allesfrans.com
 
BeginpaginaMedischApotheek en medicijnenEen eigen bijdrage in de kosten van medicijnen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Een eigen bijdrage in de kosten van medicijnen

woensdag 11 maart 2020 , door Hanjo

Een van onze lezers vroeg zich af waarom door de apotheker een eigen bijdrage van € 0,51 wordt gevraagd.

Het vorige artikel in deze rubriek: 💊 Apotheek nodig buiten openingstijden?
Beoordeling:
Bezoeken: 188
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het is waar dat er vanaf 2019 door apothekers nieuwe apothekerstarieven werden gehanteerd, waarvan er één 51 centimes bedroeg voor kinderen tot 3 jaar en ouderen boven de 70 jaar. Inmiddels zijn deze tarieven aangepast (zie onderaan).

Een nieuwe manier van vergoeding voor apothekers

De receptregelvergoeding is een van de vergoedingswijzen voor apothekers. Deze geldt alleen voor geneesmiddelen die door de Assurance maladie worden vergoed. Het doel is de rol van de apotheker als beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en zijn of haar adviesfunctie bij de verstrekking van geneesmiddelen te versterken: geldigheid van het recept, controle van de dosering, preventie van iatrogene geneesmiddelen (ongewenste effecten), advies aan patiënten, enz. Met andere woorden, het idee is om het advieswerk van de apothekers te waarderen, in plaats van het aantal verkochte geneesmiddelen.

Op elke doos geneesmiddelen wordt dus een heffing gedaan, de zogenaamde "honoraire par conditionnement". Deze bedroeg in 2019 € 1,02. Een zogenaamde vergoeding per regel van € 0,51 van een "complex" recept is ook van toepassing op elk recept dat ten minste 5 geneesmiddelen of farmaceutische specialiteiten bevat die door de zorgverzekering worden vergoed en in één keer worden verstrekt.

Sinds 2019 zijn er drie nieuwe "uitgiftepremies" aan deze "heffingen" toegevoegd: een vergoeding voor het verwerken van een recept voor geneesmiddelen die vergoed worden en gefactureerd worden aan de Assurance maladie (€ 0,51), een vergoeding voor bepaalde zogenaamde "specifieke" geneesmiddelen, die speciale aandacht en opvolging van de apotheker vereisen (€ 2,04) en ten slotte een vergoeding in verband met de leeftijd: voor elke verwerking van een recept van terugbetaalbare en gefactureerde geneesmiddelen voor kinderen tot 3 jaar en personen ouder dan 70 jaar (0,51 €).

Voorbeeld 2019

Concreet betekende dit dat iemand die bij de apotheek aankwam met een recept voor vijf geneesmiddelen die door de zorgverzekering worden vergoed, zelf moest betalen: 1,02 euro per doos (1,02 x 5 = € 5,10), 51 centimes voor het recept en nog eens 51 centimes omdat dit recept vijf vergoedbare geneesmiddelen omvat. In totaal dus € 6,12. Als de patiënt een 75-jarige gepensioneerde is, zou hij of zij zelfs € 6,63 moeten betalen.

Extra kosten voor de patiënt?

Deze vergoedingen gelden echter alleen voor geneesmiddelen die door de zorgverzekering worden vergoed en dus gedeeltelijk of zelfs volledig worden gedekt. De terugbetaling van deze vergoedingen (geïntegreerd in de prijzen van de geneesmiddelen, inclusief belastingen) wordt voor 70% gedekt door de ziekteverzekering en voor 30% door de aanvullende verzekering van de patiënt indien deze er een heeft, op voorwaarde dat de levering volgt op een medisch voorschrift van terugbetaalbare geneesmiddelen.

In het geval van zelfmedicatie, d.w.z. wanneer een patiënt zijn medicijnen zonder recept koopt, kan alleen de vergoeding per doos gelden. De andere vergoedingen worden niet aangerekend wanneer er geen recept is en in het bijzonder de vergoeding voor minder dan 3 jaar en meer dan 70 jaar. De patiënt wordt in dit geval echter niet vergoed door de zorgverzekering en het gaat hier alleen om geneesmiddelen die door de zorgverzekering worden vergoed en waarvoor geen verplicht recept nodig is.

Deze vergoedingen zijn ook niet zonder compensatie ingevoerd. Aangezien de vergoeding van de apothekers nu minder afhankelijk is van de prijs van de geneesmiddelen en de hoeveelheid verkochte doosjes, heeft de overheid haar beleid van verlaging van de prijzen van vergoede geneesmiddelen kunnen voortzetten - prijzen die worden vastgesteld na onderhandelingen tussen de overheid en de farmaceutische industrie. Vooral de - gereguleerde - marge uit de verkoop van geneesmiddelen door apothekers is verlaagd. 750 miljoen euro, bestemd voor de financiering van deze marge, is in 2019 overgeheveld voor de financiering van deze nieuwe tarieven.

Aanpassing in 2020

In 2020 is een volgende aanpassing gedaan: de vergoeding per receptregel voor een zogenaamd "complex" recept zou per 1 januari 2020 verdubbelen, maar is verlaagd naar € 0,31. De vergoeding per receptregel voor personen jonger dan 3 jaar en ouder dan 70 jaar verdrievoudigde van € 0,51 naar € 1,58 en de vergoeding voor zogenaamde "specifieke" geneesmiddelen steeg van € 2,04 naar € 3,57.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention