allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenInkomstenbelastingBronheffingHoe wordt het percentage van de bronheffing bepaald?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hoe wordt het percentage van de bronheffing bepaald?

dinsdag 17 december 2019 , door Hanjo

Het tarief van de roerende voorheffing wordt door de fiscus berekend op basis van de laatste belastingaangifte. Het tarief wordt daardoor één keer per jaar (in september) geactualiseerd op basis van de aangifte in het voorjaar.

Beoordeling:
Bezoeken: 189
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Omdat het tarief gebaseerd is op jouw aangifte voor de inkomstenbelasting die je in het voorjaar deed over de inkomsten van het afgelopen jaar, kan het percentage niet meer actueel zijn door een verandering in het inkomen of een veranderde gezinssituatie. Daarom is het belangrijk eventule wijzigingen aan te geven op jouw privéruimte op de website van de Franse belastingdienst. In zo’n geval vervangt dit nieuw berekende tarief het oude en wordt belasting geheven die gebaseerd is op informatie die meer in overeenstemming is met de huidige situatie.

 • Hoe je jouw gegevens beheert
  Een artikel in onze rubriek > Belastingen > Franse belastingen > Inkomstenbelasting > Bronheffing > Beheer van jouw gegevens

  Op de website van de Franse belastingdienst kan je zelf jouw nieuwe heffing simuleren, gebaseerd op mogelijke wijzigingen in je gezinssituatie of aanzienlijke inkomensverschillen.

Het door de fiscus berekende tarief is een aangepast tarief dat rekening houdt met alle elementen die betrekking hebben op de inkomsten en uitgaven en de gezinssituatie. Op die manier is het mogelijk om een zo eerlijk mogelijk model te hebben dat in verhouding staat tot jouw situatie en latere verrekening (bij- of terugbetaling) te vermijden. Het persoonlijke tarief dat standaard wordt toegepast is dat van jouw fiscale huishouden (gebruikelijk in het geval van een gehuwd of samenwonend stel).

Om rekening te houden met de inkomensverschillen binnen een koppel kun je er voor kiezen voor een geïndividualiseerd belastingtarief op basis van de respectievelijke inkomsten in plaats van één gemeenschappelijk tarief voor beide partners. Deze geïndividualiseerde tarieven worden ook automatisch berekend door de belastingdienst. Zij maken het mogelijk om in totaal hetzelfde bedrag aan belasting te heffen als bij het geïndividualiseerde tarief van het fiscale huishouden, maar in een andere verdeling.

De formule voor de berekening van het tarief van de roerende voorheffing

Het tarief van de roerende voorheffing komt overeen met een gemiddeld belastingtarief exclusief belastingvoordelen. Het wordt verkregen door het bedrag van de inkomstenbelasting (vóór de belastingvoordelen) te delen door het bedrag van de inkomsten. Hoe dat werkt laten we zien aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld 1 - zelfde tarief voor beide partners

Een fiscaal huishouden bestaande uit een echtpaar en 2 ten laste komende kinderen (3 parts in het quotient familial). De gerapporteerde inkomsten zijn als volgt:

 • € 35.556 aan salarissen voor declarant 1;
 • € 45.000 aan salarissen voor declarant 2.

Op basis van deze gegevens werd een totale inkomstenbelasting van € 6.802 berekend.
Totale bruto-inkomsten (vóór aftrek van 10% voor beroepskosten) bedraagt 35.556 + 45.000 = € 80.556.
Totale netto-inkomsten: 32.000 + 40.500 = € 72.500.

In dit specifieke geval bestaan de inkomsten uitsluitend uit lonen en vallen ze dus allemaal onder de roerende voorheffing.

Het belastingbedrag dat overeenkomt met de inkomsten in het kader van de voorheffing is: 6.802 x (72.500 / 72.500) = € 6.802

Het belastingtarief is de verhouding tussen dit bedrag en de totale inkomsten vóór de forfaitaire aftrek van 10% voor beroepskosten: 6.802 / 80.556 = 8,4%

Voorbeeld 2 - geïndividualiseerde tarieven

Bij de berekening voor geïndividualiseerde tarieven wordt eerst het tarief van de partner met het laagste inkomen berekend. Het in aanmerking genomen inkomen is het netto resultaat.

Dit tarief is gebaseerd op een belasting die wordt berekend op zijn of haar persoonlijk inkomen, de helft van het inkomen van de personen ten laste en de helft van het gemeenschappelijke inkomen. Er wordt rekening gehouden met de helft van het aantal parts in het huishouden.

Het tarief van de andere echtgenoot wordt dan bepaald met de belasting die overeenkomt met de totale belasting van het belastinghuishouden min de belasting van de eerste echtgenoot berekend op basis van het geïndividualiseerde tarief.

Op basis van hetzelfde voorbeeld als hierboven is het geïndividualiseerde tarief voor elke echtgenoot als volgt:

Percentage van de partner met het laagste inkomen

Aangegeven salaris: € 35.556.
Nettosalarissen na aftrek van 10% forfaitaire kosten: € 32.000.
Aantal parts: 1,5
Bedrag van de inkomstenbelasting: € 2.126

Belastingbedrag dat overeenkomt met de inkomsten voor de roerende voorheffing: 2.126 x (32.000 / 32.000) = € 2.126.

Het tarief van de roerende voorheffing voor de belastingplichtige met de laagste inkomsten is: (2.126 / 35.556) x 100 = 6%

Percentage van de partner met het hoogste inkomen

Dit tarief wordt berekend op basis van het verschil tussen de door het huishouden verschuldigde roerende voorheffing en de roerende voorheffing betaald door de partner met het laagste inkomen.

Belasting op het gezinsinkomen met betrekking tot inkomsten die onderworpen zijn aan de roerende voorheffing: € 6.802.

Roerende voorheffing op de inkomsten van de belastingplichtige met de laagste inkomsten: 35.556 x 6% = € 2.133.

Inkomstenbelasting verschuldigd door de belastingplichtige met de hoogste inkomsten: 6.802 - 2.133 = € 4.669.

Dir resulteert in een tarief voor de bronheffing voor de partner met het hoogste inkomen van: (4.669 / 45.000) x 100 = 10,4%.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Zelf bronheffing doen?

  Een bijzondere optie op de website van de Franse belastingdienst: je kunt op eigen initiatief een bedrag naar keuze overmaken.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention