allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidZorgstelselHoe zit dat met die ziektekostenverzekering
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hoe zit dat met die ziektekostenverzekering

woensdag 11 maart 2020 , door Hanjo

Het Franse sociale zekerheidsstelsel is gebaseerd op het beginsel van nationale solidariteit en heeft tot doel alle personen die op het Franse grondgebied verblijven te beschermen tegen risico’s in verband met ziekte, werk, ouderdom of moederschap, ongeacht hun nationaliteit. Voor buitenlanders zijn de toegangsvoorwaarden echter afhankelijk van hun status op Franse bodem.

Het vorige artikel in deze rubriek: Complémentaire santé solidaire (CSS)
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 731
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Zelfs voor Fransen is het niet altijd gemakkelijk om hun weg te vinden in het sociale zekerheidsstelsel. Zoveel lastiger is het voor een buitenlander om de regels van de Franse ziektekostenverzekering te begrijpen.

In geval van kort verblijf

Wat ook de reden is om naar Frankrijk te komen, een buitenlander die minder dan drie maanden verblijft hoeft zich niet in te schrijven bij het Franse ziekenfonds.

Onderdanen van de Europese Unie profiteren van een coördinatiesysteem dat is opgezet om de ziektekostenverzekering beter te regelen. Ze worden beschermd door de verzekering van hun land tijdens hun reizen in Frankrijk. Als je een Europeaan bent die Frankrijk bezoekt, moet je vóór de reis een Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen bij jouw plaatselijke zorgverzekeraar. Elk familielid moet zijn eigen kaart hebben.

Kom je van buiten de Europese Unie dan moet je een "Schengenvisum" aanvragen om naar Frankrijk te komen, zowel bij persoonlijke als bij professionele redenen. Om het te verkrijgen moet je een verzekering afsluiten die jou dekt voor de duur van hun verblijf in Frankrijk. In geval van ziekte, ongeval of ziekenhuisopname zijn de kosten zo gedekt. Deze "Schengenverzekering" wordt door alle verzekeringsmaatschappijen aangeboden en dekt een minimum van € 30.000 voor medische kosten, alsook voor repatriëring en wettelijke aansprakelijkheid.

Buitenlandse werknemers

Iedereen met een inkomen in Frankrijk moet binnen drie maanden na aankomst sociale premies betalen en zich aansluiten bij de ziektekostenverzekering. Dit geldt zowel voor werknemers in loondienst als voor zelfstandige buitenlanders.

Als je een buitenlandse werknemer bent, is het aan jouw werkgever om de registratieformaliteiten te vervullen.

Een Europese werknemer die in Frankrijk komt werken, verliest zijn of haar verzekeringsstatus in zijn of haar land van herkomst. Als je een werknemer of zelfstandige bent die in Frankrijk werkt, moet je het formulier E104 bij jouw organisatie aanvragen en indienen bij het nieuwe Franse ziekenfonds.

Dit waardevolle document vat jouw verzekeringsverleden op het gebied van ziekte en moederschap samen en zal daarom worden gebruikt om de omvang van jouw rechten in Frankrijk te bepalen.

Houd er rekening mee dat jouw familieleden automatisch medebegunstigden worden, zelfs als ze jou niet hebben gevolgd op jouw reis. In dit laatste geval moet je een specifiek formulier van de Franse sociale zekerheid (de S1) aanvragen en opsturen naar jouw land van herkomst, zodat jouw gezinsleden daar gedekt blijven.

Een buitenlandse werknemer die uit een niet-EU-land komt, geniet een universele gezondheidsbescherming (Puma), zolang hij of zij stabiel en regelmatig in Frankrijk werkt. Ook zijn of haar naasten kunnen er baat bij hebben.

Een uitzondering: werknemers die tijdelijk worden gedetacheerd, voor maximaal 24 maanden.

Als je een werknemer bent die vanuit de EU in Frankrijk is gedetacheerd, moet je het S1-document vóór jouw installatie aanvragen en aan jouw CPAM overhandigen. Je bent dan gedekt als Franse sociaal verzekerde en kunt ook profiteren van jouw ziektekostenverzekering voor de zorg die je in jouw land van herkomst ontvangt. Ook de medische kosten van de personen ten laste in Frankrijk kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vergoed.

De door de ziektekostenverzekering vergoede bedragen kunnen naar keuze worden gestort op een Franse of een buitenlandse bankrekening.

Als u een gedetacheerde werknemer van buiten de EU bent, zal jouw werkgever stappen ondernemen om je in de regeling van jouw thuisland te houden.

Buitenlandse ambtenaren

Ambtenaren van buitenlandse nationaliteit (zoals diplomatiek personeel) die hun taken in Frankrijk uitvoeren, worden beschouwd als tijdelijke ingezetenen en behouden dus de gezondheidsbescherming van hun land van herkomst. Als ze uit een Europees land komen, moeten ze een formulier S1 aanvragen en dit voorleggen aan een Frans ziekenfonds om vergoeding van medische kosten die in Frankrijk zijn gemaakt te kunnen blijven ontvangen.

De terugbetalingen kunnen naar keuze op een Franse of buitenlandse bankrekening worden gestort.

Buitenlandse gepensioneerden

In overeenstemming met het beginsel van het vrije verkeer zijn onderdanen van andere Europese landen vrij om zonder verblijfsvergunning met pensioen te gaan in Frankrijk. Het is in dit geval aan te raden om jouw rechten als sociaal verzekerde over te dragen met behulp van het formulier S1 en je aan te sluiten bij het Franse socialezekerheidsstelsel. Vergoedingen van medische kosten worden dus rechtstreeks gedekt in Frankrijk, zonder vrees voor te late of onjuiste betaling. Familieleden moeten dezelfde stap zetten.

Het geval van gepensioneerden van buiten de EER is complexer, aangezien het verband houdt met het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Het is raadzaam om eerst te overleggen met het ziekenfonds van het land van herkomst, aangezien er tussen beide landen bilaterale overeenkomsten kunnen bestaan met betrekking tot de ziektekostenverzekering. Zodra je legaal en stabiel in Frankrijk bent gevestigd, kun je gebruik maken van de universele gezondheidsbescherming (Puma).

Buitenlandse studenten

Niet alle buitenlandse studenten die in Frankrijk verblijven, zijn aan dezelfde regels onderworpen.

Als je onderdaan bent van de EER (Europese Economische Ruimte), Zwitserland of Monaco en je komt in Frankrijk studeren, dan wordt dit beschouwd als een tijdelijk verblijf en behoudt je dus de ziektekostenverzekering van jouw land van herkomst. Het is dus aan te raden om te controleren of de terugbetalingsniveaus die in jouw thuisland worden toegepast voldoende zijn om jouw uitgaven in Frankrijk te dekken, en in dit geval kun je gewoon de Europese ziekteverzekeringskaart (UEE & Zwitserland) in Frankrijk gebruiken.

Wanneer je uit een ander land komt, moet je je inschrijven op de website etudiant-etranger.ameli.fr voor de sociale zekerheid van studenten. Je wordt dan ondergebracht bij de universele gezondheidsbescherming (Puma), zonder toepassing van de wachttijd van 3 maanden.

De enige opmerkelijke uitzondering onder de niet-EER-studenten betreft de studenten uit Quebec en Andorra, die ook niet verplicht zijn zich in Frankrijk in te schrijven en gewoon naar een CPAM moeten gaan met de bewijsstukken die in Canada en Andorra zijn verstrekt.

In Frankrijk bieden de verzekeringsmaatschappijen speciale polissen voor buitenlandse studenten, aangepast aan hun afkomst, om een vollediger dekking te bieden.

Illegale buitenlanders

De (Aide médicale de l’État (AME), medische hulp van de overheid, is specifiek opgezet om buitenlanders in een onregelmatige situatie te helpen en hun meest elementaire gezondheidsbehoeften te dekken. Het vergoedt 100% van de medische zorg of de kosten van een ziekenhuisopname in geval van ziekte, op basis van de door de sociale zekerheid vastgestelde tarieven.

Bepaalde voordelen zijn echter uitgesloten van de AME, zoals kuurbehandelingen, procedures in verband met medische hulp bij de voortplanting en ten slotte de vele geneesmiddelen die slechts voor 15% door de sociale zekerheid worden vergoed (bekend als "service médical rendu faible").

Het gebruik van de AME veronderstelt een stabiel verblijf in Frankrijk (aanwezigheid op het grondgebied gedurende ten minste 3 maanden zonder onderbreking, behalve voor minderjarigen) en natuurlijk een laag inkomen, volgens hetzelfde plafond als dat voor de aanvullende universele ziektekostenverzekering.

Wat is formulier "S1"?

Dit formulier, dat de formulieren E106, E109 en E121[1] vervangt, bewijst dat je recht hebt op gezondheidszorg als je niet woont in het land waar je verzekerd bent. Nuttig voor gedetacheerde werknemers, grenswerkers, gepensioneerden, ambtenaren en wie door hen wordt onderhouden.

Vraag jouw zorgverzekeraar bij welke instantie je het S1-formulier kunt krijgen en dien het in bij een zorgverzekeraar in Frankrijk.

Voetnoten:

[1wordt nog steeds afgegeven door bepaalde socialezekerheidsorganen

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention