allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenJe fitness-abonnement opschorten
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Je fitness-abonnement opschorten

vrijdag 3 april 2020 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 19 april 2020

Je staat geregistreerd bij een sportschool, maar je kunt er niet meer naartoe vanwege de beperkingsmaatregelen die de Franse regering sinds 17 maart 2020 heeft genomen naar aanleiding van de coronavirus-epidemie.

Het vorige artikel in deze rubriek: Je bank om een bankcheque vragen
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 172
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je kunt je abonnement opschorten wegens overmacht (zoals bepaald in artikel 1218, alinea 2 van de Code Civil), ook wanneer je contract met de sportschool deze mogelijkheid niet biedt.

Wanneer het maandbedrag al werd ingehouden, kun je alsnog om terugbetaling van (een pro-rata deel van) het bedrag vragen.

In Nederland kwam het verzoek om geen terugbetaling te vragen en zelfs door te blijven betalen om zo de overlevingskans van de sportschool te vergroten!

Kijk in je contact naar wie je dit verzoek per aangetekende brief met ontvangstbevestiging (eventueel elektronisch) moet sturen. De ontvangstdatum van de brief is de ingangsdatum van de opschorting.

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Naam sportschool
Adres sportschool
 

Woonplaats, le datum

 

Madame, Monsieur,
Je suis abonné(e) à votre centre naam sportschool depuis le datum.

 

Les mesures de confinement prises par le gouvernement depuis le 17 mars 2020 en raison de l’épidémie du coronavirus (covid-19) : fermeture des salles de sport, interdiction de déplacement hors du domicile, … (conformément au décret n°2020-293 du 23 mars 2020) m’obligent à interrompre temporairement mon activité sportive.

 

Les mesures de confinement prises par le gouvernement constituent un cas de force majeure. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir suspendre mon abonnement à compter de la réception de cette lettre et jusqu’à la fin du confinement, conformément à l’article 1218 alinéa 2 du code civil.

 

[eventueel]
Je vous demande également de bien vouloir me rembourser la/les mensualité(s) déjà prélevée(s), au prorata de la période de fermeture de votre établissement.

 

En vous remerciant par avance, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam sportschool
Adres sportschool
 

Woonplaats, datum

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Ik ben lid van uw centrum naam sportschool sinds datum.

 

De inperkingsmaatregelen die sinds 17 maart 2020 door de regering genomen worden in verband met de corona-epidemie: sluiting van sportscholen, reisverboden, … (volgens decreet nr 2020-293 van 23 maart 2020) verplichten mij mijn sportieve activiteiten tijdelijk op te schorten.

 

De oevrheidsmaatregelen veroorzaken een situatie van overmacht. Om deze reden vraag ik u mijn abonnement op te schorten vanaf de ontvangstdatum van deze brief tot aan het einde van de beperkende maatregelen, dit in overeenstemming met artikel 1218 alinea 2 van het burgerlijk wetboek.

 

[eventueel]
Ik verzoek u tevens mij de reeds ingehouden termijnbetalingen terug te storten, dit pro rata de sluitingsperiode van uw instelling.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Klacht over te hoge kosten noodreparatie

  Je hebt met spoed een pechhulp gebeld voor een noodreparatie aan huis. Maar je raakt nog meer in paniek van de hoogte van de rekening die totaal niet in verhouding staat tot de uitgevoerde werkzaamheden.

Reacties
 

Huidige bezoekers: 93

Trefwoorden
Modelteksten Abonnement Coronavirus
 
Soortgelijk items
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention