida Djandoubi in september 1977 werden vijftien mensen ter dood veroordeeld, drie in de herfst van 1977, vervolgens één in 1979 tegen elf in de jaren 1980 en 1981.

Mitterrand executeert de guillotine
Mitterrand executeert de guillotine

Voorstellen tot afschaffing van de doodstraf

 • Op 16 maart 1981 verklaarde François Mitterrand midden in de campagne voor de presidentsverkiezingen duidelijk dat hij tegen de doodstraf was. Hij werd op 10 mei tot president van de republiek gekozen.
 • Op 25 mei 1981 heeft François Mitterrand voor het laatst aan iemand gratie verleend;
 • Op 26 augustus 1981 keurde de Franse ministerraad het wetsontwerp tot afschaffing van de doodstraf goed;
 • Op 17 september 1981 werd het wetsvoorstel ingediend bij de Assemblée nationale;
 • Het werd op 18 september 1981 in stemming gebracht met 363 stemmen voor en 117 tegen;
 • Op 30 september 1981 werden verschillende amendementen van de Senaat verworpen. De wet werd officieel aangenomen door de senatoren met 161 stemmen tegen 126;
 • Op 9 oktober 1981 werd de wet afgekondigd.
 • Van 1984 tot 1995 werden 27 wetsontwerpen tot herstel van de doodstraf in het parlement ingediend.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention