allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenVerhuizenFinanciële steun bij een verhuizing
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Financiële steun bij een verhuizing

woensdag 15 januari 2020 , door Hanjo

Afhankelijk van jouw professionele sector of gezinssituatie is het mogelijk om te profiteren van bepaalde bonussen, voorschotten en verhuishulpmiddelen.

Beoordeling:
Bezoeken: 126
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Voor grote gezinnen: de verhuisbonus van de CAF

Een groot gezin (3 of meer kinderen, waarvan de jongste nog geen 2 jaar oud is) kan een verhuisvergoeding aanvragen bij de CAF of bij de MSA. Om er gebruik van te kunnen maken, moet je in aanmerking komen voor huisvestingssteun (APL, ALF) en deze binnen 6 maanden na de verhuizing aanvragen. Het bedrag van de steun varieert afhankelijk van het aantal kinderen.

Als privé-medewerker kun je de mobili-pass verhuishulp aanvragen

Deze steun is voorbehouden aan werknemers van een niet-agrarisch bedrijf in de particuliere sector die meer dan 10 personen in dienst hebben en die om professionele redenen gedwongen zijn van woning te veranderen (nieuwe werkplek, overplaatsing, opleiding, enz.). De afstand tussen de oude en de nieuwe woning moet minstens 70 km bedragen. De steun wordt om de twee jaar verleend en slechts één keer per huishouden.

Mobili-pass, een steun van Action Logement, neemt de vorm aan van een subsidie of een lening. De subsidie bedraagt maximaal € 3.500 voor de zones A en B1 en € 3.000 euro voor de zones B2 en C (bestemmingszones, zie artikel Indeling Frankrijk in zones). De lening wordt verstrekt in het geval van een dubbele woning en is bedoeld voor de financiering van vier maanden huur en lasten. De rente bedraagt 1% en de maximale looptijd is drie jaar.

Aanvragen voor subsidies en leningen moeten binnen 6 maanden na het evenement worden ingediend en met facturen worden gestaafd.

Hulp bij de installatie voor overheidspersoneel (AIP)

De hulp voor overheidsmedewerkers dekt de eerste maand huur, de verhuizing, de bemiddelingskosten of de borg. De aanvraag moet binnen 24 maanden na de aanstelling worden ingediend.

Het bedrag is inkomensafhankelijk en verschilt naar gelang de regio van de aanstelling.

Wanneer je in financiële moeilijkheden verkeert, overweeg dan het solidariteitsfonds voor huisvesting

In geval van een moeilijke persoonlijke situatie kun je een beroep doen op het Fonds de Solidarité pour le Logement, dat de uitgaven in verband met de verhuizing en de installatie kan financieren (eerste huur, verzekering, waarborg, enz.). De stappen kunnen worden genomen met de CAF of de diensten van het departement.

Voor werklozen, bijstand voor arbeidsmobiliteit

Als je een werkzoekende bent die geen vergoeding ontvangt, of die minder dan de minimumvergoeding van de ARE ontvangt, kun je in aanmerking komen voor een mobiliteitssteun (betaling van reis- en verblijfkosten tot een bepaald bedrag) als je gaat solliciteren of een toelatingsexamen aflegt, of als je een opleiding volgt voor een nieuwe baan met een vast of tijdelijk contract, voor minimaal 3 maanden, op meer dan 60 kilometer van jouw woonadres.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention