allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsJustitieWoordenlijst strafrecht
 

Woordenlijst strafrecht

vrijdag 6 december 2019 , door Hanjo

De belangrijkste termen die met het Franse strafrecht te maken hebben en hun uitleg.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wat is "déposer une main courante"
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 257
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Franse term Vertaling en/of omschrijving
Droit de l’exécution des peines recht op de tenuitvoerlegging van vonnissen
Administration pénitentiaire gevangenisdienst
Pénologie onderdeel van het algemene strafrecht waarin de regels voor strafrechtelijke sancties zijn opgenomen
Infractions: strafbare feiten
Contravention overtreding
Délit delict
Crime misdaad
Qualification pénale: strafrechtelijke kwalificatie
Préalable légal juridische voorwaarde
Élément matériel materieel onderdeel
Élément moral moreel element
Circonstances aggravantes: verzwarende omstandigheden:
Récidive recidive, herhaling van de misdaad
Préméditation opzet, voorbedachte rade
Vulnérabilité de la victime kwetsbaarheid van het slachtoffer

Procédure pénale - strafrechtelijk procedure

Franse term Vertaling en/of omschrijving
Principes directeurs : leidende beginselen:
Présomption d’innocence vermoeden van onschuld
Bénéfice du doute voordeel van de twijfel
Preuve bewijs
Légalité rechtmatigheid
Contradictoire tegenstrijdigheid
Actions : vorderingen:
Action civile civiele vordering
Action publique openbare vordering
Prescription de l’action publique verjaringstermijn van een openbare vordering
Étapes stappen:
Plainte aanklacht
Garde à vue bewaring door de politie
Enquête onderzoek
Instruction onderzoek
Mise en examen tenlastelegging
Mandats bevelen (tot voorgeleiding of inhechtenisneming)
Perquisition opsporing
Contrôle judiciaire rechtelijke toetsing
Détention provisoire voorlopige hechtenis

Justice pénale - strafrecht

Franse term Vertaling en/of omschrijving
Ministère public openbaar ministerie
Juge d’instruction onderzoeksrechter
Juge de proximité plaatselijke rechter
Tribunaal de police politierechtbank
Tribunal correctionnel correctionele rechtbank
Assises strafrechtbank met jury
Juge des libertés et de la détention rechter van vrijheden en detentie
Juge de l’application des peines strafrechter
Ordonnance pénale strafbeschikking
Sanction pénale strafrechtelijke sanctie:
Peine principale hoofdsanctie
Peine complémentaire aanvullende sanctie
Peine plancher bodemsanctie
Sursis opschorting
Remise de peine kwijtschelding van de straf
Relaxe verlichting, vermindering
Peines straffen:
Amende boete
Jour-amende dagboete
Contrainte pénale strafrechtelijke dwang
Travail d’intérêt général (TIG) werkstraf
Stage de citoyenneté burgerschapsstage
Interdiction des droits civiques, civils et de famille ontnemen van burger- en gezinsrechten
Bracelet électronique elektronische enkelband
Sursis opschorting
Emprisonnement gevangenisstraf
Réclusion (levenslange) opsluiting

 • Het Franse strafrecht
  Een artikel in onze rubriek > Justitie, wetten en regels > Wetgeving

  Het Franse strafrecht is een van de takken van het rechtsstelsel van de Franse Republiek.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention