allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenBelastingaangifteBelastingaangifte 2020 - mogelijk automatisch

Belastingaangifte 2020 - mogelijk automatisch

zaterdag 7 maart 2020 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 9 maart 2020

Vanaf 8 april kan de aangifte van inkomsten in het jaar 2019 worden gedaan. Maar misschien hoef je wel helemaal niets te doen...

Beoordeling:
Bezoeken: 132
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De eerste dag waarop aangifte kan worden gedaan is woensdag 8 april.

 • Voor een aangifte op papier is de uiterste datum 14 mei.
 • Voor een online aangifte:
  • in de departementen 1 (Ain) tot 19 (Corrèze) is dat 19 mei.
  • in de departementen 20 (Corsica) tot 49 (Maine-et-Loire) is dat 26 mei.
  • in de overige departementen is de uiterste datum 2 juni.

Automatische aangifte

In het jaar 2020 introduceert de Franse belastingdienst een nieuwtje: de automatische aangifte.

Huishoudens die hun vooringevulde belastingaangiften in 2019 niet hebben hoeven wijzigen, hoeven hun belastingaangifte dit jaar misschien niet in te vullen. Hun aangifte wordt automatisch ingediend. Naar schatting gaat het om 12 miljoen huishoudens.

Al meer dan tien jaar vult de fiscus de belastingaangifte in met de informatie die ze kent, zoals het bedrag van de salarissen, de gezinslasten en de werkloosheidsuitkeringen. Voortaan biedt de belastingdienst in gevallen waarbij ze over alle informatie beschikt de mogelijkheid om geen belastingaangifte meer in te dienen.

Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 • alle inkomsten waren in 2019 al vooraf op het aangifteformulier ingevuld;
 • er heeft in 2019 geen adreswijziging of wijziging van de burgerlijke staat plaats gevonden;
 • er werd in 2019 geen roerende voorheffing ingevoerd (bijvoorbeeld bij aanvang van de inning van de onroerende inkomsten of van de inkomsten uit vrije beroepen).

Belastingbetalers van wie vanwege hun fiscale situatie specifieke informatie nodig is (journalisten, assistenten in de kinderopvang, niet-ingezetenen...), zijn uitgesloten van de automatische aangifte.

Controleer alle voorgevulde informatie zorgvuldig

Eind maart/begin april ontvangen de in aanmerking komende online-declaranten een e-mail waarin zij worden geïnformeerd over deze nieuwe regeling, gevolgd door de mededeling dat het document met een samenvatting van de bij de belastingdienst bekende informatie op de website www.impots.gouv.fr beschikbaar is.

Belastingplichtigen die hun aangifte op papier indienen, ontvangen vanaf 6 april hun nieuwe belastingaangifte in een aangepast formaat, vergezeld van een brief waarin wordt uitgelegd hoe het automatische aangiftesysteem werkt.

Als alle vooraf ingevulde gegevens correct en volledig zijn, hoeven zij geen stappen te ondernemen en wordt de belastingaangifte automatisch gevalideerd. Indien daarentegen bepaalde elementen moeten worden gewijzigd of aangevuld (adres, burgerlijke staat, bedrag van de inkomsten en uitgaven, mogelijkheid om te kiezen voor belastingheffing op de schaal van de inkomsten uit roerend kapitaal of nieuwe categorie van inkomsten of uitgaven die in aanmerking komen voor belastingkredieten of -verminderingen), moet online of op papieren aangifte worden gedaan volgens de gebruikelijke procedures.

Wanneer?

 • Woensdag 8 april – Belastingaangifte 2020 - mogelijk automatisch:

  Eerste dag van de periode van belastingaangifte over 2019. De einddatum verschilt per regio.

 

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Belastingaangifte 2019

  Vanaf woensdag 10 april kan er weer aangifte worden gedaan. Wat is er speciaal in 2019?

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |