allesfrans.com
 
BeginpaginaEen (t)huis in FrankrijkWonenWonen en overheidJouw bomen groeien tegen stroom- of telefoonkabels aan
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Jouw bomen groeien tegen stroom- of telefoonkabels aan

maandag 24 februari 2020 , door Hanjo

Bomen op jouw privéterrein lopen het gevaar de elektriciteits- of telefoonkabels te bereiken. Wat zijn jouw verplichtingen en wat moet je doen?

Het vorige artikel in deze rubriek: Esris
Beoordeling:
Bezoeken: 749
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het elektriciteitsdistributienetwerk dat door Enedis (voorheen EDF) wordt beheerd, voorziet 95% van de Franse huishoudens van elektriciteit (de overige 5% wordt beheerd door lokale distributiebedrijven). Het telefoonnetwerk is de verantwoordelijkheid van Orange. Samen met de diensten van het gemeentehuis zijn zij de aanspreekpunten voor de nodige informatie.

Elektriciteitskabels: de te respecteren afstanden

Er staat veel op het spel. Het gaat niet alleen om de veiligheid van mensen en goederen, maar ook om de kwaliteit van de dienstverlening.
Een boomtak kan onder invloed van de wind een elektriciteitsleiding beschadigen en een deel van de inwoners van een gemeente beroven van elektriciteit.

Van een geïsoleerde laagspanningslijn (omhulde, gedraaide geleiders) moeten de uiteinden van de boomtakken minstens 1 meter verwijderd zijn.
Voor andere laagspanningslijnen (kale draden) hangt het af van waar ze zich bevinden:
Binnen de bebouwde kom is de te respecteren afstand 2 meter en wanneer de boom zich onder de leiding bevindt, moet de top ervan minstens 2 meter eronder blijven.
Buiten de bebouwde kom is de horizontale afstand 3 meter en de verticale 2 meter.
Voor hoogspanningslijnen is alles afhankelijk van de isolatoren.
Wanneer ze stijf zijn, moeten ze minstens 4 meter (horizontaal) en 3 meter verticaal van de boom verwijderd zijn.
Bij hangende isolatoren verandert de afstand in de hoogte niet, terwijl de afstand in de breedte toeneemt van 4 tot 5 meter.

Elektriciteit: wie is verantwoordelijk?

De eigenaar moet zijn bomen kappen (of door een vakman laten kappen) als de stroomkabel over zijn eigendom heen gaat en de boom is geplant na de aanleg van de lijn, als de boom de door het reglement voorgeschreven afstanden niet respecteert of als de boom die op het eigendom is geplant over het publieke domein gaat waar de stroomkabel zich bevindt.

Informeer Enedis vóór elke interventie op de website www.reseaux-et-canalisation.ineris.fr. Indien het werk onder de verantwoordelijkheid van Enedis valt, wordt de eigenaar hiervan op de hoogte gesteld.
 

In alle andere gevallen, en met name wanneer de boom werd geplant voordat de lijn is aangelegd, zal het snoeien ervan worden uitgevoerd door Enedis.

Wanneer niet bekend is of de boom of lijn er het eerst was, moet je navraag doen bij Enedis. Als het aan Enedis is om het snoeiwerk op zich te nemen, geef het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het snoeien dan toegang tot jouw terrein. Het gezaagde hout blijft eigendom van de eigenaar van de grond. Wil je het niet behouden, dan moet je verzoeken het te laten verwijderen. Hiervoor mag geen vergoeding worden gevraagd.

Telefoonlijn: nog steeds op kosten van de eigenaar

Tot 1996 snoeide France Telecom de takken van bomen die haar lijnen bedreigden en niet de landeigenaren. Deze maatregel werd ingetrokken in het kader van de liberalisering van de telecommunicatie. In de loop van de tijd is het netwerk verslechterd, met name in plattelandsgebieden, wat heeft geleid tot talrijke storingen.

De inhoud van het wetsontwerp betreffende het onderhoud en de vernieuwing van het telefoonnet heeft uiteindelijk de wet op de digitale republiek van 7 oktober 2016 heeft de erfdienstbaarheid van de snoeiwerkzaamheden weer in ere hersteld. De eigenaar van een stuk grond moet zorgen voor het ruimen van de bossages, het maaien van het gras, het snoeien en het kappen van bomen wanneer dat nodig is om schade aan het telefoonnet en onderbreking van de dienst te voorkomen. Blijft de eigenaar in gebreke, dan kan Orange die werkzaamheden voor kosten van de eigenaar laten uitvoeren.

De snoeiwerkzaamheden

Elke landeigenaar, of zijn land nu doorkruist wordt door een elektriciteits- of telefoonlijn, is onderworpen aan een "servitude d’élagage" waardoor hij takken en wortels die de openbare weg bereiken, moet snoeien.
De burgemeester kan de eigenaar ook verplichten om bomen op zijn terrein te snoeien of te kappen als deze het gemak van de doorgang in de weg staan. Hij heeft zelfs de bevoegdheid om deze werkzaamheden te laten uitvoeren op kosten van de nalatige eigenaar (artikel L2212-2-2 van de code général des collectivités territoriales).

Als de telefoonmaatschappij zelf nalatig is, kan de burgemeester de eigenaar in gebreke stellen. Als er binnen 15 dagen geen reactie komt, zal de burgemeester de exploitant op de hoogte stellen, zodat deze de werkzaamheden kan uitvoeren. Als dit niet lukt, kan de burgemeester zelf de werkzaamheden laten uitvoeren. Bij wijze van uitzondering vallen deze onderhoudswerkzaamheden op particuliere terreinen onder de verantwoordelijkheid van Orange indien de eigenaar niet is geïdentificeerd of indien de exploitant en de eigenaar dit overeenkomen. Dit kan het geval zijn als de betrokken kosten bijzonder hoog zijn of als de locatie bijzondere technische problemen oplevert.

Een telefoonpaal op jouw terrein

Er zijn maar liefst 15 miljoen telefoonpalen in het publieke domein. Maar tienduizenden staan al tientallen jaren op privéterrein. Waarschijnlijk zijn er bij de plaatsing contracten of overeenkomsten gesloten tussen France Telecom en de eigenaren van de grond. Maar omdat er wederverkoop heeft plaatsgevonden, is deze informatie verloren gegaan. Met de wet van 7 oktober 2016 is Orange verplicht een overeenkomst aan te bieden aan eigenaren met installaties op hun terrein.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention