allesfrans.com
 
BeginpaginaConsumentOmbudsdienstenBemiddelaar energie
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bemiddelaar energie

woensdag 18 december 2019 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 21 april 2020

De bemiddelaar helpt bij het oplossen van problemen met bedrijven in de energiesector.

Het vorige artikel in deze rubriek: Autoverzekering geweigerd? Wat te doen...
Beoordeling:
Bezoeken: 72
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je kunt de médiateur national de l’énergie zowel online als per post bereiken. Ook stelt de bemiddelaar zijn expertise ter beschikking van consumenten en professionals door gepubliceerde aanbevelingen en energie-gerelateerde jurisprudentie toegankelijk te maken.

Voor vragen of klachten (te hoge factuur, verkeerde inschatting van het verbruik, onverklaarbare verhoging van de factuur, te lange aansluittijden of problemen met de laatste LPG-brandstoflevering, ...) dien je eerst contact op te nemen met de klantendienst van de leverancier of distributeur.

Een groot deel van de klachten kan telefonisch worden afgehandeld, maar wanneer jouw probleem complex is of niet telefonisch kan worden opgelost, is een schriftelijke klacht vereist.

Hier vind je de contactgegevens van de klachten-afdelingen van de belangrijkste elektriciteits- en aardgasleveranciers:

EDF
Service Clients
TSA 20012
41975 BLOIS CEDEX 9
ENGIE
Service Clients
TSA 42108
76934 ROUEN CEDEX 09
TOTALE DIRECTE ENERGIE
Service Clients
TSA 21519
75901 Parijs CEDEX 15
ENI
Service Clients
TSA 30207
35507 VITRÉ CEDEX

Raadpleeg het contract, een factuur of deze link (pdf) voor de contactgegevens van andere elektriciteits- en aardgasleveranciers en leveranciers van andere soorten energie (zoals olie en gas in tanks).

Om de contactgegevens van jouw elektriciteits- of aardgasdistributeur te kennen, kun je in de lijst van leveranciers zoeken op basis jouw postcode.

Om bemiddeling vragen

Indien je na twee maanden geen antwoord hebt ontvangen van jouw leverancier of indien je niet tevreden bent met het antwoord, kun je je binnen een termijn van maximaal 10 maanden kosteloos wenden tot de Nationale Energieombudsman.

Om de zaak aan de bemiddelaar voor te leggen, moet je de Franse taal gebruiken.

Je kunt je geschil direct melden bij Sollen, een speciale website.
SOLLEN is een gratis, interactieve online dienst voor geschillenbeslechting die je in staat stelt om live te chatten met de energiebedrijven en de diensten van de bemiddelaar.

Je kunt jouw geschil ook schriftelijk melden door dit formulier af te drukken en het ingevuld met alle relevante documenten te sturen naar :

Médiateur national de l’énergie
Libre réponse n° 59252
75443 PARIS Cedex 09

Verwijzing naar de bemiddelaar is gratis: je hoeft de post binnen Frankrijk niet te frankeren!

Zodra het dossier binnenkomt, wordt het individueel geanalyseerd om na te gaan of het ontvankelijk is. De wet stelt precies de voorwaarden vast voor het optreden van de nationale ombudsman voor energie.
De bemiddelaar zal de betrokken operator vragen om hem zijn opmerkingen over jouw zaak te sturen.
Binnen 90 dagen zal de bemiddelaar een schikkingsvoorstel doen aan beide partijen, waarbij ieder vrij is daarmee akkoord te gaan.

Wanneer het dossier niet ontvankelijk is zal de bemiddelaar de redenen hiervoor binnen maximaal 3 weken toelichten en je doorverwijzen naar het bevoegde orgaan.

Op internet: https://www.energie-mediateur.fr


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Bemiddelaar voor bankzaken

  Als je er niet in geslaagd bent om een geschil met jouw bank alleen op te lossen, is een beroep op de bankbemiddelaar een snelle en gratis manier om te proberen dit geschil in der minne te schikken.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention